Webmaster

Poslední přihlášení: 21. červen 2016

Poslední články autora

Vrčeň - stav majetku - Mikroregion Nepomucko - 2015

Stav majetku v obci Vrčeň v roce 2015

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

Program rozvoje obce Vrčeň je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojove priority obce Vrčeň.

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozpočtová opatření č. 6/2015 a č. 7/2015

Rozpočtová opatření č. 6/2015 a č. 7/2015

Rok 1992

Vstupujeme do třetího roku naší nové svobody a druhého roku reformy ekonomicky v našem státě. I když tento historický proces probíhá dle připraveného programu, do cesty vstupuje řada nedobrých jevů, které cestu vpřed brzdí. Překonávat hluboké změny našeho hospodářství – to je úkol obrovský. A mezi ř…

Rok 1991

K počátku nového roku již tradičně patří mnohá přání a předsevzetí. A tak i my, občané naší vlasti, si navzájem přejme, aby vládla mezi lidmi láska, tolerance ohleduplnost a vlídnost, neboť tyto vlastnosti se nějak mezi lidmi vytrácí. Přejme si, abychom se dokázali vyrovnat se vším, co nás v budoucn…


Komentáře autora

Je nám líto, ale vybraný uživatel napřispěl žádným komentářem!