verze pro tisk

Hájenka pod kaplí sv. Vojtěcha

14. srpen 2005
Hájenka pod kaplí sv. VojtěchaHájenka pod kaplí sv. Vojtěcha

Hájenka se nachází cca 1, 5 km za obcí Vrčeň, směrem na Rožmitál pod Třemšínem (u silnice II/191) v lese zvaný Chlumec, cca 50 metrů pod kaplí sv. Vojtěcha.

Od roku 1964 zde žijí manželé Brožovských, kteří vychovali dva syny a nyní se těší celkem z pěti vnoučat. Vlastní nemovitost i okolní pozemky jsou v majetku Lesů ČR, u kterých byl pan Stanislav Brožovský zaměstnán než odešel do výsluhy. Celý svůj život zasvětil péči o zvěř a přírodu. Jako lesní technik a dlouholetý činovník zdejšího mysliveckého sdružení dosáhl v tomto oboru nemalých výsledků. K zájmu o les, přírodu a zvěř přiměl p. Brožovský i své syny, kteří zůstávají rodinné tradici nadále věrní.

Hájenka s klasicistními prvky
Hájenka s klasicistními prvky
Manželé Brožovských
Manželé Brožovských
Chodba ve sklepě
Chodba ve sklepě

Ze vstupní chodby objektu hájenky vedou příkré kamenné schody do sklepa, který je cca 4 m pod úrovní terénu. Hlavní chodba je dlouhá cca 8 m a je nasměrována ke kapli sv. Vojtěcha (barokní osmiboká stavba z roku 1684). Chodba se dále rozvětvuje na dvě kratší boční. Ta první, levá, směřuje k Vrčeni, jakoby k zámku Zelená hora a o kousek dál, pravá, směřující k původním dřevěným lázním, s údajným léčivým pramenem, přitékajícím samospádem dřevěným potrubím z nedalekého vrchu Štědrý (668m n.m.). Pozn.: Nadšení badatelé hovoří o propojení jednotlivých chodeb, o příznivém působení zdejšího ovzduší, o dobré vodě s léčivými účinky a kladných magnetických vlnách, působících na citlivé jedince, od doby poutní zastávky sv. Vojtěcha, odpočívajícího zde na jednom z kamenů, který je dodnes uchován v této kapli.

[Nahoru ↑]