verze pro tisk

Hájenka pod kaplí sv. Vojtěcha

14. srpen 2005
Hájenka pod kaplí sv. VojtěchaHájenka pod kaplí sv. Vojtěcha

Hájenka se nachází cca 1,5 km za obcí Vrčeň, směrem na Rožmitál pod Třemšínem (u silnice II/191) v lese zvaný Chlumec, cca 50 metrů pod kaplí sv. Vojtěcha.

Od roku 1964 zde žijí manželé Brožovských, kteří vychovali dva syny a nyní se těší celkem z pěti vnoučat. Vlastní nemovitost i okolní pozemky jsou v majetku Lesů ČR, u kterých byl pan Stanislav Brožovský zaměstnán než odešel do výsluhy. Celý svůj život zasvětil péči o zvěř a přírodu. Jako lesní technik a dlouholetý činovník zdejšího mysliveckého sdružení dosáhl v tomto oboru nemalých výsledků. K zájmu o les, přírodu a zvěř přiměl p. Brožovský i své syny, kteří zůstávají rodinné tradici nadále věrní.

Hájenka s klasicistními prvky
Hájenka s klasicistními prvky
Manželé Brožovských
Manželé Brožovských
Chodba ve sklepě
Chodba ve sklepě

Ze vstupní chodby objektu hájenky vedou příkré kamenné schody do sklepa, který je cca 4 m pod úrovní terénu. Hlavní chodba je dlouhá cca 8 m a je nasměrována ke kapli sv. Vojtěcha (barokní osmiboká stavba z roku 1684). Chodba se dále rozvětvuje na dvě kratší boční. Ta první, levá, směřuje k Vrčeni, jakoby k zámku Zelená hora a o kousek dál, pravá, směřující k původním dřevěným lázním, s údajným léčivým pramenem, přitékajícím samospádem dřevěným potrubím z nedalekého vrchu Štědrý (668m n.m.). Pozn.: Nadšení badatelé hovoří o propojení jednotlivých chodeb, o příznivém působení zdejšího ovzduší, o dobré vodě s léčivými účinky a kladných magnetických vlnách, působících na citlivé jedince, od doby poutní zastávky sv. Vojtěcha, odpočívajícího zde na jednom z kamenů, který je dodnes uchován v této kapli.

[Nahoru ↑]