verze pro tisk

Kaple svatého Vojtěcha

26. únor 2006
Kaple svatého VojtěchaKaple svatého Vojtěcha

Kaple svatého Vojtěcha se nachází nad cca 1,5 km od obce, cca 200 m vlevo nad cestou vedoucí z Vrčeně na Rožmitál pod Třemšínem (II/191) v lese zvaný "Chlumec". Někdy na sklonku XVI. století dal v těchto místech postavit Adam ze Štenberka, nejvyšší purkrabí království Českého (zemřelý roku 1623) malou kapličku ku cti sv. Vojtěcha. Jeho manželka Maxmiliána, rodem říšská hraběnka z Hohenzolleru, dala ji vyzdobit obrazy českých patronů. V roce 1684 dal zde zbudovat novou kapli Václav Vojtěch hrabě ze Štenberka, majitel zámku Zelená Hora, který zámek Zelenohorský a dvory panské nařídil znovu zbudovat. První kaple vystavěná v podobě osmihranu byla v roce 1787 zrušena.Až v roce 1819 byla znovuzřízena. Ozdobena obrazem malíře Františka Horčičky byla 25. dubna roku 1819 slavnostně otevřena. Byla pak cílem mnoha poutníků, zastávky procesích a prostranství až do druhé poloviny 20. století dějištěm vyhlášené jarní poutě s mnoha stánky. Poblíž této kaple zdržoval se prý ještě v XVII. století poustevník, který měl na starosti opečovávat tuto kapli. Žil pouze z milodarů. Prokazatelně zde působil poslední poustevník v letech 1717-1746. Výrazné opravy se dočkala i v r. 1883. Jde o raně barokní osmibokou centrální stavbu, sklenutá osmibokou kupolí s lucernou. Stěny jsou členěny nikami a pilastry.
Vedle oltáře leží žulový balvan s prohlubněmi, které mají být podle tradice památkou odpočinek na sv. Vojtěcha. Koncem 17. stol. byly v blízkosti kaple "Svatovojtěžské lázně", později zničené požárem. Lázně byly napájeny vodou přiváděnou rourami z protilehlého vrchu "Štědrý". Před kaplí sv. Vojtěcha stojí pamětní kříž, jehož podstavec je opatřen litinovou figurální reliéfní deskou z 2. pol. 18. stol. U soklu je kamenná váza v podobě křtitelnice. Proti kapli leží areál bývalé lesovny s klasicistními stavbami.
[Nahoru ↑]