15.10.2019 18:29
místostarosta Mašek
to Martin Kulíšek: Dobrý den, poslal jsem Vám odpověď do mailu. S pozdravem PM

15.10.2019 12:43
Martin Kulíšek
Dobrý den! Prosím o nezávazné info jaký je teritoriální rozsah rozvozů obědů pro seniory a event. další podrobnosti. Budislavice??? a okolí. Děkuji!

30.9.2019 20:07
starosta Chodora
Opravu chodníku u MŠ máme v plánu oprav. O situaci víme. Pokud se vše podaří, pokusíme se opravit ještě v letošním roce.

25.9.2019 14:00
Návštěvník MŠ
Dobrý den Vážené vedení obce, Chtěla bych Vás touto cestou požáda, zda li by jste nenašli ve svém rozpočtu nějaký drobný peníz na spravenní komunikace mezi vrátky MŠ a schody MŠ. Dnes jsem byla po dlouhých letech navštívit Vaší MŠ a při odchodu domů jsem vyděla paní s kočárkem jak na tomto terénu s tím kočárkem zápasí a bohužel jsem si následně (svojí neopatrností) na tomto terénu podvrkla kotník. Až si tam ublíží nějaké dítě, kdo za to bude odpovědný? Doufám že ne paní ředitelka MŠ. Nevím jestli do tohoto prosoru někdo z Vás přijde, ale dle stavu tohoto úseku bych řekla že asi ne. Omlouvám se Vám že se zde ani nepodepíši, ale nechci aby jste se mne snažili odškodnit za to že neumím chodit. Jen Vás prosím za opravu tohoto úseku, určitě to udělá radost věem těm, kteří zde chodí každý den. S pozdravem S.M.K.

23.9.2019 07:32
Libor Jirků
Ve středu 25.9.2019 od 16 hod v přednáškovém sále MUZEA A GALERIE V NEPOMUKU, nám. A. Němejce 126 se koná seminář na téma: Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2019 - 2023 Poslední možnost dotace na nové kotle v kraji. Vstup na seminář volný. ---- Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Předmětem podpory bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za: • kotel výhradně na biomasu, • plynový kondenzační kotel, • tepelné čerpadlo. Předmětem podpory není: • výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle • výměna kamen, krbových kamen, • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva, • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě (za rodinný dům je pro účely výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva. Výše podpory: 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč. 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč. 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč. Podpora může být ještě navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

30.8.2019 14:03
stavitelvl
To Marek: Vážený pane Marku. To co mne nejvíce rozlobilo, je skutečnost, že mne obec záměrně uklidila z oslav i když dobře věděli, že jsem doma, dokonce jste se fotili cca 20m od našeho domu, tak by asi to stálo obrovské vysílení k nám zaběhnout, jak PŘEDEM SLIBOVALI, tady nejde o nějaké datum pro rodáky, ale o způsob jednání zde v obci a vo tom to je!! To , že mne údajně měli ocenit i když já O NIČEM NEVĚDĚL, takže je to dosti tvrdě od obce nedůstojné, jak tedy ocenila moji práci, nevím, zda by se někomu podobný styl zamlouval, že se uráčí přijít až po 9 dnech a ještě trapně se vymlouvat a nabídnout mi zbytky z oslav, prosím pokud jim to bylo tak zatěžko mě informovat, tak nemuseli o mě nic trapně hláisat, kdy znoviu opakuji po sté, že o mě dobře věděli, že jsem doma a čekám na ty jejich návštěvy!! Nevím jak to mám více napsat, ale zde nešlo o ocenění, zde šlo opět o záměrnou a dobře připravenou provokaci! A o jakém provazu zde páni anonymové žvaní, těch provazů je zde hodně a bohužel jed horší než druhý a za ty se mi nechce tahat, nejsem tupá ovce!!

29.8.2019 16:47
Marek
Když zde dne 2. února pan starosta oficiálně oznámil termín oslav kulatého výročí obce, určitě netušil, čím si tak popudí stavitelevl. Ať už zde tento nick bude za deset let fungovat nebo ne, přejme zdar dalšímu setkání Vrčeňáků v r. 2029 a dík za uspořádání toho srazu letošního !

28.8.2019 09:29
posel z temnot
Možná by si měli v Dobřanech rezervovat jeden pokoj. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Koho proboha napadlo se pokoušet o spolupráci s tímto člověkem? Ten si porozumí jen se sobě rovným. Pravda má jednoho takového i v ZO.

25.8.2019 12:48
stavitelvl
to krtek-nápodobně-podle sebe soudím tebe! Buďte na sebe hrdý!

25.8.2019 08:02
Krtek
Jste fakt chudák, je mi vás líto.

24.8.2019 22:47
stavitelvl
To místostarosta Chouň: vážený pane Chouni, no čekal , kdy přijdete i vy s vaší POHÁDKOU či verzí této vaší frašky a nezklamal jste. Prosím nelžete zde i vy, jelikož dobře vím, jakým způsobem proběhlo to porcování medvěda s tím oceňováním na Faře a i vím, co kdo o mě i říkal, takže by jste měli být více opatrní, kdo vás poslouchá a také volit důstojnější místo! Ale pokud zde hájíte váš postup, kde se stydíte zveřejnit zcela oficiálně ono navržení a i mi chybí ,na co byli občané navrhováni, jelikož i to nebylo stejné, takže bych si rád o vás udělal skutečný obrázek, jak zde mluvíte pravdu, ale toto také se vám nechce zveřejnit, čímž dokládáte vaše zmatečné jednání, kdy zde se uvede jmenný seznam dosti nedůstojnou formou po 9 dnech a ještě nějakému anonymu na povel i když jsem toto požadoval já, což dokazuje dětinské jednání pana starosty, který u mne tyto anonymní zvratky odsuzoval a poté skáče na povel! Ale jste jediný, kdo uznal, že jsem se nemohl dostavit, tak nevím proč jsem zde napadán, když jsem se oprávněně ozval, že to ze strany samosprávy není a nebylo v pořádku a neměl bych být za toto skandalizován, což se vlastně záměrně děje! Měli jste to k nám cca 60 metrů, což mi tak rádi oponujete v jiných případech. Takže mne nenapadejte za vaše přehmaty, máte zde opravdu zvláštní postupy na oceňování občanů, jelikož podobné jednání ze stran samosprávy má probíhat písemnou formou a s dostatečným předstihem, aby se zamezilo případným dohadům jinak je to v rozporu s dobrými mravy, což ale byl v mém případě záměr za moji revoltu, že neskáču, jak zdejší mocivládci požadují často i nezákonným způsobem, ale to vám nevadí! Jinak co se týče infotabule, ve vašem případě neví levá ruka, co dělá pravá a pozorně si přečtěte, co jste mi napsal. Že jste zkrátka zhotovili ceduli a umístili na náves a tečka, tak vám mám laskavě dát na vědomí, že se ta vaše slavná infotabule týká hlavně mé osoby a tudíž i mých občanských práv a když zde sám uvádíte, že někomu vyrobíte ceduli a někam ji umístíte bez dohody, tak je to zvláštní opět o nás-bez nás?? Ale přijďte se ke mně podívat, jak jste mi poslal váš e-mail s tím předáním té infotabule i s fotkama a já vám za ni poděkoval a mám i zápis ,který náhle nemůžete dohledat!Je toto i pro mne potupné, jak zde náhle po letech normálního fungování měníte podmínky, jak se vám to hodí! Ale dovolím si zde namítnout to nejdůležitější fakt a to je ten slavný přílepek v podobě plastové cedulky pod touto infotabulí, kdy zcela mate řidiče a návštěvníky, a také bych vám rád připoměl ten „DOBROPIS“, který jsem obdržel od vašeho druhého místostarosty ohledně VYHÁNĚNÍ LIDÍ OD MÉHO DOMU, doufám, že jste neztratil paměť!! Také si dovoluji připomenout ty výhrůžky od stejné osoby týkající se opět vyhánění lidí, kdy mi nejdříve tím přílepkem naháníte lidi k domu a potom mi vyhrožujete, že kdo zastaví u mého domu-BUDE ZVÁN NA DOPRAVKU DO PLZNĚ A TAM POKUTOVÁN! TAKTO MNE OBEC PODLE VÁS PROPAGUJE VÍCE JAK 15 LET A TAKTO SI VÁŽÍTE MÉ PRÁCE VÁŽENÁ SAMOSPRÁVO! A TO VÁM NENÍ HAMBA MNE JEŠTĚ TAKTO OPĚT NAPADAT ZA SVINSTVO, KTERÉ JE VAŠÍM DÍLEM? STYDÍM SE ZA VÁS, JAK LŽETE! ANO TOTO JE TA ŽUMPA, KTEROU ZDE MÁM 15 LET A PROTO JSEM NEBYL OFICIÁLNĚ POZVÁN A MĚL TOHO ZARACHA DO OSLAV ZDE NA OBECNÍM WEBU. Pokud to lidé zde hájí, tak zastávají veřejné lhaní a podvádění a zlobte se -jak libo. NAOKO SI HRAJETE NA LIDUMILY A POTAJÍ DO MNE ZDE DRBETE JIŽ 15 LET – TOMU SE ŘÍKÁ POKRYTECTVÍ. Pane Chouni v závěru jste tomu nasadil opět korunu, kdy se zde oháníte letitým sporem s panem místostarostou, ale sami dobře víte, že to je právě on, který to zde jako první ventiluje. A i mne mrzí, že jste mne dokonce měsíc před oslavami oslovili, abychom zahodili osobní spory a vrhli se na přípravy oslav, což mohu také doložit, ale v zápětí jste MNE VEŘEJNĚ OBELHALI HNED NĚKOLIKRÁT ZA SEBOU! 1. Nejdříve jste přišli, abych otevřel expozici, kdy jsem myslel, že to myslíte vážně, že nás zařadíte do hlavního programu, což jsem splnil a záhy se to ukázalo jako lež, pan místostarosta mne veřejně zdegradoval pod úroveń prodeje lahvového piva-podraz první 2. Přišli jste za mnou, že chcete otevřít naši výstavu ,aby, jak SDĚLIL VÁŠ MÍSTOSTAROSTA, ABY JSTE NÁM MOHLI POSÍLAT NÁVŠTĚVNÍKY- Sám se tím zde oháněl a což se záhy opět ukázalo jako lež- podraz druhý!! 3. Přišel starosta obce , že by nás jste chtěli ocenit a že mi ještě řeknou další, což se nestalo – podraz třetí 4. Rozpoutali jste místo toho další dehonestaci na můj úkor, i když víte, že za to tentokráte nemohu, přesto jsem zde napadán- podraz čtvrtý! Takže pane Chouni. Máte možná dobrý úmysl, ale musíte opět cílit do svých řad, jinak je z toho jedna velká blamáž-mnou nezaviněná. Chci v obci žít důstojným způsobem a chtěl bych se dožít i toho slušného jednání ze strany samosprávy- ZANECHTE TĚCH ODPORNÝCH MOCENSKÝCH ŠTVANIC A ŽABOMYŠÍCH VÁLEK A BUDE KLID!! JÁ JSEM BYL HLUPÁK , ŽE JSEM TOMU JEN NA CHVÍLI UVĚŘIL, ŽE CHCETE SKONČIT TY ROZPORY! Ale ten DAR-NEDAR, OCENĚNÍ-NEOCENĚNÍ tomu v žádném případě nepomohou, jen dokazují nesmyslost vašeho jednání! Ale po mě nežádejte, abych se zde stal tupou ovcí, která bude skákat na povel!

24.8.2019 21:18
stavitelvl
Pane Krtku, prosím opravdu zanechte toho vašeho nářku-máte ale pravdu, že lidi by měli táhnout za jeden provaz, ale otázkou je, aby lidé zde některým nedělali tupé ovce- a vo tom to je!! Jestli po mě žádáte, abych zde skákal na povel jako ta ovce, to jste se spletl. dobře víte, kdo zde obec rozděluje a čím, takže musíte cílit na jiný subjekt, já se jen bráním provokaci, která je zde hrána samosprávou již od pouti! Pleťte se do věcí, až budete o tom vědět více, pokud chcete, přijďte na kafe a můžeme hodit o tom řeč a uvidíte, co mi potom řeknete, ale to chce celého chlapa!

24.8.2019 20:24
Krtek
Pane Navrátil, až vylezte z ulity, tak se někoho zeptejte, kdo je Krtek, nejsem žádnej anonym. Věřte že nejste sám, kdo si ocenění na vsi nepřevzal. Víc se asi nemá cenu k Vašemu příspěvku vyjadřovat. Jsme malá obec a všichni by jsme měli táhnout za jeden provaz, tak to vidím já.

24.8.2019 19:59
stavitelvl
A již jde na mě zdejší anonymní artilerie. Vážený Krtku, nepleťte se do toho, jelikož máte s panem starostou podivné manýry, že se zde údajně oceňuje-ale bohužel bez oceňovaného a v tom je ten háček!Je to vlastně o nás -bez nás, nějak mi to připomíná dávné doby, ale starejte se laskavě o sebe! To máme opravdu výkvět obce, který lže jako když tiskne a neumí přiznat, že to v mém případě úmyslně spackal, tak zanechte toho anonymního zvracení! U mě si obec objednala prohlídku na celý den zdarma, kdy jsem čekal na ty návštěvníky, co sliboval pan místostarosta, tak jsem nemohl být zároveň na dvou místech a tito oba pánové to dobře věděli, ale nebudu se zde již dohadovat v této trapné frašce. mohli přeci také k nám zajít, nebo ne? Ale to se museli jet napřed zregenerovat a potom sem přijde s tím, co zbylo. Kdyby se to stalo vám, tak vy by jste mlčel, když ještě za jejich levárnu hází špínu na mě? Nestydíte se mě zde osočovat, co jste to za lidi? Dnes jsem se i dostal k tomu, jak se zde na Faře porcoval ten medvěd s oceňováním a to je výživné, máte naprostou pravdu-to byla doslova žumpa, jak uvádíte! Ale pláčete na špatném hrobě! Opravdu jsem hrdý na tuto žumpu, jen co je pravda, tak kdo bude další anonym?

24.8.2019 19:47
místostarosta Chouň
Dobrý večer, nechtěl jsem reagovat na příspěvky v tomto "diskuzním fóru", ale asi musím. Pane Navrátile, starosta Chodora osobně na zastupitelstvu navrhl Vás na ocenění, za Vaši práci na modelové železnici a propagaci obce. Při slavnostním předávání ocenění a medailí byly všichni jmenováni ( viz seznam níže), tedy i Vy. Chápu že jste se nemohl dostavit, protože jste měl celý den na naše přání otevřeno ve Vaší expozici. K směrovce a předávacímu protokolu - nikdo Vám tehdy předávací protokol nevydal, protože jsme Vám nic nepředávali. Jen jsme s panem Chodorou st. umístili směrovku na náves. Letos jsem ji nechal znovu vyrobit a sám jsem ji instaloval na původní místo. Opět Vám žádný předávací protokol nevystavím. Směrovka je obce a je to pouze ukazatel k Vaší expozici, která propaguje obec a vážíme si toho. Váš letitý osobní spor s panem místostarostou Maškem a je bohužel řešen i přes tyto webové stránky, což mě mrzí. Nechme toho, prosím. S pozdravem všem čtenářům (i pisatelům) Tomáš Chouň

24.8.2019 19:03
Krtek
Pane Navrátil, byl jsem osobně u toho, když se vyhlašovala ocenění a Vaše jméno tam zaznělo, což Vám jistě může potvrdit více lidí, kteří tam byli, tak nevim, proč furt starostu napadáte.

24.8.2019 18:57
Krtek
Pěkná žumpa některé příspěvky ????

23.8.2019 13:23
stavitelvl
To starosta: Pane Chodoro, NEZVEŘEJŇUJTE O MĚ LŽI A JÁ NEBUDU MUSET NA TO REAGOVAT! Prosím, nelžete veřejně, že jsem byl údajně oceněný, když to není žádná pravda! Musím zde bohužel reagovat na vaše neskutečné lži o mé osobě, které jste zde uvedl! Za prvé, vaše maličkost mě cca před měsícem požádala, abych pro tuto příležitost otevřel zdarma naši výstavu po celý den s tím, že nám, jak zde i koneckonců napsal i váš místostarosta, aby jste nám mohli údajně posílat návštěvníky (je to napsáno pod předchotím zveřejněním programu), což jsem i uvítal a splnil do posledního puntíku -to doufám, nebudete rozporovat. Pár dní před oslavami jste se ke mně dostavil ke dvířkům na cca 2 minuty, kdy jste JEN NAZNAČIL, že by jste nás chtěli ocenit, ale že ostatní mi sdělíte později a spěchal jste pryč, že nemáte čas! Ale pane starosto-OD TÉ DOBY NIKDO NEPŘIŠEL, takže mi prosím zde nepodsouvejte vaše lži, tak jak jsem měl někam chodit, když jsem jinak o ničem neměl ani potuchy KAM, KDY A PRO CO mám vlastně si podle vás dojít-takže prosím zde opět nelžete! Když jste přišel po 9 dnech PO VÝROČÍ k nám s tím vaším údajným oceněním- nikde ani náznakem není zveřejněn tento záměr, (AŽ DNES, PO TÉ BLAMÁŽI), takže si laskavě odpusťte tyto lži a partyzánštinu. Co je mi to platné, jak jsem psal, že bych se alespoň jednou také rád pochlubil, že obci není lhostejná moje práce, ale napište laskavě , jak jsem zde více jak 15 let pronásledován za moji občanskou aktivitu a podle mne i prospěšnou činnost. Přestaňte zde již lhát, nebo to vyvěsím u mne na vratech, ať si mohou všichni přečíst, jak to ve skutečnosti je!! Proto to tzv. ANONYMNÍ OCENĚNÍ POTAJNU, ABY O TOM NIKDO NEVĚDĚL, tak pane starosto Chodoro, měl jsem vás za trochu slušného, ale zklamal jste mne již poněkolikáté! Opět jste přišel ke dvířkům, s tím, že mi nesete IGELITKU s předměty, které zbyly z oslav, O ŽÁDNÉM OCENĚNÍ JSTE OPĚT NEMLUVIL, TAKŽE NELŽETE OPĚT!! Také jsem vám i slušně vysvětlil, proč si ji v ten daný čas nepřevezmu, že budu rád, když to necháte na jinou důstojnější příležitost. PROTO JSEM TO I TUTO FORMU ODMÍTNUL, TAKŽE JI DEJTE TOMU VAŠEMU REJPALOVI-KDYŽ SE PODÍLEL NA TĚCH VAŠICH PŘÍPRAVÁCH A NAŘÍKÁ, ŽE NEBYL OCENĚNÝ. Je s podivem, že zde naříkají i vaši obdivovatelé, že jste je neocenili. Odpovězte zde, proč po mě požadoval pan místostarosta po letech jakýsi PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, když to byl podle právníků především váš problém, že jste mi jej bezodkladně nevydali při předávání sponzorského daru a zároveň údajně vašeho majetku? Takže zde opět nelžete, ale já si od jisté doby od vás nevezmu nic bez písemného PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU, JAK JSEM BYL NEJDŘÍVE VYZÝVÁN VÁMI – A VO TOM TO JE! ABY JSTE OPĚT ZA PÁR LET TENTO ÚDAJNÝ DAR-NEDAR ZASE PO MĚ NECHTĚLI ZPĚT! TAKTO PODLE JEDNÁTE VÁŽENÁ SAMOSPRÁVO POUZE V MÉM PŘÍPADĚ, JELIKOŽ VÁM LEŽÍM ZDE ROKY V ŽALUDKU, ŽE VÝSTAVA MÁ ÚSPĚCH. Je to od vás ostudné, jak zde omlouváte vaše zmatečné chaotické jednání, které je i v rozporu s dobrými mravy, jelikož podobné akce u státní správy i samosprávy mají probíhat vždy v písemné formě a s dostatečným předstihem, a také s vyvěšením na webu obce a vývěsce, aby se tak zamezilo případným přehmatům, jako se staly v mém případě, což nebylo učiněno. Také mne mrzí, že jsem já dodržel naši dohodu, ale z vaší strany byla zcela porušena, jelikož jste k nám neposlali ani jediného návštěvníka, což jsem i tak předpokládal a zařídil se podle toho. Také jak jste zcela záměrně zaplnili program až do pozdních hodin,kdy nebyla ani dána možnost návštěvníkům prohlédnout tyto akce ostatních občanů, pouze byl program složen protekčně z příznivců vaší ctěné samosprávy, kam my bohužel nepatříme, jak jste mi dali mnohokráte najevo, kdy nás váš pan místostarosta DEGRADOVAL POD ÚROVEŃ LAHVOVÉHO PIVA, čímž předvedl, jaké má kulturní cítění! Pane Chodoro, NEPIŠTE LŽI, JÁ NEBUDU MUSET ZDE SE OHRAZOVAT PROTI VAŠEMU ZÁKEŘNÉMU JEDNÁNÍ! Jinak jsem vše odeslal k posouzení právníkům a bohužel je to vaše chyba, že jednáte takto zmatečně! Pokud to není u vás zaznamenáno předem v usnesení a zveřejněné, jde o zmatečné a neoficiální jednání a to zlobte, jak libo. I dnes je vaše forma o zveřejnění dosti nedůstojná a velmi zajímavá, když odpovídáte raději vašemu anonymnímu rejpalovi!! Opět zde jste předvedli vaši Vrčeňskou pohostinost v podání vaší ctěné samosprávy. Pěkně děkuji!

22.8.2019 13:48
starosta Chodora
to stavitelvl: Pane Navrátile, k předávání ocenění jste se v rámci oslav nedostavil, přišel jsem tedy osobně k Vám, abych Vám poděkoval za vaši práci v muzeu modelové železnice. Přišel jsem po týdnu proto, že jsem si po oslavách vzal týden dovolené. Upřímně, potřeboval jsem si odpočinout, protože příprava i samotné oslavy byly pro mne velmi náročné. I já jsem jen člověk. Pro mne jako běžného občana je největším oceněním, že si vůbec někdo všimne mojí práce, poděkuje mi a řekne: "Udělal jsi to dobře". Mrzí mne, že Vám nestačí, když k Vám přijde starosta obce, poděkuje Vám za vaši práci a přinese Vám věcné dary. Nejednalo se o zbytky z oslav, ale to nemůžete vědět, protože jste se ani nepodíval. Nechápu, proč zde pořád opakujete problémy s infotabulí k vašemu muzeu. Obec před lety nechala vyrobit infotabuli a umístila ji na náves. Letos byla infotabule poškozena, obec vyrobila novou a dala ji na původní místo. Vás to nestálo ani korunu a nemusel jste vložit ani žádnou svou energii. Nikdo Vás necenzuruje, o tom svědčí i to, že jen pod tímto článkem jsou již 4 vaše reakce a všechny z Vašeho vlastního nicku. Vím, že bude následovat Vaše reakce na celou stránku, tímto se předem omlouvám občanům, že musejí tyto řádky číst.

22.8.2019 13:23
starosta Chodora
to rejpal: V rámci oslav byli oceněni tito (dle abecedy): Anton Miroslav Mgr., Beránková Eva, Boltíková Nicol MVDr. Bc., Černý Jaroslav, Chejlavová Marie, Chodora Ladislav ml., Chodora Vratislav st., Karlíček Karel, Krátký Jindřich, Kopáčková Anna, Kotrbová Šárka Ing., Maršalík Pavel Mgr., Motejzík Pavel DiS., Navrátil Jaroslav, Palacký Josef (čestné občanství), Sluková Zdeňka, Strolený Jiří ml., Strolený Jiří st., Šimánková Anna Mgr., Špiřík Jiří Ing. Th.D., Švec Jiří Ing., Urbanová Eva, Viktora Jaroslav Mgr., Vondráčková Michaela Mgr., Žitková Danuše. Na ocenění těchto osobností jsme se dohodli se zastupiteli obce, protože si jich vážíme a jejich dle našeho názoru si ocenění obce zaslouží. Samozřejmě někdo může namítnout , že by bylo možné ocenit ještě další nebo někoho jiného, ale takto jsme se rozhodli.

20.8.2019 20:09
rejpal
to stavitelvl: Dobrý den, musím s Vámi pane stavitelvl v jedno bodě souhlasit. A to konkrétně v bodě tom, že mohl ba dokonce měl někdo uvést jména oceněných lidí a proč byli oceněni. Bylo by hezké, kdyby se tuto skutečnost dozvědělo na webu více lidí. Ale také v jednom bodě s vámi musím nesouhlasit. Nespojujete mne prosím s panem sousedem, to já opravdu nejsem a hlavně nejsem ani odnaproti.

19.8.2019 20:04
stavitelvl
Vážený pane starosto a samosprávo! Vzhledem k dnešnímu dění, kdy se k nám dostavil pan starosta cca po více jak týdnu po oslavách - významném výročí obce s nějakou igelitkou s nějakými zbytky z této oslavy vám sděluji následující, aby se zamezilo pomluvám a tak mohu popsat celé dění, kdy cca měsíc před oslavami jsem byl požádán, abych uvolnil naši sbírku modelů pro tento významný den, což jsem s radostí přijal a doufal, že konečně to bere samospráva vážně. Poté ve čtvrtek před oslavami se k nám dostavil starosta obce s tím, že by nás chtěli ocenit a že mi ostatní ještě sdělí, což se bohužel již nestalo a ani jsem o tomto záměru jinak nic jiného nevěděl, takže to nevyšlo z mé hlavy. Proto jsem dnes tuto partyzánskou formu odmítnul, jelikož hlavním důvodem není nějaký truc, ale skutečnost, že jsem byl v nedávné době vyzván panem místostarostou , abych mu předložil jakýsi protokol o předání sponzorského daru -infotabuli, což považuji za absurdnost roku a kdy si ji obec opět náhle po letech nárokuje zpět! Když nyní jste odmítli toto mé údajné ocenění zveřejnit a i mne oficiálně pozvat, to se stydíte za práci občanů? Nechci se opět dočkat, že případně tento dar budete po mě za nějaký čas opět požadovat zpět!! Jinak také důvodem je ta skutečnost, že bych se i já rád alespoň jednou pochlubil, že obci naše práce není lhostejná a tak by byl problém toto učinit oficiální formou případně při jiné příležitosti, nebo se za naši činnost tak opravdu stydíte, jak jsem měl možnost si přečíst včerejší výlevy zdejšího rejpala a rádoby souseda v osobě jedné. Divím se, že zde tak v obci modely jak vidno vadí, ale prostředky, které zde návštěvníci zanechali v obecní provozovně vám ale zároveň nevadí? Naši výstavu navštívilo již bezmála 40 tisíc návštěvníků a to nedokázal nikdo zde v obci ani za sponzorského přispění, tak proto ta nenávist a osobní zášť? To, že jsem strávil více jak 32500hodin nad touto sbírkou, kdy mne zde stále permanentně čelní představitelé samosprávy více jak 15 let osočují a pomlouvají a to vše dělám bez koruny dotací, za utrhování si od huby. Dali jsme do placu značné prostředky, které zde nikdo jiný v takovém rozsahu také nepřispěl ze svého, tak co po mě ještě chcete, aby jste ukojili svá ega? Ale jak vidím, panují zde v obci zvláštní poměry a hlavně postupy ve zdejší samosprávě , které již stěží dokáži pochopit. Proto omluvte mé jednání, ale nemohu jinak a omlouvám se všem občanům, kterých se i toto dotkne. Udivuje mne, že jste jako samospráva nikde nezveřejnili i ostatní oceněné občany, což je podivné, že se samospráva opravdu stydí toto zveřejnit? Dle dobrých mravů je přeci normální, že obec zveřejňuje oceňování občanů , kde tímto postupem prokazuje, že jí není lhostejná jejich práce a jsou zde především další občané, kteří by si více zasloužili vyzdvihnout jejich práci, ale nějak jste na to ctěná samosprávo pozapoměla. Já to za těchto podmínek jako vždy přežiju, ale je mi to hlavně líto, jak se zde postupuje se záští a opovržením, no alespoň vím, jak se mám i nadále zachovat. Hlavně zde bude mít radost ten rejpal s tzv. sousedem v jedné osobě, jelikož něco tak ubohého dokáže vyprodukovat jen neskutečný rejpal a tak aby mu to i nebylo líto, aby na něj zbylo – tak se může přihlásit na obci, když se tak podílel na přípravách, asi se mu také jak vidno nelíbí, že nebyl dostatečně oceněný. Také děkuji za tu cca měsíční cenzuru na obecním webu!

19.8.2019 00:01
stavitelvl
to soused: Ale, ale, pane sousede od naproti, tak se již přestaňte přetvařovat a nechte těch hloupostí především vy! Nevím, kdo z nás má duševní problém, když si zde fotí malé čůrající děti a pod! No nebojte- takovou radost, abych se odstěhoval -tu vám rozhodně neudělám ač se o to snažíte, jak můžete. Dokonce jste o mne toho již nalhal tolik, že vám to již nikdo naštěstí nevěří. Z obce jste se mne pokoušel vyštvat již mnohokrát , jako zde konaly některé famílie za dob normalizace! Zatím se vám to nepovedlo a právě docela podle vaší nesnášenlivosti se zde velmi pěkně projevujete, nebudete mi za chvíli také vyhrožovat likvidací jako právě o víkendu zde konal jeden z vašich podnapilých obdivovatelů dokonce jednomu opozičnímu zastupiteli obce? Opravdu máte podivné manýry a především zbytečné starosti. Příště mi nepište s panem starostou o tom zahození osobních sporů. Nechte si ten nick "rejpal", ten vám sekne víc.

18.8.2019 10:24
soused
to stavitelvl: pane Navrátile, máte nějaký fakt velký duševní problém, což? Nechcete si pomalu začít hledat a najít nějaký vechtr a odstěhovat se tam i s těma modelama?

16.8.2019 21:52
stavitelvl
to rejpal: Neboj rejpálku, proto jsi jen ten rejpal a na nic víc se nezmůžeš. Ale kdyby jsi rejpal nebyl, tak bys mohl vědít, že to byla jen nadsázka! Také si po víkendu zde připadám jako v těch filmech : anton špelec..., nebo báječná léta pod psa, zde stačí už než znovu vyvěšovat praporky!

16.8.2019 16:07
rejpal
to stavitelvl: cože jaké ocenění? Já jsem makal jako čert nejen na přípravách a žádné ocenění jsem nedostal. Asi tady nemasiruju lidí jako někdo. Tak snad příště se dočkám.

15.8.2019 23:34
stavitelvl
Děkuji naší samosprávě za požadavek, abych uvolnil naši výstavu modelů pro významné výročí obce a za to, jak nám pan místostarosta posílal ty návštěvy, jak se zde předem masíroval! Také děkuji panu starostovi za to ocenění!

10.8.2019 07:17
místostarosta Mašek
to Jiří Štraub: Dobrý den, veškerý ofic. prodej ukončíme v 16 hodin, ale já Vám jednu výroční vizitku schovám, tak až přijedete, přihlašte se u mě.

9.8.2019 21:34
Jiří Štraub
Dobrý den, budou Výroční turistické vizitky k dostání po cely den akce, i večer? Budu se z jiné akce v Novohradskych horách vracet vpodvečer. Děkuji

8.8.2019 07:39
místostarosta Mašek
to |Marek: Dobrý den, dovolím si odpovědět. Ano, je to pravda, dříve to nebylo jednoduché. Ale i my jsme postupovali starou metodou. Bylo totiž rozesláno téměř 200 tištěných pozvánek + samozřejmě informace na webu, v novinách a na fejsu. Fotky z oslav roku 1975 budou k vidění na OÚ.

7.8.2019 17:36
|Marek
to starosta Chodora: Dát na vědomost konání významné akce nebylo v době předinternetové nic jednoduchého. První - nebo jeden z prvních? - sraz rodáků se konal ve Vrčeni v r. 1975 POZVÁNKA Váženým rodákům vrčeňským Při příležitosti oslav 30. výročí osvobození naší vlasti hodláme pro rodáky i pro občany, kteří kdysi ve Vrčeni žili a mají na obec dobré vzpomínky, uspořádat večírek, na který Vás tímto srdečně zveme. Večírek se bude konat v předvečer hlavních oslav - v pátek dne 9. května 1975. Na setkání bude příležitost oživit si v přátelském pobesedování doby, které jsme společně v naší obci prožili. Druhého dne, tj. v sobotu 10. května se pak můžete na řadě výstavek seznámit se životem naší obce od minulého století až do dnešních dnů. Připomeneme si 55. výročí založení Sokola i 70. výročí trvání požárního sboru ve Vrčeni. Oslavy vyvrcholí veřejnými vystoupeními společenských složek a školní mládeže za doprovodu hudby na vrčeňské návsi. Program bude zakončen taneční zábavou.... Budete-li se chtít sjezdu rodáků zúčastnit, vyplňte prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete na adresu: Václav MARKVART, 335 41 VRČEŇ 76 Zve a na shledanou se těší přípravný výbor Nejsou z té doby nějaké fotky?

7.8.2019 16:34
místostarosta Mašek
to Libor: Ano, jak píše pan starosta, to byl úklep v komentáři, který jsem si sám opravil. Správný datum byl na tištěných pozvánkách, 3 x v novinách jako reklama, je napsaný na té mapce obce, běhá nahoře ve fotogalerii na pamětním listu, je vyvěšen na webu už asi půl roku, je uvedený v kalendáři akcí, nota bene i v anketě. 10. srpen 2019 prostě jede! :) Za kolik nám vyladíte ty stránky?

7.8.2019 16:27
starosta Chodora
Oslavy se opravdu konají v sobotu 10. srpna 2019. Pan Mašek se pouze překlepl. Stane se...

7.8.2019 15:27
Libor
to místostarosta Mašek: tady je to trochu chaos. sobota 8. srpna v roce 2019 není! Bude to 10.8. letošního roku :) ps. ty webové stránky obce by fakt zasloužily vyladit.

7.8.2019 10:43
místostarosta Mašek
to Zdeněk Markvart: Vážený pane magistře, pokud byste četl pozorně, tak byste zjistil, že oslavy se konají v sobotu 10. srpna 2019. V pátek druhého srpna se opravdu nic nekonalo. Byla zde na webu pouze zveřejněna aktualita s PODROBNÝM programem a zevrubným plánem vesnice.

7.8.2019 10:09
Zdeněk Markvart
Trochu mě mrzí, že jsem nestihnul oslavy výročí 830 let Vrčeně, které podle podání byly asi 2. srpna. Snad by se do pozvánky vešel i datum přádání akce. Je vidět, že když je dovolená, nelze se spolehnout na zastupující vedení obce. S ozdravem Mgr. Zdeněk Markvart

4.8.2019 22:06
Petr Marek
Poslušně hlásím, že jsem se dnes vrátil z dovolené. Zítra na poradě sdělím vše, co spadá do kompetence slušného občana a zastupitele. Petr Marek

2.8.2019 20:30
starosta Chodora
To Tomáš Pečenka: Pane Pečenko jsme rádi, že máte zájem zapojit se do oslav 830. výročí založení obce, jen mne mrzí, že jste svůj záměr nesdělil obci dříve a dozvídám se o něm až dnes z webových stránek obce. Mohli jsme sladit jednotlivé akce a vydat program jako jeden celek, škoda. Ani zastupitel pan Marek o Vašem záměru nevěděl, jinak by nám jiště toto jako slušný občan sdělil. Dovolte mi, abych uvedl na pravou míru některé informace. Oficiální zahájení oslav založení obce Vrčeň proběhne od 10:00 na návsi, konkrétně na zahradě restaurace Na Faře. Na stejném místě bude i prezence návštěvníků a bude zde představen program akce a další informace k akci. Ing. Vratislav Chodora, starosta

2.8.2019 08:37
patriot
to Tomáš Pečenka – Restaurace a penzion sv. Vojtěch: ajaj, to zase bude hlasitá rádoby "hudba" a bordel až do rána, následně v alejích nablito...

2.8.2019 00:17
Tomáš Pečenka – Restaurace a penzion sv. Vojtěch
Chtěli by jsme přispět, také drobným programem na oslavy 830 let obce Vrčeň, který se bude konat v areálu restaurace sv. Vojtěch (hřiště pod rybníkem). 10.srpna 2019 9:00 Slavnostní zahájení, přivítání hostů a přátel, položení kytice k pomníku padlých a uctění jejich památky. 9:30 Otevření bohaté prohlídky výstavy děl od místních a regionálních umělců. (Markvart,Vaník,Pečenková – roz. Fialová,Čáp,Pešek a další malíři) (Některé obrazy známé z hostince ´´u Brabců´´) (Fotografie od p.Barocha – Dobové fotografie mlýna v lukách a Vrčeň z ptačí perspektivy) 10:00 Zpřístupnění dětských atrakcí – k dispozici po celý den ZDARMA. (Skákací hrad, trampolína, drobné dětské hry, malování na sádrové odlitky a další atrakce..) (Dále doporučujeme navštívit místní modelovou železnici u pana J.Navrátila – která se nachází přibližně sto metrů od našeho areálu) 10:30 Projekce videa o obci. 14:00 Dětské představení od známe Plzeňské klaunice Pepiny (Sabina Vojtas Fránová) 18:00 Ukončení výstavy a dětských atrakcí. Po celý den káva a zákusek pro seniory Zdarma. A pro každého návštěvníka upomínkové předměty Zdarma Celodenní program bude doprovázet DJ Kiss. 20:00 K tanci a poslechu hraje revivalová skupina legendárních Boney M a jejich taneční show. 21:30 Světelná show od skupiny Fuegnis, která vystupovala např. v O2 aréně. 22:00 Mr.COCOMAN a Wilda Panda aka W23 (Svou muzikou známí po celé evropě a taktéž i v Brazílii, v ČR získali dvě ceny Anděla) (Možnost autogramiády) 24:00 Půlnoční ohňostroj a Fire show 00:10 After párty s DJ Kissem (až do ranních hodin volná zábava). Po celý den až do ranních hodin otevřená restaurace, venkovní bar, kiosk a stánek s grilem a otevřeným ohništěm. Široký výběr občerstvení Všichni jste srdečně zváni. Za celý tým pořadatelů Tomáš Pečenka.

Strana 1 z 26
1 2 3 4 5 » »»