22.8.2019 13:23
starosta Chodora
to rejpal: V rámci oslav byli oceněni tito (dle abecedy): Anton Miroslav Mgr., Beránková Eva, Boltíková Nicol MVDr. Bc., Černý Jaroslav, Chejlavová Marie, Chodora Ladislav ml., Chodora Vratislav st., Karlíček Karel, Krátký Jindřich, Kopáčková Anna, Kotrbová Šárka Ing., Maršalík Pavel Mgr., Motejzík Pavel DiS., Navrátil Jaroslav, Palacký Josef (čestné občanství), Sluková Zdeňka, Strolený Jiří ml., Strolený Jiří st., Šimánková Anna Mgr., Špiřík Jiří Ing. Th.D., Švec Jiří Ing., Urbanová Eva, Viktora Jaroslav Mgr., Vondráčková Michaela Mgr., Žitková Danuše. Na ocenění těchto osobností jsme se dohodli se zastupiteli obce, protože si jich vážíme a jejich dle našeho názoru si ocenění obce zaslouží. Samozřejmě někdo může namítnout , že by bylo možné ocenit ještě další nebo někoho jiného, ale takto jsme se rozhodli.

20.8.2019 20:09
rejpal
to stavitelvl: Dobrý den, musím s Vámi pane stavitelvl v jedno bodě souhlasit. A to konkrétně v bodě tom, že mohl ba dokonce měl někdo uvést jména oceněných lidí a proč byli oceněni. Bylo by hezké, kdyby se tuto skutečnost dozvědělo na webu více lidí. Ale také v jednom bodě s vámi musím nesouhlasit. Nespojujete mne prosím s panem sousedem, to já opravdu nejsem a hlavně nejsem ani odnaproti.

19.8.2019 20:04
stavitelvl
Vážený pane starosto a samosprávo! Vzhledem k dnešnímu dění, kdy se k nám dostavil pan starosta cca po více jak týdnu po oslavách - významném výročí obce s nějakou igelitkou s nějakými zbytky z této oslavy vám sděluji následující, aby se zamezilo pomluvám a tak mohu popsat celé dění, kdy cca měsíc před oslavami jsem byl požádán, abych uvolnil naši sbírku modelů pro tento významný den, což jsem s radostí přijal a doufal, že konečně to bere samospráva vážně. Poté ve čtvrtek před oslavami se k nám dostavil starosta obce s tím, že by nás chtěli ocenit a že mi ostatní ještě sdělí, což se bohužel již nestalo a ani jsem o tomto záměru jinak nic jiného nevěděl, takže to nevyšlo z mé hlavy. Proto jsem dnes tuto partyzánskou formu odmítnul, jelikož hlavním důvodem není nějaký truc, ale skutečnost, že jsem byl v nedávné době vyzván panem místostarostou , abych mu předložil jakýsi protokol o předání sponzorského daru -infotabuli, což považuji za absurdnost roku a kdy si ji obec opět náhle po letech nárokuje zpět! Když nyní jste odmítli toto mé údajné ocenění zveřejnit a i mne oficiálně pozvat, to se stydíte za práci občanů? Nechci se opět dočkat, že případně tento dar budete po mě za nějaký čas opět požadovat zpět!! Jinak také důvodem je ta skutečnost, že bych se i já rád alespoň jednou pochlubil, že obci naše práce není lhostejná a tak by byl problém toto učinit oficiální formou případně při jiné příležitosti, nebo se za naši činnost tak opravdu stydíte, jak jsem měl možnost si přečíst včerejší výlevy zdejšího rejpala a rádoby souseda v osobě jedné. Divím se, že zde tak v obci modely jak vidno vadí, ale prostředky, které zde návštěvníci zanechali v obecní provozovně vám ale zároveň nevadí? Naši výstavu navštívilo již bezmála 40 tisíc návštěvníků a to nedokázal nikdo zde v obci ani za sponzorského přispění, tak proto ta nenávist a osobní zášť? To, že jsem strávil více jak 32500hodin nad touto sbírkou, kdy mne zde stále permanentně čelní představitelé samosprávy více jak 15 let osočují a pomlouvají a to vše dělám bez koruny dotací, za utrhování si od huby. Dali jsme do placu značné prostředky, které zde nikdo jiný v takovém rozsahu také nepřispěl ze svého, tak co po mě ještě chcete, aby jste ukojili svá ega? Ale jak vidím, panují zde v obci zvláštní poměry a hlavně postupy ve zdejší samosprávě , které již stěží dokáži pochopit. Proto omluvte mé jednání, ale nemohu jinak a omlouvám se všem občanům, kterých se i toto dotkne. Udivuje mne, že jste jako samospráva nikde nezveřejnili i ostatní oceněné občany, což je podivné, že se samospráva opravdu stydí toto zveřejnit? Dle dobrých mravů je přeci normální, že obec zveřejňuje oceňování občanů , kde tímto postupem prokazuje, že jí není lhostejná jejich práce a jsou zde především další občané, kteří by si více zasloužili vyzdvihnout jejich práci, ale nějak jste na to ctěná samosprávo pozapoměla. Já to za těchto podmínek jako vždy přežiju, ale je mi to hlavně líto, jak se zde postupuje se záští a opovržením, no alespoň vím, jak se mám i nadále zachovat. Hlavně zde bude mít radost ten rejpal s tzv. sousedem v jedné osobě, jelikož něco tak ubohého dokáže vyprodukovat jen neskutečný rejpal a tak aby mu to i nebylo líto, aby na něj zbylo – tak se může přihlásit na obci, když se tak podílel na přípravách, asi se mu také jak vidno nelíbí, že nebyl dostatečně oceněný. Také děkuji za tu cca měsíční cenzuru na obecním webu!

19.8.2019 00:01
stavitelvl
to soused: Ale, ale, pane sousede od naproti, tak se již přestaňte přetvařovat a nechte těch hloupostí především vy! Nevím, kdo z nás má duševní problém, když si zde fotí malé čůrající děti a pod! No nebojte- takovou radost, abych se odstěhoval -tu vám rozhodně neudělám ač se o to snažíte, jak můžete. Dokonce jste o mne toho již nalhal tolik, že vám to již nikdo naštěstí nevěří. Z obce jste se mne pokoušel vyštvat již mnohokrát , jako zde konaly některé famílie za dob normalizace! Zatím se vám to nepovedlo a právě docela podle vaší nesnášenlivosti se zde velmi pěkně projevujete, nebudete mi za chvíli také vyhrožovat likvidací jako právě o víkendu zde konal jeden z vašich podnapilých obdivovatelů dokonce jednomu opozičnímu zastupiteli obce? Opravdu máte podivné manýry a především zbytečné starosti. Příště mi nepište s panem starostou o tom zahození osobních sporů. Nechte si ten nick "rejpal", ten vám sekne víc.

18.8.2019 10:24
soused
to stavitelvl: pane Navrátile, máte nějaký fakt velký duševní problém, což? Nechcete si pomalu začít hledat a najít nějaký vechtr a odstěhovat se tam i s těma modelama?

16.8.2019 21:52
stavitelvl
to rejpal: Neboj rejpálku, proto jsi jen ten rejpal a na nic víc se nezmůžeš. Ale kdyby jsi rejpal nebyl, tak bys mohl vědít, že to byla jen nadsázka! Také si po víkendu zde připadám jako v těch filmech : anton špelec..., nebo báječná léta pod psa, zde stačí už než znovu vyvěšovat praporky!

16.8.2019 16:07
rejpal
to stavitelvl: cože jaké ocenění? Já jsem makal jako čert nejen na přípravách a žádné ocenění jsem nedostal. Asi tady nemasiruju lidí jako někdo. Tak snad příště se dočkám.

15.8.2019 23:34
stavitelvl
Děkuji naší samosprávě za požadavek, abych uvolnil naši výstavu modelů pro významné výročí obce a za to, jak nám pan místostarosta posílal ty návštěvy, jak se zde předem masíroval! Také děkuji panu starostovi za to ocenění!

10.8.2019 07:17
místostarosta Mašek
to Jiří Štraub: Dobrý den, veškerý ofic. prodej ukončíme v 16 hodin, ale já Vám jednu výroční vizitku schovám, tak až přijedete, přihlašte se u mě.

9.8.2019 21:34
Jiří Štraub
Dobrý den, budou Výroční turistické vizitky k dostání po cely den akce, i večer? Budu se z jiné akce v Novohradskych horách vracet vpodvečer. Děkuji

8.8.2019 07:39
místostarosta Mašek
to |Marek: Dobrý den, dovolím si odpovědět. Ano, je to pravda, dříve to nebylo jednoduché. Ale i my jsme postupovali starou metodou. Bylo totiž rozesláno téměř 200 tištěných pozvánek + samozřejmě informace na webu, v novinách a na fejsu. Fotky z oslav roku 1975 budou k vidění na OÚ.

7.8.2019 17:36
|Marek
to starosta Chodora: Dát na vědomost konání významné akce nebylo v době předinternetové nic jednoduchého. První - nebo jeden z prvních? - sraz rodáků se konal ve Vrčeni v r. 1975 POZVÁNKA Váženým rodákům vrčeňským Při příležitosti oslav 30. výročí osvobození naší vlasti hodláme pro rodáky i pro občany, kteří kdysi ve Vrčeni žili a mají na obec dobré vzpomínky, uspořádat večírek, na který Vás tímto srdečně zveme. Večírek se bude konat v předvečer hlavních oslav - v pátek dne 9. května 1975. Na setkání bude příležitost oživit si v přátelském pobesedování doby, které jsme společně v naší obci prožili. Druhého dne, tj. v sobotu 10. května se pak můžete na řadě výstavek seznámit se životem naší obce od minulého století až do dnešních dnů. Připomeneme si 55. výročí založení Sokola i 70. výročí trvání požárního sboru ve Vrčeni. Oslavy vyvrcholí veřejnými vystoupeními společenských složek a školní mládeže za doprovodu hudby na vrčeňské návsi. Program bude zakončen taneční zábavou.... Budete-li se chtít sjezdu rodáků zúčastnit, vyplňte prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete na adresu: Václav MARKVART, 335 41 VRČEŇ 76 Zve a na shledanou se těší přípravný výbor Nejsou z té doby nějaké fotky?

7.8.2019 16:34
místostarosta Mašek
to Libor: Ano, jak píše pan starosta, to byl úklep v komentáři, který jsem si sám opravil. Správný datum byl na tištěných pozvánkách, 3 x v novinách jako reklama, je napsaný na té mapce obce, běhá nahoře ve fotogalerii na pamětním listu, je vyvěšen na webu už asi půl roku, je uvedený v kalendáři akcí, nota bene i v anketě. 10. srpen 2019 prostě jede! :) Za kolik nám vyladíte ty stránky?

7.8.2019 16:27
starosta Chodora
Oslavy se opravdu konají v sobotu 10. srpna 2019. Pan Mašek se pouze překlepl. Stane se...

7.8.2019 15:27
Libor
to místostarosta Mašek: tady je to trochu chaos. sobota 8. srpna v roce 2019 není! Bude to 10.8. letošního roku :) ps. ty webové stránky obce by fakt zasloužily vyladit.

7.8.2019 10:43
místostarosta Mašek
to Zdeněk Markvart: Vážený pane magistře, pokud byste četl pozorně, tak byste zjistil, že oslavy se konají v sobotu 10. srpna 2019. V pátek druhého srpna se opravdu nic nekonalo. Byla zde na webu pouze zveřejněna aktualita s PODROBNÝM programem a zevrubným plánem vesnice.

7.8.2019 10:09
Zdeněk Markvart
Trochu mě mrzí, že jsem nestihnul oslavy výročí 830 let Vrčeně, které podle podání byly asi 2. srpna. Snad by se do pozvánky vešel i datum přádání akce. Je vidět, že když je dovolená, nelze se spolehnout na zastupující vedení obce. S ozdravem Mgr. Zdeněk Markvart

4.8.2019 22:06
Petr Marek
Poslušně hlásím, že jsem se dnes vrátil z dovolené. Zítra na poradě sdělím vše, co spadá do kompetence slušného občana a zastupitele. Petr Marek

2.8.2019 20:30
starosta Chodora
To Tomáš Pečenka: Pane Pečenko jsme rádi, že máte zájem zapojit se do oslav 830. výročí založení obce, jen mne mrzí, že jste svůj záměr nesdělil obci dříve a dozvídám se o něm až dnes z webových stránek obce. Mohli jsme sladit jednotlivé akce a vydat program jako jeden celek, škoda. Ani zastupitel pan Marek o Vašem záměru nevěděl, jinak by nám jiště toto jako slušný občan sdělil. Dovolte mi, abych uvedl na pravou míru některé informace. Oficiální zahájení oslav založení obce Vrčeň proběhne od 10:00 na návsi, konkrétně na zahradě restaurace Na Faře. Na stejném místě bude i prezence návštěvníků a bude zde představen program akce a další informace k akci. Ing. Vratislav Chodora, starosta

2.8.2019 08:37
patriot
to Tomáš Pečenka – Restaurace a penzion sv. Vojtěch: ajaj, to zase bude hlasitá rádoby "hudba" a bordel až do rána, následně v alejích nablito...

2.8.2019 00:17
Tomáš Pečenka – Restaurace a penzion sv. Vojtěch
Chtěli by jsme přispět, také drobným programem na oslavy 830 let obce Vrčeň, který se bude konat v areálu restaurace sv. Vojtěch (hřiště pod rybníkem). 10.srpna 2019 9:00 Slavnostní zahájení, přivítání hostů a přátel, položení kytice k pomníku padlých a uctění jejich památky. 9:30 Otevření bohaté prohlídky výstavy děl od místních a regionálních umělců. (Markvart,Vaník,Pečenková – roz. Fialová,Čáp,Pešek a další malíři) (Některé obrazy známé z hostince ´´u Brabců´´) (Fotografie od p.Barocha – Dobové fotografie mlýna v lukách a Vrčeň z ptačí perspektivy) 10:00 Zpřístupnění dětských atrakcí – k dispozici po celý den ZDARMA. (Skákací hrad, trampolína, drobné dětské hry, malování na sádrové odlitky a další atrakce..) (Dále doporučujeme navštívit místní modelovou železnici u pana J.Navrátila – která se nachází přibližně sto metrů od našeho areálu) 10:30 Projekce videa o obci. 14:00 Dětské představení od známe Plzeňské klaunice Pepiny (Sabina Vojtas Fránová) 18:00 Ukončení výstavy a dětských atrakcí. Po celý den káva a zákusek pro seniory Zdarma. A pro každého návštěvníka upomínkové předměty Zdarma Celodenní program bude doprovázet DJ Kiss. 20:00 K tanci a poslechu hraje revivalová skupina legendárních Boney M a jejich taneční show. 21:30 Světelná show od skupiny Fuegnis, která vystupovala např. v O2 aréně. 22:00 Mr.COCOMAN a Wilda Panda aka W23 (Svou muzikou známí po celé evropě a taktéž i v Brazílii, v ČR získali dvě ceny Anděla) (Možnost autogramiády) 24:00 Půlnoční ohňostroj a Fire show 00:10 After párty s DJ Kissem (až do ranních hodin volná zábava). Po celý den až do ranních hodin otevřená restaurace, venkovní bar, kiosk a stánek s grilem a otevřeným ohništěm. Široký výběr občerstvení Všichni jste srdečně zváni. Za celý tým pořadatelů Tomáš Pečenka.

24.7.2019 21:52
starosta Chodora
Obecně při požáru tohoto typu (suchá tráva) lze účinně zasáhnout i jinými prostředky než vodou, např. dusidla. Nicméně v tomto případě hořelo poblíže vodního zdroje - řeky. Vrčeňský sbor JSDHO byl na místě zásahu vybaven plovoucím čerpadlem a přenosnou stříkačkou PS 12. Mohl tedy přímo na místě zasáhnout vodou nebo svými prostředky doplňovat vodu do již zasahujících cisteren. U požáru nejde jen o samotné hašení ohně, ale o koordinaci všech zasahujících jednotek, včetně např. též následného hlídání požářiště a eliminaci opětovného vzniku požáru.

24.7.2019 21:40
rejpal
http://www.dobraci.sk/predaj-zahranicnej-techniky/cisterny/230-dennis-sabre

23.7.2019 19:04
rejpal
A co dělal vás sbor u požáru, když nevlastníte ani vůz s vodou?

21.6.2019 09:19
Šárka
Dobrý den, prosím můžete mi poslat textové podklady programu? Dala bych to na nepomucký web. Moc děkuji Šárka Boušová

18.6.2019 14:02
místostarosta Mašek
to stavitelvl: V programu jsou uvedeny dočasné expozice, které jsou speciálně vytvořeny pouze pro tento slavnostní den. Nejsou zde tedy uvedeny stálé expozice, ani ostatní subjekty, které běžně poskytují služby svým návštěvníkům, např. Hostinec Na Faře, Restaurace svatý Vojtěch, Prodejna lahvového piva „Pod Zelenou Horou“, Ekozahradnictví nebo Keramika Slunovrat. Uvádět pouze jeden subjekt by nebylo fér vůči těm ostatním, to snad uznáte. Pan starosta se byl zeptat, zda budete mít v tento den otevřeno, že Vás chceme také zapojit do oslav, no a zda k Vám tedy vůbec můžeme směřovat případné návštěvníky oslav, když jsme pořád ti nejhorší. Historická a modelová železnice bude uvedena v reklamním prospektu obce, který bude zdarma k dispozici při konání oslav. Takže můžete být naprosto v klidu, pane Navrátile. Dokonce chceme vydat i knihu o obci, která bude mít okolo 500 stran a další jiné prospekty a brožurky. Celá organizace oslav, které jsou 1 x za 10 let není zrovna jednoduchá, to mi věřte. Na všem intenzivně pracujeme už velmi dlouho (na knize dokonce několik let). Vy osobně to třeba neoceníte, ale doufáme, že ostatní ano, zejména ti, kteří mají k naší obci kladný vztah. Infotabuli opravila obec na vlastní náklady, nestálo Vás to ani korunu. Ostatně i její pořízení bylo uděláno na popud obce (dokonce můj). Zaplacena byla sponzorsky. Jedinému komu to tehdy vadilo, že se tam infotabule umístila, jste byl paradoxně Vy sám. Pak Vám zase vadilo, že jí někdo (něco) poničil(o). Takže opravdu nevíme, vážený pane Navrátile, o co Vám pořád jde. :-? Přejeme mnoho klidu a krásný den.

18.6.2019 00:15
stavitelvl
Vážená samosprávo! Opět vám děkuji za další lekci vašeho jednání a že jste nás jako obvykle vyřadili z oficiálního programu oslav, jako kdybychom zde ani neexistovali a potom se nedivte výtkám, které uvádím a pan místostarosta ať si odpustí zase své nemístné osočování. Nevím tedy, proč jste k nám pane starosto vůbec chodil, abychom se zúčastnili oslav obce a uzavírali dohodu, když zde o nás opět není ani zmínka a potom kdo zde jedná podle! Moc děkuji za další lekci vašich intrik a přeji mnoho úspěchů!! Už vím, proč byla infotabule zničena a z jakého důvodu!

10.6.2019 15:21
starosta Chodora
Aktualizace ceníku k 10. 6. 2019: - byla snížena cena palivového dřeva na 300 Kč / prostorový metr - nově je možné po dohodě zajistit dopravu palivového dřeva kamionem

22.5.2019 12:45
stavitelvl
zkouška

23.4.2019 22:40
stavitelvl
Vážený pane Mašku, je to stále jako ohraný flašinet. Ale nyní jste předvedl, jaké mravy zde hájíte, že se zde zničí infotabule, nikomu se nic neřekne a zdrhne se a já nesmím projevit pohoršení nad tímto počinem a místo toho si mne opět dovolujete častovat otřepanými frázemi a arogancí. Zoufalec popisuji záměrně, jelikož pokud se to stalo byť i nedopatřením u přepravy pouťové atrakce, jak zde popisujete, tak by bylo férové alespoň přijít k nám a říci sorry jako.. .a potom by vaše výtka byla v pořádku, což se nestalo, tak mi laskavě opět nepodsouvejte vaše nesmysly a otřepané fráze a místo této další provokace bych konečně začal dělat něco s tím vaším nápadem s Mioz, který vedete „v patrnosti“ již více jak 10 let!!

23.4.2019 18:57
místostarosta Mašek
to stavitelvl: Vážený pane Navrátile, víte zcela jistě, že to byl nějaký zoufalec? Nestalo se to náhodou zcela jinak a nedopatřením, např. při manipulaci s pouťovou technikou? Jak je Vaším dobrým zvykem, hned v tom vidíte sabotáž a hned urážíte celou místní samosprávu, vč. všech vrčeňáků!

23.4.2019 17:12
stavitelvl
Zajímalo by mě, který zoufalec o pouti zničil info tabuli k modelové železnici na horní návsi u silnice. Bohužel dotyčný se nemstí mě, ale lidem, kteří navštěvují tuto obec. Také není mým majetkem, takže jen musím si postesknout nad tou vrčenskou pohostiností, kterou se zde někteří tak vehementně ohánějí. Já se na rozdíl od někoho pokouším něco dělat, ale snadnější je ničit a druhým škodit. Co tedy mám návštěvníkům říkat při dotazech, proč jiné cedule zde mohou být a k nám nesmí či někomu překáží? Také bych se rád zeptal naší ctěné samosprávy, kdy se tedy konečně dočkáme toho slavného značení Mios -idos atd.? Naposledy mi bylo sděleno, že se to vede v patrnosti před cca 10 lety a tak budeme asi čekat dalších 10 nebo 20 let, než se toho dočkáme, ale ono to nejde, někdo by neunes, že by si někdo pomohl.

22.4.2019 07:02
Stanislav Levý
Dobrý den,pane Hortenský,dnes tj.22.4.2019 jsme do večera na rozhledně Na Skále,stačil by fiat scudo dopravit v úterý 23.4.2019 po 6 hodině?? V případě,že je nutné dovézt dnes,nějak zařídíme ve večerních hodinách. Děkujeme za odpověď, St.Levý ,a Ivoš Keny.Tel.602 888744

22.4.2019 07:01
Stanislav Levý
Dobrý den,pane Hortenský,dnes tj.22.4.2019 jsme do večera na rozhledně Na Skále,stačil by fiat scudo dopravit v úterý 23.4.2019 po 6 hodině?? V případě,že je nutné dovézt dnes,nějak zařídíme ve večerních hodinách. Děkujeme za odpověď, St.Levý ,a Ivoš Keny.

20.2.2019 09:28
Taky masopust
to Josef Masopust: To seš hrdina někoho nařknout a ani nemít odvahu se pod to podepsat. Sem zvědavej, jestli zvedneš příští rok zadek a půjdeš tento průvod podpořit jako maska, když ti byl masek málo a hlavně jestli to také zvládneš zorganizovat. A i mne zajímá jestli se někdo na obci panu starostovi ozval ohedně masopustního průvodu a bordelu po obci.

18.2.2019 13:28
Josef Masopust
Asi špatná organizace. Málo maškar, ale větší bordel po vsi! Třeba se ještě někdo ozve. Tady nebo starostovi na úřad.

18.2.2019 09:44
František Kuchynka
Buhužel musím konstatovat, že mně tato akce příliš radosti nepřinesla. Za mé nepřítomnosti, vnikla na můj pozemek rozjařená skupina - bůhví kudy, měl jsem zamčeno Překvapila mou matku, která o akci nevěděla, protože už bydlí jinde. Během návštěvy měl nějaký maskovaný dobrák potřebu si hrát se stěrači na mém autě a jeden to nevydržel, takže sháním náhradní díl. Jěště že tam matka byla, třeba by byla škoda ještě větší. Přemýšlel jsem zda se ozvat, či to nechat být, ale myslím že by se podobné jednání nikomu nelíbilo.... ani "škodičovi". Věc považuji za uzavřenou a nebudu se k ní dále vyjadřovat.

6.2.2019 08:33
Strolda
to Sněhulák: byl bych zvědavý na Vás jak by jste zvládal úklid sněhu. Na obci se může kdokoliv přihlásit a tuto údržbu dělat. Pokud Vám jde o úklid snehu, tak sníh nebyl uklizen ani na vozovce směr Nepomuk Plzeň ono totiž nemá cenu protahovat když sněží. Ve srovnání s předešlými lety, tak nikdy nenapadlo tolik sněhu najednou jako letos, ale toho jste se asi nevšiml. Já osobně bych úklid snehu dělat nechtel i kdybych na to měl techniku. Ono je to časově celkem náročné. A ono se to vrouchu anonymity solidně pomlouvá, protože vlastně nikdo neví, kdo to píše. Že?

4.2.2019 07:56
sněhurka
to Sněhulák: už se těšíš na jaro? TY roztaješ a bude klid! Nebo bys chtěl být starosta sám? můžeš kandidovat za necelé čtyři roky...

3.2.2019 21:07
Sněhulák
to starosta Chodora: Blahopřeji k letošní zimní údržbě takhle mizerná ještě nikdy nebyla! To není žádný traktorista a co tam pan Chodora dělal ty leta předtím že se nic nenaučil. Můžete to ukazovat na těch oslavách jako raritu!

Strana 2 z 26
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»