V neděli 1. 8. 2021 vrčeňský občan pan Josef Hrachovec nejstarší obsadil 2. místo v závodě historických motocyklů NEPOMUCKÝ TROJÚHELNÍK v kategorii "Motocykly nad 250 ccm rok výroby 1947-1960". Pan Josef Hrachovec soutěžil s motocyklem JAWA 250 (r.v. 1962). Využil svých zkušeností a velice dobře si poradil s nepříznivým počasím, po celou soutěžní jízdu pršelo a na trati se tvořily kaluže. Soutěžilo se v jízdě pravidelnosti, což znamená, že nezáleželo na celkovém zajetém čase, ale vítězem se stal závodník, který zajel v každém ze tří měřených kol co nejpodobnější čas. Blahopřejeme závodníkovi Josefu Hrachovcovi k skvělému umístění v závodě a přejeme do dalších let mnoho sportovních úspěchů.


Josef Hrachovec obsadil 2. místo v motocyklovém závodě Zvětšit obrázek

Pomoc obcím postižených tornádem

[pondělí, 28. červen 2021]

Vážení spoluobčané,

jistě sledujete nelehkou situaci obyvatel jihomoravských obcí postižených živelnou pohromou.

Můžete poskytnout libovolný finanční dar na účet zřízený Jihomoravským krajem č. 123-3116420297/0100 nebo na jiné účty neziskových organizací.

Děkuji za solidaritu s občany, kteří neměli takové štěstí...Vítání občánků 2021

[sobota, 26. červen 2021]

V dopoledních hodinách v sobotu 26. 6. 2021 proběhlo na dvoře Obecního úřadu ve Vrčeni vítání občánků. Po úvodním slovu přednesly své pásmo děti z Mateřské školy ve Vrčeni, následoval proslov starosty a pak už jsme přivítali jedenáct nových občanků. Z důvodu pandemie byla akce několikrát odložena, jsme rádi, že už se můžeme pomalu vracet k normálnímu životu.V termínu 2. 8. - 20. 8. 2021 bude na komunikaci mezi obcemi Srby a Ždírec prováděna oprava povrchu komunikace. Dle aktuálních informací se bude jednat o částečnou uzavírku kumunikace, s řízeným kyvadlovým provozem.

Pro pobavení: Pozorný čtenář níže uvedeného rozhodnutí Odboru dopravy MÚ Nepomuk si povšimne, že jednou z podmínek je "pořadatel akce zajistí vyhrazené prostory pro diváky" :)

/download/743-uzavirka-srby-zdirec

Více...Svoz plastů 11. 6. - 13. 6. 2021

[úterý, 8. červen 2021]

I N F O R M A C E   O B Č A N Ů M


S V O Z  P L A S T Ů

__________________________________________________________________________________________ZAVÁZANÉ PYTLE S  PLASTOVÝMI OBALYUKLÁDEJTEOD PÁTKU 11. 6. 2021


DO NEDĚLE 13. 6. 2021NA HORNÍ ČÁST NÁVSI K  FARNÍ ZDI !

__________________________________________________________________________________________


- POLYSTYREN DÁT ODDĚLENĚ DO PYTLŮ -


!! NEUKLÁDAT TVRDÉ PLASTOVÉ OBALY !!

Více...Blahopřání

[pondělí, 31. květen 2021]

V měsíci květnu 2021 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Vladimíra Beránková. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Vzhledem ke všem možným a nemožným mimořádným preventivním opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 jsme letos již museli oželet celou řadu kulturních a společenských akcí, např.: Masopustní rej, bál SDH, okrskový bál, křístání, pouťové atrakce, stavění (slavení) máje, Malé folklórní slavnosti „Pod vrčeňskou lípou“, společný dětský den, atd..

Život se nám, naštěstí, začíná pomalu vracet do normálu. Některé akce jsou již nenávratně ztraceny, ale něco bychom přece jenom mohli ještě podniknout. A co by to jako mělo být? Třeba něco pro malé i velké! Pro muže i ženy, pro kluky i holky. Nebudu Vás již napínat, o víkendu 12. a 13. června 2021 se na vás všechny bude na vrčeňské návsi těšit twister, autodráha, houpačky, skákací hrad, střelnice a několik prodejních stánků.

Příjemnou zábavu všem a pokud pozitivní, tak jedině mysl.

Více...Přerušení dodávek elektřiny 8.6. (č.p. 53,78), viz odkaz:

/download/726-preruseni-dodavek-elektriny-86

 

Přerušení dodávek elektřiny 10.6. (č.p. 24, 28, 29, 64, 75, 88, 141), viz odkaz:

/download/727-preruseni-dodavek-elektriny-106

 

 

Více...KONTEJNER

NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

- BARVY, ŘEDIDLA, BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE, VYŘAZENÉ LÉKY, OLEJE -

A

KONTEJNER

NA OBJEMNÝ ODPAD

- LINA, KOBERCE, MATRACE, NÁBYTEK

 

BUDOU PŘISTAVENY NA NÁVSI U „HRADU„

v úterý 18. 5. 2021

od 14,00 do 18,30 hod.

NEUKLÁDAT – STAVEBNÍ SUŤ


Neukládejte odpad mimo určené místo a čas !!!


Více...Povodeň - jaro 2021

[pátek, 14. květen 2021]

V pátek 14. 5. 2021 zasáhla obec Vrčeň povodeň. Řeka Úslava dosáhla druhého povodňového stupně. Úslava kulminovala ve 12 hodin, v 17 hodin se hladina stále držela na svém maximu, předpokládáme postupné opadání vody ve večerních hodinách. O víkendu by se měly vyskytovat pouze ojedinělé přeháňky, můžeme očekávat, že se tok vrátí do svého původního koryta. Řeka Úslava nezpůsobila žádné zásadní škody, byly zaplaveny pouze louky a několik zahrad v okolí řeky. Nová lávka přes Úslavu povodeň ustála bez úhony. Čečovický potok i díky loňskému rozšíření koryta nezpůsobil žádné škody. Upozorňujeme zejména občany, kteří mají nemovitosti v okolí řeky Úslavy, že v příštím týdnu jsou očekávány další přeháňky a vzhledem k tomu, že půda je již nasycena, můžeme i nadále očekávat opětovné vzedmutí hladin Úslavy případně též Čečovického potoka. Od středy 12. 5. do pátečního rána napršelo v obci Vrčeň dle vlastního měření 80 mm srážek.

Více...Programové noviny 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého, viz odkaz:

https://www.nepomuk.cz/data/catalog/nn2021-special-sjn-f6346.pdf

Více...Blahopřání

[pondělí, 3. květen 2021]

V měsíci dubnu 2021 oslavili své narozeniny a své životní jubileum naši spoluobčané: paní Eva Urbanová, paní Marie Strolená a pan Ján Baka. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavencům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Strana 1 z 138
1 2 3 4 5 » »»