OZNÁMENÍ o záměrech obce Vrčeně

[čtvrtek, 9. září 2004]

Obec Vrčeň dle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn oznamuje:

- záměr obce o pronájmu nebytových prostor čp. 44 na poz. stp.č. 23/2 o výměře 162 m².

- záměr obce prodat nemovitý majetek – čp. 10 na stp. č. 40 o výměře 90 m².

- záměr obce prodat nemovitý majetek – čp. 115 na stp. č. 133 o výměře 757 m² a zahrady na poz. č. kat. 889/4 o výměře 1349 m² a zahrady na poz. č. kat. 899/7 o výměře 4314 m². (zde obec figuruje jako jako opatrovník nesvéprávného)

Příspěvky občanů možno podat do 13. 12. 2004 ode dne vyvěšení Obecnímu úřadu Vrčeň.


vložil: Webmaster 20:52 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!