Zabezpečení sběru a svozu nebezpečných a ostatních odpadů

[pátek, 1. říjen 2004]

Výtah ze zprávy o provedení zakázky "Zabezpečení sběru a svozu nebezpečných a ostatních odpadů z členských obcí Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství" firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Svoz odpadů ve Vrčeni probíhal od 9.11.2004 do 16.11.2004. Byla vedena písemná evidence odebraných odpadů v jednotlivých obcích. Svoz odpadů byl proveden technikou, která splňuje veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy. Množství odebraného odpadu v kg je uveden v následující tabulce:

Sbírané odpady kg Sbírané odpady kg
oleje 15 zářivky 1,48
filtry, čistící tkaniny 5 výbojky 0
obaly znečištěné 70 barvy, lepidla 10
brzdové kapaliny 0 ostatní emulze 0
nemrznoucí kapaliny 0 léky 3
ostatní chemikálie 0 suché články 0
AKU malé 252 elektro 170
AKU velké 37,405 pneu osobní 115,27
rozpouštědla 0 pneu lehké AVIA 0
kyseliny 0 pneu velké návěs 0
zásady 0 pneu traktor 0
fotochemikálie 0 TV 107,65
pesticidy 0 lednice RRA 600
Ostatní odpady kg Ostatní odpady kg
směsný odpad 5 pneu osobní disk 50


vložil: Webmaster 20:55 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!