Slavností otevření 2. patra Mateřské školy

[čtvrtek, 30. prosinec 2004]

Dne 30. 12. 2004 od 10:00 hod. se v budově MŠ uskutečnilo otevření 2.patra Mateřské školy. S tím byl spojený i "Den otevřených dveří" pro širokou veřejnost. Byl zde též předán jmenovací dekret staronové ředitelce paní Evě Beránkové.

Druhé patro MŠ se nestavělo nově, jak by se z podtitulku zdálo, kompletní stavba této budovy byla již dokončena v roce 1984, tedy před 20 lety. V době výstavby nové školy v Nepomuku zde v horním patře byly umístěny dvě třídy základní školy, do kterých docházely děti ze Dvorce z důvodu kapacitního odlehčení nevyhovující staré ZŠ v Nepomuku. Po otevření nově postavené ZŠ v Nepomuku postupně klesal počet dětí v naší škole, které tak stačily stávající prostory v hlavní budově na návsi.Dalších několik let bylo horní patro opět nevyužíváno. Doposud nikdy v historii tak druhé patro nesloužilo pro účely této MŠ.

Se vzrůstajícím zájmem z řad rodičů dětí z naší obce, blízkého i širokého okolí stálo Zastupitelstvo obce před rozhodnutím, zda děti přijímat pouze do stávající kapacity (30) či rozšířit MŠ, včetně všech důsledků, které toto s sebou přináší, tzn. ekonomických, personálních, aj. Jak rozhodování dopadlo uvidíte za pár okamžiků sami a jistě uznáte, že obec Vrčeň má eminentní zájem na výchově a prosperitě dětí. Doufáme, že kapacitní navýšení MŠ se do budoucna příznivě odrazí i v dalším stupni školního vzdělávání, neboť se v obci ještě nachází Základní škola, jejíchž rozvoj a další rozkvět je v témže zájmu obce Vrčeně.

Poděkování patří všem lidem, kteří se podíleli na zprovoznění tohoto druhé patra, jak osobním pracovním přispěním, tak i neméně potřebnými sponzorskými dary a věřte, že se v mnohých případech nejednalo o nezanedbatelné finanční částky.


Slavnostní přípitekPřestřihnutí páskyŘeditelka MŠ Eva Beránková	2.patro MŠ2.patro MŠ2.patro MŠ

vložil: Webmaster 15:18 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!