Posvěcení obecního znaku a vlajky

[pátek, 31. prosinec 2004]

Téhož dne (30.12) následovalo "Slavnostní posvěcení obecního znaku a vlajky" V 17:00 hod. akce v plném hostinci "Na Faře" vypukla.

Po přivítání starostou obce se ujal slova heraldik pan Václav Kulle z Prahy, který byl navrhovatelem variant obecního znaku a vlajky. Zastupitelstvu se sešlo celkem 5 návrhů, ze kterých vyřadila dvě téměř shodné varianty a zbylé tři různé varianty dala k dispozici občanům formou referenda k vyjádření. Z došlých vyplněných anket našimi spoluobčany se ze 64% potvrdil názor nejen heraldika, ale i Zastupitelstva obce, že varianta erbu a s ní i vlajky označená pod č. 1, se jeví jako nejhezčí, nejvýstižnější, nejsrozumitelnější a tudíž i nejvíce vhodná k předložení v dalším procesu schvalování.

Poté pohovořil pan Vladimíra Poppa z Kláštera, známý historik a badatel, který zpestřil program svým krátkým a zajímavým povídáním o historii naší obce, zejména ve vztahu ke sv. Vojtěchovi.

Vlastního slavnostního aktu posvěcení se ujal nepomucký farář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni.

Po oficiální části se podařilo přemluvit vzácného hosta, vrčeňsku občanku, slavnou operní pěvkyni, paní Eva Urbanovou, aby zazpívala.

Poděkování bylo vysloveno také nepřítomné paní Mgr. Ivaně Levé, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedkyni podvýboru pro heraldiku a vexilologii, díky jejímuž přispění se složitá procedura odborného schvalování ve zmíněném podvýboru stala o mnoho jednodušší a z časového hlediska také velmi rychlejší, jelikož neskromným přáním Zastupitelstva obce bylo mít znak a vlajku odsouhlasené ještě v letošním roce, kdy naše obec slaví 815-leté výročí od své první písemné zmínky, což se podařilo.

Slavnostním aktu předání dekretu o udělení znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem, se uskutečnilo 3. prosince letošního roku na půdě Parlamentu ČR.

U příležitosti této slavné události bylo zdarma podáváno i drobné občerstvení.

Poděkování dále patří všem lidem, kteří se podíleli na této významné události, na tom, že se naše obec tímto závěrečným aktem - posvěcením znaku a vlajky, zařadila mezi významná Česká a Evropská města, obce, spolky, úřady a instituce mající své výsostné insignie.


Páter Vítězslav HolýPosvěcení obecního znaku a vlajky [2004]Pohled do sáluStarosta a Eva UrbanováStarosta a Eva UrbanováZnak a vlajka

vložil: Webmaster 15:23 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!