Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2005

[sobota, 19. únor 2005]

LEDEN – výšlap na vrch „Štědrý“ (prvního od 13:00hod.)

ÚNOR – masopustní průvod obcí (pátého od 13:30 hod.)

BŘEZEN – vítání nových občánků (dvacátého šestého od 09:00hod.); (VZ ZO)

DUBEN – „Vojtěšská pouť“, mše u kaple sv. Vojtěcha (24.); stavění máje a posezení na návsi

KVĚTEN – položení věnce na návsi u pomníku, vysazení nové lípy u hasičské zbrojnice a prohlídka kronik v tělocvičně ZŠ (osmého od 10:00 hod); velký společný „Dětský den“ obcí Vrčeň, Srby, Sedliště (na hřišti v Srbech dvacátého osmého od 14:00 hod.)

ČERVEN – vystoupení zahraničních hudebních a tanečních souboru z Francie a Skotska na návsi (šestnáctého od 17:00 hod)); zajištění XII. Ročníku Rally Úslava (pravděpodobně bude RZ vedoucí přes Vrčeň a okolní obce zrušena); (VZ ZO)

ČERVENEC – dovolená

SRPEN – „Vavřinecké posvícení“, taneční zábava (třináctého)

ZÁŘÍ – hasičská soutěž „Memoriál Jana Chodory“; (VZ ZO)

ŘÍJEN – divadelní zájezd dle nabídky

LISTOPAD – divadelní představení pro děti

PROSINEC – stavění vánočního stromu, vč. jeho osvětlení; světelná vánoční výzdoba obce; Mikuláš; turnaj ve stolním tenisu (dvacátého pátého); (VZ ZO).

Pozn.: Změna programu vyhrazena!

Krom jiného pořádají samostatně ZŠ a MŠ pro děti různé kulturní akce, na které jsou vždy zvány nejen rodiče, ale i široká veřejnost!

Z plánovaných stavebně technických akcí:

Jarní měsíce:

– oprava studánky „Dobrá voda“ + pořízení informačních a zařizovacích předmětů (ve spol. s MS Vrčeň-Tojice),

– úklid návsi; úklid prostranství před hřbitovem,

– oprava silnice č. III/17716 (směr Sedliště, zajišťuje SÚS Starý Plzenec),

– drobné výspravy místních komunikací a obnova dopravního značení,

– zateplení hasičské zbrojnice, údržba a dovybavení vozidla AVIA,

– oprava nasvětlení kostela sv. Vavřince, (ve spol. s arciděkanstvím Nepomuk)

– realizace dalšího kusu rozpěrky el. vedení v úseku „Na Drahách“

– vymalování čp. 44 - hostinec „Na Faře“

Letní měsíce:

– rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ, oprava vnitřní kanalizace,

– výměna vodovod. rozvodů v MŠ, 20 ks vodovod. baterií, 3 ks hydrantů

Pozn.: Na obě tyto akce je zažádáno současně o přidělení dotačních titulů v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 2 x 200.000,-Kč. (V případě nepřidělení ani jednoho dotačního titulu budou zajištěny pouze nezbytné provozní opravy).

Podzimní měsíce:

– úprava veřejného prostranství a zeleně (lip).

Zimní měsíce:

– zajištění zimní údržby místních komunikací.

Petr Mašek v. r., starosta obce


vložil: Webmaster 19:56 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!