Programový výhled zastupitelstva obce

[úterý, 11. listopad 2014]

Programový výhled zastupitelstva obce byl projednán a schválen na pracovní poradě zastupitelů dne 10. 11. 2014

Nezbytné věci:

Zajistit odpadové hospodářství pro období 2015 - 2018 (31. 12. 2014 končí stávající smlouvy s firmou Rumpold-P, s.r.o)

Zajistit zimní údržbu místních komunikací pro období 2014 - 2015

Průběžně:

Průběžně pokračovat ve stávající výsadbě a údržbě zeleně

Průběžně se věnovat zařizovacím předmětům – lavičkám a odpadkovým košům

Provádět běžné opravy a údržba budov v majetku obce (ZŠ, MŠ, OÚ, hasičská zbrojnice, stodola)

Oprava zdi mezi MŠ Vrčeň a č.p. 46

Zajištění povinných energetických štítků budov ve vlastnictví obce (PENB)

Podpora JSDHO Vrčeň (výzbroj a výstroj dle kladených požadavků na jednotku)

Podpora kulturně společenských akcí a činností

Aktualizace webových stránek obce

Dokončení digitalizace obce (2015)

Získávat podněty a poznatky k budoucí změně územního plánu obce (do 2020)

V rámci stavebně technických věcí, investičních a neinvestičních dotací:

Krátkodobé až střednědobé:

Oprava místních komunikací (na Tojice, Plaňky, ke hřbitovu, aj.)

Restaurování válečných pomníků (náves, hřbitov), vč. soch

Prodloužení veřejného osvětlení (Vyšehrad, hřbitov)

Revitalizace veřejného prostranství u č.p. 12 (malé hřiště na návsi,- oplocení, zpevnění zdí, úprava plochy, zařizovací předměty)

Oprava stropu v jedné místnosti ZŠ Vrčeň, vč. úpravy prostor družiny (3. učebna)

Revitalizace území prostoru bývalé pískovny (zaměření, vyjmutí ze ZPF)

Střednědobé až dlouhodobé:

Rekonstrukce č.p. 12 (dva nájemní byty, kanceláře OÚ, zasedací místnost, společenský sál se zázemím.... (v první fázi: Aktualizace a doplnění projektové dokumentace, získání stavebního povolení)

Výstavba hřiště (v první a druhé fázi: Výběr lokality, odkup pozemku-ů, projektová příprava, získání stavebního povolení)

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Dále dle možností:

Nákup pozemků k jejich zalesnění (především holin – k zarovnání hranic katastru)

Programový výhled zastupitelstva obce Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 08:21 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!