10 LET VÝSOSTNÝCH ZNAKŮ OBCE VRČEŇ

[středa, 3. prosinec 2014]

Výsostné znaky obce Vrčeň nám byly oficiálně předány dekretem dne 3. 12. 2004 z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Lubomíra Zaorálka (pozn.: Současný ministr zahraničních věcí). 30. 12. 2004 proběhlo slavnostní posvěcení obecního znaku a vlajky v hostinci "Na Faře". Byla to tehdy velká sláva, hostinec byl naprosto plný. Páter Vítězslav Holý se ujal vlastního svěcení, na úvod promluvil také heraldik pan Václav Kulle z Prahy, dále také pan Václav Popp z Kláštera a na závěr nám všem krásně zazpívala naše spoluobčanka paní Eva Urbanová.

Heraldik Václav Kulle z Prahy (mimochodem spolužák našeho p. Vratislava Chodory st.), je autorem variant obecního znaku a vlajky. Zastupitelstvu obce se tehdy sešlo celkem 5 návrhů, ze kterých vyřadila 2 - téměř shodné varianty. Zbylé 3 různé varianty dala k dispozici občanům formou referenda k vyjádření. Z došlých vyplněných anket našimi spoluobčany se ze 64 % potvrdil názor nejen heraldika, ale i zastupitelstva obce, že varianta erbu, a s ní i vlajky, označená pod č. 1, se jeví jako nejhezčí, nejvýstižnější, nejsrozumitelnější, tudíž i nejvíce vhodná k předložení do dalšího schvalování. Ve vlastním procesu schvalování nám tehdy velmi pomohla bývalá poslankyně paní Ivana Levá ze Starého Plzence (pozn.: Bývalá předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii při PS Parlamentu ČR).

Znak a vlajka se za oněch 10 let staly nedílnou součástí naší obecní identity.

ZDŮVODNĚNÍ ZNAKU:

V okolí Vrčeně je mnoho míst, ke kterým se váže pobyt sv. Vojtěcha. Vracel se zdejším krajem do Prahy po svých studiích v Římě. Jak všichni víme, při jeho dalším pobytu v cizině, byl vyvražděn rod Slavníkovců v Libici nad Cidlinou r. 995, a to na rozkaz knížete Boleslava II. Tím byl sv. Vojtěchovi znemožněn návrat do Čech, proto odešel do Polska na dvůr Boleslava Chrabrého a s jeho podporou se na jaře r. 997 vypravil na misijní cestu k pohanským prusům do Sambie, spolu se dvěma průvodci. Avšak na samém počátku své cesty byl ubit v posvátném háji veslem a pak proboden pruským pohanským veleknězem. Proto jsou atributy sv. Vojtěcha veslo a biskupská mitra.

Hornická kladiva pak značí tradice těžby zejména zlata a železné rudy – ještě dnes známe a mnozí používáme název „Železná Huť“ pro spodní část současného Dvorce, která z historického hlediska donedávna spadala pod naší obec Vrčeň (Vrčany).

ZNAK: V modro-stříbrně děleném štítě nahoře stříbrná mitra s fimbriemi, zlatě zdobená, kosmo podložená zlatým veslem. Dole kosmý mlátek šikmo přeložený želízkem, obojí černé.

VLAJKA: Šikmé dělení, kde barvy vycházejí z barev použitých v erbu. List tvoří čtyři šikmé pruhy modrý, žlutý, černý a bílý. Poměr šířky k délce listu je 2:3

10 LET VÝSOSTNÝCH ZNAKŮ OBCE VRČEŇ Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 07:30 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!