Digitalizace obce - setkání s pracovníky KÚ

[pondělí, 21. září 2015]

Dne 21.10.2015 v době 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. budou na OÚ ve Vrčeni přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu. V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnanců katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě s paní Prachařovou (377 162 280) nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu i v budově katastrálního úřadu v Plzni. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnouti na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Digitalizace obce - setkání s pracovníky KÚ

vložil: Starosta 17:35 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!