XI. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce

[neděle, 20. březen 2005]

které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na úterý dne 29. 3. 2005 se začátkem jednání od 19.00 hod., v hostinci „NA FAŘE“

Program jednání:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) Smlouva o pronájmu nebytových prostor čp. 44 (o výměře 162 m²) par.č. 23/2 (hostinec „Na Faře“)

4) Závěrečný účet obce za rok 2004 a zpráva o stavu inventarizace majetku obce

5) Zpráva o výsledku přezkoumání fin.hospodaření obce za r. 2004

6) Rozpočet obce na rok 2005

7) Smlouva s real. kanc. FORES s.r.o. (nabídka k prodeji čp. 115)

8) Zpráva o činnosti ZO (za uplynulé období od X. veřejného zasedání)

9) Zpráva starosty obce

10) Různé

11) Diskuse

12) Usnesení

13) Závěr

Zastupitelstvo obce zve tímto srdečně všechny občany k účasti na svém 11-tém veřejném zasedání.


vložil: Webmaster 21:23 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!