Informace o plánovaných akcích

[úterý, 5. březen 2019]

  1. Pouťové atrakce k nám přijedou na Velikonoce, tj. víkend 20. - 21. 4. 2019.

  2. Dětský den obci Vrčeň, Srby, Sedliště se uskuteční ve Vrčeni na návsi v sobotu 1. 6. 2019.

  3. Folklorní slavnosti budou 6. 6. 2019, je to opět ve čtvrtek, od 19:00 hodin. (Předběžně se můžeme těšit na soubory ze Slovenska, Mexika, Rumunska, Lužického Srbska - SRN, možná z Číny).

  4. Sraz rodáků a přátel Vrčeně se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019 (na posvícení).

  5. Různé: K oslavám 830 let chystáme vydání velké knihy o obci (snad se to podaří), tištěných prospektů (např. brožury o sakrálních památkách v obci, apod.), drobných reklamních předmětů a samozřejmě celého doprovodného programu na tento den. Do oslav chceme zapojit co nejvíce spolků, sdruženích a dalších fyzických osob. Každý je srdečně vítán. Přístavba ZŠ se nám trochu opozdí, a to díky poměrně rozsáhlým archeologickým nálezům, které začínají proslavovat naši obec. V této souvislosti také chystáme malou stálou expozici (žádost o dotaci již byla podána). Na konci května uděláme sběr plastů a někdy v průběhu května také sběr nebezpečných odpadů (přesný termín ještě nevíme, nezáleží na nás, probíhá jednotně po celém okrese PJ, na základě vypsané soutěže). Dále plánujeme opravu havarijního stavu části MK Na Drahách (žádost o dotaci podána, nyní se finišuje na projektové dokumentaci). Pracujeme na dokončení nového územního plánu obce (jeho veřejné projednání se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 od 16:00 v salónu hostince Na Faře, Vrčeň č.p. 44 – Farní úřad). Dále budeme pořizovat profesionální konvektomat do MŠ (do max. ceny 240.000,-Kč, což je opravdu nezanedbatelná položka), také chceme dovybavit jednotku SDH obce o nové PS II a kompatibilní radiostanice (z dotace). Další věci dle finančních možností naší obce.Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!