Kamenná svatba manželů Křišťanových

[pátek, 7. říjen 2005]

Ve středu dne 5. října 2005 oslavili společných 65 let života - kamennou svatbu manželé Marie a František Křišťanovi, Vrčeň 126. S gratulací a dárkovým košem přišel manželům popřát osobně starosta obce Petr Mašek společně s místostarostkou Evou Beránkovou. Manželé vychovali společně dva syny a těší se z pěti vnoučat a jedné pravnučky.

Recept na šťastné manželství vyzvídal doposud svobodný starosta obce od paní Marie Křišťanové, která mu hbitě odpověděla tři základní věci, které považuje za nejdůležitější: láska, věrnost, tolerance. Vdávala se v 18-ti letech a celých 65 let manželství považuje za šťastnou volbu. Dodnes se nebojí vylézt po žebříku na strom a očesávat ovoce, které má velice ráda, stejně tak jako zeleninu. Jako dívka studovala internátně v „Hospodyňské škole“ v Klatovech, kde se vedla studia musela naučit i všem domácím pracím. Zaměstnána byla jako vedoucí školní jídelny postupně v Žinkovech (1956), Nepomuku (1967) a naposledy doma ve Vrčeni až do roku 1989.

František Křišťan (88let) vystudoval „Státní Československý mužský ústav učitelský“ v Plzni, kde maturoval v roce 1934. Vzhledem k nedostatku pracovních míst začínal svoji učitelskou praxi jako hospitující učitel na šumavském Zadově. Poté působil jako výpomocný učitel v Sušici, Nezdicích, Bukovníku, Kadešicích a Žihobcích (r.1939). Po válce nastoupil na čas do školy ve Vrčeni. Poté působil také na škole v Kbelu, tenkráte okres Přeštice a po změně okresu na Blovický působil dlouhých 23 let na II.stupni Základní školy v Žinkovech (do r. 1972), kde vyučoval Český jazyk a dějepis. V ZŠ Žinkovy zastával nejprve funkci zástupce ředitele a posléze také od roku 1964 funkci ředitele. Posledních 5 let své učitelské praxe působil na základní škole v Nepomuku (1972-1977), kde ještě občasně vypomáhal coby penzijní učitel. Pro zajímavost také musím připomenout, že ze Žinkov jezdil společně celých dlouhých 10 let spolu se svojí ženou Marií na motorce do Vrčeně za účelem stavby vlastního domu, na který se celý život těšili a společně šetřili.

Každé ráno a večer si dopřává černou kávu s mlékem, kterou oba mají velice rádi, spolu s různým pečivem nebo domácí dělanou výbornou buchtou.

Zastupitelstvo obce oběma srdečně přeje do dalších dlouhých let společného života hodně zdraví, štěstí a lásky.


Manželé Křišťanovi... při podpisu do společenské kroniky... se starostou P. Maškem

vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!