16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou

[pátek, 7. červen 2019]

Letošní ročník malých folklórních slavností „Pod vrčeňskou lípou“ byl v pořadí již 16-tý. Počasí nás sice trochu napínalo, ale opět, jako všechny předešlé ročníky, vyšlo na jedničku! Vrčeňská náves přivítala čtyři folklorní soubory, a to z Rumunska, Slovenska, Indonésie a Mexika.

Poděkování patří MFF CIOFF® PLZEŇ 2019 (23. ročník) - pod jehož záštitou se zdejší slavnosti konají. Speciální poděkování patří zejména paní ředitelce organizačního výboru Mgr. Michaele Vondráčkové, která nám krásný večer osobně odmoderovala. Děkujeme majitelce firmy ELITEX NEPOMUK, a.s., paní Ing. Šárce Kotrbové, za tradiční finanční sponzorování našich slavností, kterého si velmi vážíme. Občerstvení na návsi opět zajistil Jiří Mařík, nájemce z obecního hostince Na Faře.

Dále si poděkování zaslouží ZŠ Vrčeň za otevření školy pro zázemí souborů, MŠ Vrčeň (zejména kolektiv kuchyně), za náročnou přípravu spojenou s občerstvením všech souborů. Samozřejmě děkujeme také všem ostatním, kteří se na úspěšné akci podíleli, např. přípravou a následným úklidem.

Příště rok, možná, opět na viděnou.


Tierras Mexicanas

Mexico City, Mexiko
Soubor Tierras Mexicanas byl založen s cílem prezentovat pro národní i mezinárodní veřejnost tance, hudbu, zvyky a slavnosti Mexika. Repertoár se skládá z různých tanců z oblastí Mexika, od tance "Zapateados" z oblasti Veracruz po rytmy z pobřeží Guerrero. Vedle původní lidové tvorby zpracovává soubor také modernější tance a písně z období mexické revoluce. Tierras Mexicanas založil Carlos González Cid, tanečník a učitel s 22 lety zkušeností v lidovém tanci. Působil jako generální koordinátor Národní lidové taneční společnosti. Rozhodl se založit Tierru Mexicanos jako místo pro rozvíjení přirozeného talentu všech mladých lidí, kteří chtějí skrze hudbu a tanec vyjádřit radost z toho, že se narodili jako Mexičané.

Velkému zájmu se těší tradiční lidová hudba hrající ve stylu "Mariachi". Jeho původní název v nářečí Nauhatl (indiánský dialekt původem z centrální části Mexika) znamená „Den oslav“. Mariachi má silné kořeny v mexické identitě, v prožívání a cítění populárních zvyků a tradic. Je to souhra strunných a dechových hudebních nástrojů v harmonickém uspořádání zvukových sekvencí. Interpretace je velmi procítěná a hudebník Mariachi přenáší hluboké city vycházející z každé noty. Pro hraní hudby Mariachi musí existovat citový vztah mezi hudebníkem a hudebním nástrojem.

Vedoucí souboru: Carlos Gonzáles


Nona Asri Indonesia

Jakarta Selatan, Indonésie
Indonésie je zemí mnoha etnických kmenů lišících se jazykem, kulturou i náboženstvím. Jednotlivá etnika mají své specifické kroje a rozmanité styly hudby. Soubor NONA ASRI INDONESIA je jedním ze souborů zpracovávající tance a hudbu celé Indonésie. Spolupracuje s několika univerzitami, školami a uměleckými kluby. Členové souboru pocházejí z různých oblastí Indonésie. Díky odbornosti a zkušenosti všech členů je Nona Asri Indonésie často hostem jak mnochých národních festivalů, tak i těch mezinárodních. Díky tomu se těší velké podpory indonéských vládních a nevládních kulturních institucí. Naším cílem je seznámit celý svět s rozmanitou indonéskou kulturou a přispět tak k mezinárodnímu porozumění skrze vzájemné sdílení tradičního kulturního bohatství.

Vedoucí souboru: Mrs. Amanah


Fiii Camarasului

Camarasu, Rumunsko
Folklorní soubor "Fiii Camarasului" (synové Camarasu) byl založen s úmyslem prosazovat a udržovat lidové zvyky a tradice specifické pro město, kde byli udržovány již předcházejícím souborem. Ten rozvíjel svou činnost v letech 1970-1989. Původní soubor byl tvořen převážně staršími lidmi, kteří se věnovali lidovým tradicím oblasti Transylvánské planiny a zúčastnili se několika národních folklórních soutěží a festivalů, například „CANTAREA ROMANIEI“.

Choreografie a hudební díla přenášená z generace na generaci a opečovávaná s velkou pýchou představují jeden z nejcennějších pokladů rumunského lidu. V roce 2004 se chopila tradice nová generace amatérských umělců a proměnila ji v aktivní činnost v rámci komunity města Camarasu pod záštitou Městského klulturního centra. Nový folklórní soubor je pojmenován "FIII CAMARASULUI" a je tvořen členy ve věku 10-25 let. Je přímo podporován místní radnicí a městskou radou. Členy sjednocuje společný cíl, kterým je vášeň pro folklórní tance a zvyky. Díky tomu jsou upřímně vítání nejen po celém Rumunsku, ale i všude v zahraničí.


FS Vtáčnik

Prievidza, Slovensko
Folklór nejen z horní Nitry, ale i dalších regionů Slovenska představují ve svých vystoupeních členové folklorního souboru (FS) Vtáčnik. Umělecké seskupení z Prievidze si loni připomnělo 45 let od svého založení a je jediným svého druhu na horní Nitře. Historie FS Vtáčnik se začala psát 1. ledna 1969 - v tomto roce na horní Nitru do Prievidze přišel Milan Chvastek, který byl prvním oficiálním vedoucím skupiny. V té době již fungovala, i když ne organizovaně, taneční skupina, která vznikla při cimbálové muzice Zábojníkovcov ve Velké Lhotce (část Prievidze).

Vtáčnik prezentuje své programy a choreografie na Slovensku i v zahraničí, z domácích jsou to folklorní festivaly ve Východní, pod Poľanou, na Myjavě či v Terchové, ze zahraničních akce v Německu, Norsku, Irsku či Rusku. Slovenský folklor představuje v mnoha choreografiích, ale i komponovaných programech s instrumentální hudbou, tancem a zpěvem. V současnosti má 25-28 členů.

Vedoucí souboru: Tomáš Bakyta a Jakub Petráš

Web: www.fsvtacnik.eu.sk16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]16. Malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou[is]

Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!