Vrčeň - expozice archeologických nálezů

[čtvrtek, 3. říjen 2019]

V naší obci vznikla stálá venkovní expozice archeologických nálezů, které byly objeveny při výkopových pracích na přístavbě ZŠ Vrčeň. Expozice bude průběžně doplněna o další kopie artefaktů, jakmile to bude obci umožněno ze strany výzkumníků. Nyní se pracuje na podrobném vyúčtování dotačního titulu, který byl podpořen Plzeňským krajem.

Název akce: Vrčeň - expozice archeologických nálezů

Dotační titul: Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019

V souvislosti s přístavbou ZŠ Vrčeň byly mezi školou a zdí kostela objeveny a zdokumentovány celkem tři hrobové úrovně, celkem tedy 21 ostatků z pohřbů v anatomické poloze. Jednotlivé hroby byly zahlubovány postupně a velice často narušily ten předchozí hrob, který byl poškozen, antropologický materiál byl možná odebrán, přenesen někam do kostnice, nebo uložen volně do terénu. Tyto ostatky byly nacházeny ve formě takzvaných izolátů. Vysvětlil již dříve archeolog z blovického muzea Mgr. Jiří Bouda. V hrobech bylo nalezeno rovněž několik starých kovových křížků s Kristem, medailonky a mince. Zaznamenány byly také pozůstatky mladšího stavebního objektu. Šlo o nálezy z období baroka. Zajímavé je, že v těsné blízkosti hrobů byly nalezeny zbytky tlusté kamenné zdi, snad pozůstatek nějaké budovy, která musela zaniknout před rokem 1840, neboť se neobjevuje na mapě Stabilního katastru. Mohlo jít o starou faru nebo nějaké jiné sídlo/budovu mnichů cisterciáků. Velkým překvapením byl nález keramiky, která odpovídá období čtrnáctého století. Mohlo se jednat o zbytek nějaké středověkého domu. Závěry budou po zpracování prezentovány a na vyžádání je poskytne Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.

V současné době stále probíhá antropologické analýza ostatků v Západočeském muzeu v Plzni. Izoláty budou po skončení výzkumu vráceny zpět k nám do Vrčeně, kde se pietně uloží na hřbitově.

Přibližně v půlce listopadu 2019 plánuje obec Vrčeň (jako zřizovatel školy) ve spolupráci se ZŠ Vrčeň uskutečnit komentovanou prohlídku nové přístavby školy a ostatních prostor pro širokou veřejnost. Ještě je nutno dodělat několik drobných věcí, které nebyly předmětem dotačního titulu. O přesném termínu budeme včas informovat.


Vrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezůVrčeň - expozice archeologických nálezů

Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!