Provozní náklady na zajištění chodu školství

[neděle, 22. květen 2005]

v naší obci činily za rok 2004 celkovou částku ve výši 592.045,85,-Kč - hrazenou z rozpočtu obce Vrčeň.

V letošním roce se počítá s navýšením finanční částky na provoz školství (cca 700.000,-Kč), a to vzhledem k neustále vzrůstajícím nákladům na spotřební energie a také nákladům na údržbu ve smyslu plánované opravy rozvodů a sociálního zařízení v ZŠ. Udržení a rozvoj obou škol v naší obci je jednou z priorit současného Zastupitelstva.

Petr Mašek v.r., starosta obce

Základní škola Vrčeň - provozní náklady 2004
spotřeba drobného materialu pro provoz 11610
kanc.potřeby, předplatné, úklid.pomůcky 21473,7
učebnice a pomůcky 27106,2
spotřeba plynu a el.energie 94383
opravy a udržování 7203,5
provozní služby,poštovné, poplatky 13787
ost.služby, revize, účetní práce 37562
služby odpady, telefonní popl.,software 21074,89
poplatky bankovní účty 3967
celkem provozní náklady 238167,29

Částka nesouhlasí s dotací z důvodu přechodu dohadných účtů z minulých období /např.vyúčtování energií apod./

Dle účetních záznamů zpracovala Čekanová 2.5.2005

Mateřská škola Vrčeň - provozní náklady 2004
spotřeba drobného materialu pro provoz
úklidové prostř.a pomůcky 33776,4
spotřeba plynu a el.energie 187359,5
opravy a udržování 11501,5
služby poštovné poplatky přepravné 8124,5
služby revize, účetní práce 64344,1
služby vodné, odpady, telefonní popl. 37998,86
poplatky bankovní účty 10773,7
celkem provozní náklady 353878,56

částka nesouhlasí dotací z důvodu

přechodu dohadných účtů z minulých

období/např.vyúčtování energií apod./

Dle účetních záznamů zpracovala Čekanová 2.5.2005


vložil: Webmaster 21:26 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!