Covid - opatření MZDR od 25.2.

[úterý, 23. únor 2021]

 Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka:

·         - v prodejnách

·         - v provozovnách služeb 

·         - ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče 

·         - v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující - odlehčovací sociální služby v pobytové formě

·         - na mezinárodních letištích

·         - v prostředcích veřejné dopravy

·         - na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

·         - v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti

·         - povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

 

Minimálně chirurgická rouška má být povinná od března:

·         - ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 

·         - na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Celé opatření viz odkaz: /download/681-covid-opatreni-mzdr-od-252

Z výše uvedeného opatření vyplývá, že už nepostačují obyčejné látkové roušky a to ani pro děti. Pokud občané v tomto krátkém čase neseženou respirátor, chirurgické roušky či nanoroušky, může obec Vrčeň poskytnout občanům na přechodnou dobu chirurgické roušky zdarma. V případě potřeby se obraťte na obecní úřad.Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!