Sběr nebezpečného odpadu-pondělí 04.10.2021 a středa 06.10.2021 vždy od 13:00 do 17:00 hodin

[pátek, 1. říjen 2021]

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný


PODZIMNÍ SVOZ

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Odpady je možné ukládat na sběrné místo,

DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU


V  PONDĚLÍ 4. 10. 2021

VE STŘEDU 6. 10. 2021


!! v době od 13:00 do 17:00 hodin !!


Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)

 • Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)

 • Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy

 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – v uzavřených nádobách

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

 • Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

 • Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

 • Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky

 • Olověné akumulátory

 • Baterie včetně autobaterií

 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 • Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
  a elektronická zařízení ostatní(TV, PC, DVD, VRC, apod.)Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!