Půlnoční mše svatá 2021

[sobota, 25. prosinec 2021]

Na Štědrý večer roku 2021 se od 20:00 hodin uskutečnila "Půlnoční mše svatá" v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Bohoslužba byla o to povedenější, že proběhla v komornějším provedení, bez předchozích mediálních upozornění, na vystoupení naší milé spoluobčanky, paní Evy Urbanové.

Bohoslužbu vedl P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. z arciděkanství nepomuckého, farního úřadu ve Vrčeni. Krásný zpěv nám opět obstarala operní hvězda, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v N.Y., paní EVA URBANOVÁ, kterou při zpěvu doprovodila část Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň. Na varhany hrála paní Kristýna Večeřová, roz. Němcová (původem ze sousedního Dvorce), která kvůli této příležitosti přijela až Německa.


Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021Půlnoční mše svatá 2021

Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!