Vyúčtování vodného

[sobota, 18. červen 2005]

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v příloze zveřejňujeme pro obec Vrčeň informace o celkovém vyúčtování všech položek, které společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. do vodného kalkulovala, včetně porovnání s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného pro rok 2004.

Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 20,02 Kč za 1m3 bez DPH (včetně DPH 21,02 Kč) byla vykalkulována v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží, doloženým v účetnictví, přiměřenému zisku a daně podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen.

Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek a poskytovaných služeb v průběhu roku 2004 u všech odběratelů s tím, že odběratelům bylo účtováno 16,- Kč včetně DPH za 1 m3, rozdíl ceny dotovala obec.

Ing. Viktor Szalatnay, ředitel společnosti

Kalkulace nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu:

Vyúčtování vodného


vložil: Webmaster 21:39 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!