JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

[čtvrtek, 16. březen 2023]

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

pořádá ve spolupráci s obcí Vrčeň pravidelný

  SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 Odpady je možné ukládat na sběrné místo - dvůr Obecního úřadu Vrčeň,

 ve dnech :

 pátek 24.3. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin

sobota 25.3.2023 od 8:30 do 12:00 hodin

 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

?  Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)

?  Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)

?  Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy

? Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

? Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

?  Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

?  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

?  Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky

?  Olověné akumulátory

?  Baterie včetně autobaterií

?  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

?  Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní (TV, PC, DVD, VRC, apod.)

 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti!

 Současně bude na sběrném místě umístěn kontejner na objemný odpad.

 

?  Použité pneumatiky jsou v systému zpětného odběru (odebírají pneuservisy) – neodkládejte na sběrném místě !!!

?  Použité a prošlé léky vracejte v lékárnách !!!


vložil: Chouň 19:03 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!