Změny ve zdravotní péči na Nepomucku

[sobota, 29. říjen 2005]

Změny ve zdravotní péči na Nepomucku od 1.11.2005

Oznamujeme všem občanům, že k 31.10.2005 je ukončen smluvní vztah s Poliklinikou s.r.o. Nepomuk jako poskytovatele lékařské služby první pomoci (LSPP). Od 1. listopadu zřizuje Plzeňský kraj v Nepomuku v rámci zajištění záchranné zdravotní služby (ZZS) výjezdové místo na hasičské stanici jako součást ZZS pro Plzeň-jih ve Vlčicích. ZZS Vlčice bude vykonávat v čase přítomnosti lékaře též LSPP v odpovídající míře vyjma návštěvní služby. Návštěvní službu v neakutních případech lze přivolat na tel.č.: 377 330 131 (dispečink návštěvní služby v Plzni). V akutních případech volat vždy 155.

Zrušení LSPP v Nepomuku bylo vyvoláno definitivním ukončením finanční spoluúčasti Plzeňského kraje k 30.9.2005. Zástupci zainteresovaných obcí odmítli z důvodu neúnosnosti nadále plně financovat LSPP z obecních rozpočtů v doposud realizované tzv. nonstop podobě a nabídli smluvnímu partnerovi financování LSSP ve zkrácené době 5 hodin denně. Tato varianta byla ze strany poskytovatele neprůchodná, jelikož takové služby by byli ochotni sloužit pouze tři lékaři z osmi, a to i při navrženém navýšení hodinového mzdového tarifu. Ze strany poskytovatele byl dán sice návrh na zajištění LSPP o víkendech od 7:00 do 19:00 hodin, ten však nebyl přijat ze strany města a naprosté většiny ostatních obcí a proto bylo rozhodnuto pro variantu garantovanou ředitelem ZZS Plzeňského kraje s tím, že do konce roku se budou obce spolupodílet na poskytované službě cca 10,- Kč na občana za oba kalendářní měsíce z důvodu pro tento účel nezajištěných finančních prostředků v letošním rozpočtu Plzeňského kraje.

Město Nepomuk uvolnilo investiční prostředky do přístavby a nástavby na části objektu místní hasičské stanice pro výjezdové stanoviště ZZS, kde nově účelově zřízené prostory budou pronajaty přímo ZZS Plzeňského kraje. Dojde tak ke zdokonalení integrovaného záchranného systému.

Výše popsaným řešením by v každém případě mělo dojít ke zkvalitnění lékařské péče mimo ordinační hodiny místních zdravotnických zařízení. Je ovšem nutné současně brát na zřetel, že každý pacient má svého praktického lékaře, se kterým by měl řešit své zdravotní potíže včas a především v jeho ordinačních hodinách.


vložil: Webmaster 21:57 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!