Výsledky voleb - duben 2002

[čtvrtek, 25. duben 2002]

Obec Vrčeň
Celkový počet občanů obce 315 -
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů253 100 %
Počet osob, kterým byly vydány úřední obálky 142 56,1 %
Počet odevzdaných úředních obálek 142 56,1 % = volební účast
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 116 81,6 %
Celkový počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků 26 18,4 %

Pořadí dle kandidátní listiny do voleb 20. 4. 2002 Počet hlasů % z platných hlasovacích lístků Pořadí dle počtu obdržených hlasů ve volbách /při rovnosti hlasů preference dle pořadí na kandidátní listině/ Dosavadně zastávaná funkce do 22. 4. 2002 Nově zvolen do funkceod 22. 4. 2002 /tajné hlasování Zast. obce/
1. MAŠEK Petr 99 85,3 3. starosta starosta
2. ČERNÁ Jana 92 79,3 7. místostarostka předseda kontr. výboru
3. CHEJLAVA Josef 97 83,6 5. čestný zast. hlas poradní předsedafin. výboru
4. STROLENÝ Jiří 106 91,3 1. předseda fin. výboru předseda stav. komise
5. BERÁNKOVÁ Eva 102 87,9 2. čestný zast. hlas poradní místostarostka
6. MAŘÍK Josef 97 83,6 6. předseda kontr. výboru státní stavební dohled
7. CHODORA Vratislav 99 85,3 4.-předs. komise živ. prostředí
Celkem 692 85,2pro "Volební stranu" /Sdružení nezávislých kandidátů/

zpracoval: Mašek Petr, starosta obce

Vrčeň, 25. 4. 2002


vložil: Webmaster 18:57 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!