Na slovíčko, sousede s Ing. Petrem Navrátilem

[pondělí, 17. duben 2006]

Jako prvního "na slovíčko" jsem požádal o rozhovor pana Ing. Petra Navrátila, předsedu představenstva podniku Vrčeňská zemědělská, a.s.


Na slovíčko, sousede s Ing. Petrem Navrátilem

Jaká je náplň činnosti vašeho podniku?

Vrčeňská zemědělská, a.s. je společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je komplexní zemědělská výroba. Ve Vrčeni působí od jara roku 2005. ZOD Vrčeň, které se dostalo do značných finančních potíží, nebylo již v té době schopno vlastními silami obhospodařit jak ornou půdu tak ani pastvy a travní porosty na pozemcích, které mělo ve vlastnictví nebo najaté od jednotlivých vlastníků půdy.

Jaké jsou vazby mezi Vrčeňskou zemědělskou, a.s. a ZOD Vrčeň?

Zadlužení ZOD dosáhlo takové výše, že družstvo nebylo schopno plnit své splatné závazky a v květnu roku 2005 nastaly problémy i s výplatou mezd zaměstnancům. Vrčeňská zemědělská, a.s. převzala po dohodě se ZOD všechny jeho zaměstnance a k 1. 6. 2005 s nimi začala obhospodařovat na základě podnájemní smlouvy pozemky, na kterých do té doby působilo ZOD. Vrčeňská zemědělsk,á a.s. převzala také část dluhů ZOD. Zejména se to týkalo pohledávek vzniklých z obchodních styků s jinými soukromými subjekty a společnostmi. Tyto pohledávky jsou k dnešnímu dni z více než devadesáti procent uhrazeny. Druhá část dluhů ZOD se týká závazků vůči OSSZ, VZP a finančnímu úřadu. Na tyto dlužné částky byly sjednány splátkové kalendáře a peníze, které platí Vrčeňská zemědělská, a.s. za nájem užívaných nemovitostí jsou používány výhradně k úhradě sjednaných splátkových kalendářů.

Kolik má akciová společnost zaměstnanců a na kolika ha půdy hospodaří?

V současné době Vrčeňská zemědělská a.s hospodaří se 45 zaměstnanci na cca 2000 ha půdy. S vlastníky pozemků jsou uzavírány nové nájemní smlouvy a nájemné je hrazeno včas a v dohodnuté výši.

Jaké je rozdělení plodin?

Na 1400 ha orné půdy máme zaseto cca 900 ha ozimých plodin řepky, pšenice, ječmene a tritikále. Na jarní setí je připravena kukuřice, ječmen, hrách, oves a jetel pro krmné účely.

Jaké máte plány v živočišné výrobě?

Chov krav určených k produkci mléka jsme soustředili do jednoho kravína ve Dvorci a v letošním roce plánujeme jeho rozšíření. Také je před námi rekonstrukce výkrmny býků Klášter. Pokud se nám podaří zajistit financování obou akcí, chtěli bychom obnovit provoz výkrmny ještě letošní rok.

V těchto dnech jsou také dokončovány zimní opravy techniky a tak věříme, že nám již v krátké době popřeje i počasí, abychom mohli naplno vyjet do polí a dohnat tak čas, který nám, jako ostatně všem zemědělcům, letošní dlouhá zima ubrala.

S přáním dalšího růstu ekonomiky a rozvoje zemědělské výroby děkuje za rozhovor Petr Mašek, starosta obce.

vložil: Webmaster 11:22 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!