Na slovíčko, sousede s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým

[pondělí, 1. květen 2006]

Páter Mgr. Ing. Vítězslav Holý z Nepomuckého arciděkanství, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni

Po žehnání pramene u studánky Dobrá voda v lese Štědrý jsem si za krásného jarního počasí u opečeného vuřta vyměnil role s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým a trochu ho vyzpovídal.


Na slovíčko, sousede s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým

V kterém roce a odkud jste přišel do Nepomuka?

V roce 2002 ze Sušice, kde jsem působil po 7 let.

Jak se Vám na Nepomucku líbí? Prý zde nejste úplně tak dobrovolně...

Je to podobné jako u ozbrojených složek: Rozkaz je rozkaz! Původně jsem měl jít do Týna nad Vltavou. Ze dne na den však přišla zpráva z Českobudějovického biskupství o tragickém úmrtí Patera Cibuzara při dopravní havárii jeho auta u Prádla a zároveň moje povolání na jeho místo na arciděkanství nepomucké. Pro mě je důležitější naplnění mého poslání, než to kde právě jsem. Jen tak mezi řečí: Být v rodišti sv. Jana, na to jsem ani v koutku srdce nepomyslil. A vidíte jsem zde!

Kolik spravujete farností?

Celkem čtyři. Kromě své hlavní v Nepomuku, dále také spravuji farnosti ve Vrčeni, Prádle a Myslívě.

Kde jste se narodil?

V Mirovicích u Březnice, takže jsem Jihočech.

Čím jste byl původně v občanském životě?

Původem jsem zemědělský inženýr. Pracoval jsem jako mechanizátor v podniku Kooperace Blatná a také v JZD Plíškovice u Mirovic.

V kolika letech jste opustil zemědělství a začal se plně věnovat víře?

Ve svých 28 letech jsem nastoupil do semináře na Teologickou fakultu UK v Praze, na které jsem promoval v roce 1995.

Co Vás k tomu přivedlo?

Základ jsem měl v rodinné výchově, pocházím totiž z věřící rodiny. Nikdo si nemůže říci: A teď se stanu knězem. Aktivita je na straně Boží, nikoliv člověka.

Měl jste nějakou studentskou lásku?

Ano, i ta mě samozřejmě zasáhla. Láska byla, ale musím upozornit, že žádná zhrzená, kvůli které bych na ženy zanevřel a rozhodl se natruc stát se knězem.

Máte nějaký "hřích"? Všichni jsme prý hříšní lidé ....

Díky mé postavě občas někoho menšího přehlédnu.

Kolik měříte?

Rovné dva metry!

Čeho byste rád dosáhl?

Rád bych dal všechny lidi ve svých farnostech, které spravuji dohromady a přivedl je k Bohu.

Všechny?

Ano, všechny.

Jaké máte realizační plány?

Rád bych opravil vitrážová okna v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Do budoucna by se mi líbilo, aby z farních budov byla otevřená centra, která by byla více využívána pro život farnosti.

Co říkáte tomu, že polovina fary ve Vrčeni funguje jako hostinec?

Nevidím to jako vhodnou kombinaci. Církev měla kdysi prodat objekt fary obci celý nebo neměla tu svojí polovinu odprodávat vůbec. Jakýkoliv objekt fary by měl sloužit jen k jednomu využití. Podobně jako škola, která přestane sloužit pro vzdělání a stane se z ní hostinec (viz. škola Štipoklasy nebo Dožice), to o něčem neblahém hovoří - o krizi života.

Jak to vidíte s církví do budoucna?

Myslím si, že do deseti let bude v rámci církve probíhat další slučování farností.

Čím to?

Úbytek věřících znamená také úbytek kněží.

Myslíte, že věřící sejdou na úbytě?

Určitě ne. Pokud nejsou věřící v jedné lokalitě země, jsou určitě v jiné její části. V rámci globálního měřítka je možno sledovat rozvoj katolíků v Africe a Asii. Tím však hůř pro Evropu, "první budou poslední a poslední první".

Vrátíte se někdy zpátky k původní civilní profesi?

Určitě ne. Kněžství je povolání od Boha, které je neodvolatelné. Pokud bude jen trochu sloužit zdraví, lze jej vykonávat až do smrti. Pokud nebude, je možno na penzi využít speciální domov pro kněze, který je například v Českých Budějovicích.

Doslov starosty obce:

Pater Vítězslav Holý je charismatická osoba, která je nepřehlédnutelná nejen díky své vysoké postavě, ale i svému silnému hlasu. Nestřílí od boku, před odpovědí se občas na malou chviličku zamyslí, aby ji pak mohl formulovat co nejpřesněji a nejvýstižněji. U rozhovoru nechyběl vzájemný smích a naprosto uvolněná atmosféra. Určitě stojí za to každému, bez rozdílu, si s ním přátelsky popovídat.

vložil: Webmaster 11:37 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!