Na slovíčko, sousede s Josefem Velíškem

[sobota, 10. červen 2006]

Josef Velíšek, Vrčeň 30, soukromý zemědělec

Při své pracovní návštěvě u Josefa Velíška, Vrčeň 30, který dnes jako jeden z mála pracuje také částečně jako soukromý zemědělec, jsem využil příležitosti a požádal o krátký rozhovor.


Na slovíčko, sousede s Josefem Velíškem

Co a kdy Vás přivedlo na cestu soukromého hospodaření v zemědělství?

To bylo v roce 1995, když jsem odešel z funkce vedoucího střediska ZOD Vrčeň pro nesouhlasnou „politiku“ představovanou tehdejším ředitelem podniku. Dal jsem v ZOD výpověď, „vzal“ si zpátky svoje pole a louky, na kterých nyní hospodařím, a také si našel nové hlavní zaměstnání u podniku Správa a údržby silnic, středisko Dvorec.

Na kolika hektarech hospodaříte?

Celkem na 15 ha, z toho je 11 ha vlastních.

Jaké je rozložení plodin?

Na 2,5 ha mám vysetou pšenici, na cca 2 ha ječmen, oves na 3 ha a na 0,5 ha jsem zasázel brambory. Zbylé hektary jsou louky. Trávu mám na zelené krmení nebo suším seno pro zimní krmení hovězího dobytka.

Kolik máte kusů hovězího dobytka?

Celkem mám 6 kusů hovězího dobytka (kravky). Také chovám 2 poníky pro svého nejmladšího syna (11 let).

1 – 2 ročně provádím domácí porážku. O maso je docela zájem, takže není problém ho rozprodat po svých známých.

Využíváte dotačních titulů?

Ne. Hospodařím celou dobu bez dotací. Pro nás malé zemědělce to stejně není. Jen vyplníte stohy papírů, běháte po všech úřadech a nakonec stejně nic nedostanete.

Jaké jsou Vaše další zájmy?

Samozřejmě myslivost, které se věnuji již 25 let. Posledních deset let jsem mysliveckým hospodářem u místního mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice.

Dále bych uvedl, že koníčkem jsou také holubi, kterých mám okolo jednoho sta kusů.

Doslov starosty obce:

Pepíka znám takříkajíc od mého narození. Čtrnáct let jsme spolu v jednom mysliveckém sdružení, kde jsem sám působil jeden čas dokonce v tříčlenném výboru tohoto spolku (než jsem začal dělat starostu obce). Funkce mysliveckého hospodáře, kterou vykonává je funkcí nevděčnou. Někdy i my členové zapomínáme na to co je s ní spojeno organizační a časové námahy (výkazy, porady, plány, jednání, brigády, organizace honů a naháněk, atd). Myslivost a příroda patří neodmyslitelně k jeho osobě. Důkazem práce pro spolek myslivců je možno spatřit i v jeho hospodě „U Brabců“ na návsi, kde souhlasil s úpravou výčepní místnosti do podoby malebné myslivecké klubovny, která je využívána pro konání mysliveckých schůzí (16 členů) a také pro posezení členů a jejich hostů na závěr honů nebo naháněk. Jako „nový“ starosta obce si vážím znatelného zlepšení spolupráce jeho osoby s naším úřadem, které je patrné například při brigádách mysliveckého spolku pro obecní zájmy nebo při bezplatném pronájmu louky u řeky pro konání každoročního Memoriálu.

P.S.: Vykání je pouze pro účely tohoto výše uvedeného článku.

vložil: Webmaster 11:43 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!