Na slovíčko, sousede s Evou Beránkovou

[čtvrtek, 30. srpen 2007]

Eva Beránková, Vrčeň 116, ředitelka Mateřské školy Vrčeň

S nástupem nového školního roku mi napadlo požádat o slovíčko paní Evu Beránkovou, ředitelku Mateřské školy ve Vrčeni.


Na slovíčko, sousede s Evou Beránkovou

Co se v MŠ podařilo uskutečnit v loňském školním roce? (pozn.: 2006/2007)

Podařilo se nám plnit vzdělávací program s dětmi se spoustou školních i mimoškolních aktivit, pracovat s dětmi v odpoledních časech v kroužcích, zajistit částečné vybavení školní zahrady novými hračkami a sportovními prvky.

To vše bylo díky výborné spolupráci s obcí Vrčeň, jako zřizovatelem naší školy, samozřejmě také i díky výborné spolupráci s rodiči dětí. Díky tomu všemu se pak škola prezentovala velmi pozitivně u široké veřejnosti.

Nepodařilo se také něco?

Z důvodu velké nemocnosti personálu školy, hlavně v průběhu 2. pololetí školního roku a s tím souvisejícími zástupy, docházelo k častému pracovnímu vypětí stávajících zaměstnanců školy. I tak se nám s tím podařilo vyrovnat, takže bych to zase jako neúspěch označit nemohla.

Jak to tedy bude v novém školním roce s personálním obsazením?

Nově k nám nastupuje jako učitelka pí. Vlasta Jankovičová ze Dvorce, která má dlouholetou pedagogickou praxi. Jako školnice a uklízečka bude pracovat pí. Lenka Fialová z Mohelnice. Přibírat budeme pravděpodobně ještě jednu kuchařku – toto je zatím v jednání.

Bude dostatek dětí?

Na nedostatek dětí si zatím stěžovat opravdu nemůžeme. Také se všichni snažíme dát jim co nejvíce můžeme, většinou je to na úkor osobního volna nás všech, ale děláme to rády.

Pro školní rok 2007/2008 je v současné době zapsáno 52 dětí.

Co se udělalo v objektu o prázdninách nového?

Zařídili jsme nezbytné vybílení kuchyně, provedli jsme generální úklid školy, úklid školní zahrady a povedla se nám také modernizace vybavení tříd a dekorací. Na školní zahradě máme také další přírůstky tělocvičných prvků díky p. J. Strolenému.

Na co se mohou děti těšit v novém školním roce?

Budeme pokračovat ve všech tradicích školy, které doplňují rámcový vzdělávací program školy. Zaměříme se na nadané děti, na práci v kroužcích i na děti s odkladem školní docházky. Dále bychom také rádi dokončili vybavení školní zahrady. I nadále budeme spolupracovat se ZŠ Vrčeň na společném plaveckém výcviku, návštěvě divadel, apod.

Máme v plánu navštívit s dětmi nějakou solnou jeskyni – v rámci spolupráce s rodinou. Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách naší školy.

Chtěla by jsi něco vzkázat na závěr?

Určitě bych chtěla poděkovat všem, kteří se doposud podíleli na chodu naší školy, všem sponzorům, zřizovateli, ale i naší občance paní Evě Urbanové, která nám i nadále bude sponzorovat výuku anglického jazyka, který děti velmi baví.

Za rozhovor děkuje Petr Mašek, starosta obce

vložil: Webmaster 12:01 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!