Na slovíčko, sousede s Mgr. Pavlem Maršalíkem

[pátek, 31. srpen 2007]

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel Základní školy Vrčeň

Začátek školního roku je opravdu již za dveřmi. Samozřejmě jsem také požádal o slovo ředitele Základní školy ve Vrčeni Mgr. Pavla Maršalíka.


Na slovíčko, sousede s Mgr. Pavlem Maršalíkem

Jaký byl minulý školní rok? (pozn.: 2006/2007)

Ve výuce a chodu školy byl v podstatě stejný jako ty předcházející. Jen se nám nestává tak často, aby se povedlo, že z dvanácti žáků pátého ročníku složí čtyři žáci úspěšně zkoušky na víceleté gymnázium. Od nového školního roku je tak čeká dojíždění do Blovic.

To je velký úspěch. Ještě se něco povedlo?

Povedlo se nám na základě podaného projektu získat 110 tisíc korun z Nadace ČEZ. Za tyto finance jsme pro děti pořídili 16 souprav výškově stavitelných školních stolků, 3 počítačové sestavy pro žáky a počítačové stoly pro tyto počítače.

Jaký bude ten nový školní rok?

O prázdninách jsme dokončili práci na novém „ŠVP“ – školním vzdělávacím programu, který jsme nazvali „I z nás budou dospělí“. Začnou se podle něho učit žáci 1. ročníku. Až dojdou do 2. ročníku, budou již mít povinmou výuku anglického jazyka (1 hodina/týden). Od 3. ročníku je AJ v rozsahu 3 hodin týdně.

Myslím, že můžeme být pyšní na to, že ve všech učebnách máme počítače, které jsou mezi sebou prosíťované. Celkem jich máme pro žáky deset. Dopoledne na nich děti plní úkoly ve výukových programech a to již od 1. ročníku, píší dopisy, různé texty o školních událostech. Odpolední počítačový kroužek pro starší žáky je doslova nabitý dětmi, kde se mimo jiné seznamují i s internetem.

Opět budou fungovat všechny kroužky: Míčové hry, Hliněný kroužek, Modelářský kroužek, Práce s počítačem, Hravá angličtina, Výuka hry na flétnu.

Plánujeme samozřejmě také školní výlety (v minulém školním roce jsme například navštívili ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou a Národní muzeum v Praze), budeme pokračovat v kurzech plavání (povinné plavání máme pro 3. a 4. ročník; dobrovolně s námi pak mohou i žáci z 1. a 2. ročníku). Na plavání jezdíme s Mateřskou školou.

ŠVP – to jsou nové školní osnovy?

Ano. Podle něho se budou, letos poprvé, učit naši prvňáčkové. Příští rok se výuka podle ŠVP posune o jeden rok výše. V letošním školním roce se budou žáci od 2. ročníku nadále vzdělávat podle stávajících osnov "Základní škola". My jsme si na naší škole tyto státní osnovy zpestřovali různými projekty. Čtyři roky zpátky jsme pracovali na celoškolním projektu „I z nás budou dospělí“. Z tohoto projektu jsme hodně věcí použili právě do našeho nového ŠVP.

V čem spočívá celoškolní projekt?

Velmi zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že děti budou odměňovány za své úspěchy a dobré skutky. Za neúspěchy a drobnější prohřešky trestáni v pravém slova smyslu nebudou. Samotný trest by pro ně měl spočívat v tom, že nebudou mít nárok na odměnu.

Chceme vychovávat děti tak, aby nám v páté třídě byly pomocníky při školních akcích, kterých je velmi mnoho…. ať to jsou třeba: Čerti a Mikuláš, Vánoční jarmark, Tři králové, Velikonoční týden, Vynášení morény, Dětský den, obecní Malé folklorní slavnosti, Posvícení, Den Země, Den maminek apod.

Jaké jsou ty odměny?

Žáci sbírají tzv. kredity. Pět získaných kreditů si smění za vajíčko, za 5 vajíček pak slepici, za 5 slepic opici. No a kdo má nejvíc opic, jde si na konci školního roku jako první vybrat svoji dárkovou odměnu. Odměněny jsou nakonec úplně všechny děti. Každý si ze školy odnese nějaký ten dárek. Drahé a krásné odměny jsou pro děti velkou motivací.

Co se udělalo ve škole o prázdninách nového?

Udělala se celá řada drobných oprav. Opravili jsme a natřeli všechny dveře v prvním patře, pořídil se nový nábytek paním vychovatelkám v šatně, dále skříně do učeben, malovalo se, čistil okap, uklízel dvůr a mnoho dalších, téměř neviditelných, ale potřebných oprav.

Bude dostatek žáků?

Letošní školní rok jich bude o něco méně než vloni, to jich navštěvovalo naši školu 49. Od září by to měli být 43 žáci, z toho 10 půjde do první třídy.

Chtěl by jsi něco říci na závěr?

Určitě bych rád poděkoval učitelkám a vychovatelkám za výbornou přípravu veškerých akcí a ŠVP. Samozřejmě i všem zúčastněným složkám, kterých bylo opravdu mnoho, tak abych někoho nevynechal, nebudu děkovat jmenovitě.

A nějaký drb ze vsi, víš?

Slyšel jsem, že do budoucna by škola neměla být v ohrožení. Prý je několik místních žen v radostném očekávání. Doufám, že si z toho vezmou příklad i v okolních obcích, protože jenom děti ze samotné Vrčeně pro fungování školy nestačí.

Za rozhovor děkuje Petr Mašek, starosta obce

vložil: Webmaster 12:01 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!