XIV. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce

[sobota, 19. listopad 2005]

OÚ Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na své XIV. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na pondělí, dne 12. 12. 2005 od 19.00 hod. - v zasedací místnosti OÚ

Program jednání:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) OZV č. 2/2005 (kterou se stanoví školský obvod ZŠ Vrčeň )

4) Změny v obecním rozpočtu za rok 2005

5) Rozpočtové provizorium na rok 2006

6) Smlouva s firmou RUMPOLD-P, s.r.o. Plzeň (vývoz TKO pro rok 2006)

7) Smlouva + dodatek č. 1 se společností EKO-KOM Praha, a.s. (zpětný odběr obalů a využití odpadů pro rok 2006)

8) Ukončení nájemní smlouvy s P. Sedláčkovou, Bruntál a záměr obce o pronájmu nebytových prostor č.p. 44 (Od 1. 1. 2006. Hostinec Na Faře)

9) Záměr obce o pronájem poz. č. kat. 562/1 o výměře 5.215 m² předem určenému zájemci.

10) Zpráva o činnosti ZO (za uplynulé období od XIII. veřejného zasedání)

11) Zpráva starosty obce

12) Různé

13) Diskuse

14) Usnesení

15) Závěr

Zastupitelstvo obce zve tímto srdečně všechny občany k účasti na svém 14-tém veřejném zasedání.


vložil: Webmaster 21:59 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!