Povinná výbava auta 2010 a obsah autolékárničky 2011

[středa, 24. březen 2010]

Povinná výbava auta


Dnem 15. září 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší změny v povinné výbavě motorových vozidel i vleků.

Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do následujících bodů:


1. Rezervní pneumatiky (od 15. září 2009)

Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik (například sprej umožňující zacelení i nafouknutí děravé pneumatiky), nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik.

Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5t a autobusy) je možné prostředky pro opravu nahradit patřičným smluvním vztahem, který zajistí opravu poškozené pneumatiky na celém území České republiky.

Pozn. Stanoviska některých výrobců, resp. jejich zástupců jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva dopravy a budou průběžně aktualizována, jak budou od dalších zástupců doplňována.

2. Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. září 2009)

Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.

3. Nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 15. září 2009)

U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje konstrukčně shodné osobní vozidlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově přestavbou a vozidlo tak nadále zůstává nákladním se shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikdo nikam nepotvrzuje.

4. Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 2011)

Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků (spínací špendlík) a nové prostředky (izotermická folie, resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem).

Do 31.12.2010 bude možno používat stávající lékárničky

Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené první pomoci. Se zavedením těchto požadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, že do 31.12.2010 je možno používat lékárničky stávající. Kdo však bude chtít, může s novým typem lékárniček jezdit již od 15. září 2009.

5. Reflexní vesty (od 1. ledna 2011)

Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.

Reflexní vesta a obsah autolékárničky

Reflexní nebo-li výstražná vesta je zatím nařízena pro vozy služební a pro řidiče profesionály, ale novela zákona počítá i s povinnou výbavou pro ostatní řidiče. U našich sousedů např. v Rakousku musíte mít reflexní vestu již při vystupování z automobilu, pokud máte nějakou závadu a některé země mají v předpisech dokonce vybavení vestou pro kompletní posádku vozu.


Dále nás čeká od 1.1.2011 nový obsah autolékárničky, která je už nyní dost zastaralá a nevyhovuje dnešním požadavkům. Novinkou bude např. „Karta první pomoci“, kterou mají povinnou např. na Slovensku. Návod je stručný, protože předpokládá, že řidiči mají první pomoc v náplni výuky v autoškole. Na místě nehody jim má pouze připomenout základní postup. Vyhláška obsahuje jen textový vzor tohoto návodu, grafická podoba tedy záleží jen na jednotlivých dodavatelích vybavení pro autolékárničky.


Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011

• Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )

• Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)

• Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

• Náplast hladká cívka(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

• Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

• Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)

• Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek

• Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)

• Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

• Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka 15 cm

• Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

• Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

(množství kusů jednotlivých položek se liší podle velikosti lékárničky)


Bez špendlíku a s lepšími nůžkami

Naopak z povinných náležitostí zmizí špendlík, který je podle odborníků zbytečný. (Obvazy a náplasti jím není třeba spojovat, k jiným účelům se nevyužívá).

Z vyhlášky vypadla také zmínka o tom, že obvazy musí být sterilní. Vyhláška také zavádí větší nůžky. (Ty dosavadní nemají pro potřeby práce s obvazy a náplastmi využití, a pro případné rozstřihnutí bezpečnostního pásu a oděvu nejsou dostatečně velké a kvalitní. Proto jsou nově definovány tak, aby byly schopny rozstřihnout třeba pás. Půjde o nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty o délce 15 centimetrů).


Cena nové autolékárničky:

Nová bude samozřejmě i cena nové výbavy. Dnešní autolékárnička se dá pořídit kolem 100 – 150 Kč, nová autolékárnička by měla stát až 300 Kč.

Novela zákona měla již platit letos, ale nakonec se datum přesunulo a neprošlo několik navrhovaných položek, které měly být součástí povinné výbavy.


Součást povinné výbavy zůstanou žárovky

U osobních vozů je ale potřeba stále mít náhradní žárovky, elektrické pojistky, příruční zvedák, klíč na povolení kola, výstražný trojúhelník a pro jistotu je lepší mít i bezpečnostní výstražnou vestu (v některých zemích je povinná, a u nás bude platná od 1.1.2011).


vložil: pm 09:30 [Přidat komentář]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!