Drakiáda 2019

[sobota, 19. říjen 2019]

V sobotu 19. října 2019 pořádal Spolek Vrčeň na Farním vrchu tradiční drakiádu. 

Zpočátku vítr vůbec nefoukal, ale cca po hodně, s příletem letadla pilotovaného P. K. z Vrčeně (který dětem z letadla vyhodil pár bonbónů), se přece jenom vítr trochu rozfoukal, a tak bylo na obloze možno pozorovat velké množství draků různých barev, velikostí a provedení. Každý malý drakiádník, který měl zájem, mohl dostal na památku diplom a mohl si také vybrat nějakou drobnou hračku dle vlastního výběru (letadýlko na gumičku, plastovou vrtulku nebo bublifuk). Také občerstvení bylo zajištěno. Čaj, buchta a bábovka pro všechny zdarma, pro děti také i tatranky a lízátka. Ostatní občerstvení, např. klobásy, pivo nebo limo, si každý platil sám. 

Pro diplom si nakonec přišlo 54 malých drakiádníků, stejně jako v loňském roce.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás opět příští rok.

Video naleznete zde: https://youtu.be/CnAeEEKhZ54Hostinec Na Faře ve Vrčeni Vás zve na podzimní rybí hody:

Sobota 26. října 2019 od 15:00 hod.

100g Matesy s cibulí 35,-Kč
100g Uzená lososová bříška 35,-Kč
250g Pstruh po mlynářsku 110,-Kč
200g Filet z lososa 140,-Kč
200g Štikozubec argentinský 120,-Kč
200g Tuňák - filet 130,-Kč
200g Mník patagonský - filet 140,-Kč
200g Sumeček africký - filet 140,-Kč
200g Candát na grilu 120,-Kč
200g Kapr uzený 60,-Kč
100g Smažené kapří hranolky 40,-Kč
100g Kapří škvarky 40,-Kč
Přílohy:
Vařený brambor 25,-Kč
Hranolky 30,-Kč

Degustační menu: 100g- losos, štikozubec, mník, sumeček, candát - cena dle výběru a počtu porcí.


Pozvánka - podzimní rybí hody v hostinci Na Faře - 26.10.2019 od 15:00 hod. Zvětšit obrázek

Dopravní nehoda na hrázi rybníka

[středa, 16. říjen 2019]

Dne 15. října 2019 v 08:45 hodin jel řidič traktoru Case s přívěsem Welton po pozemní komunikaci č. II/191 v obci Vrčeň, ve směru jízdy na obec Nepomuk, kdy při projíždění pravotočivé zatáčky, u domu č.p. 24, neodhadl boční odstup přívěsu od pravého okraje vozovky a zadní částí přívěsu najel za pravou krajnici, kde poškodil kovová silniční svodidla v délce cca 50 cm. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Celkové hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 10 tisíc Kč. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Poškozené silniční svodidlo opraví jeho vlastník, kterým je Plzeňský kraj, resp. SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Zdroj: Policie ČR (se souhlasem oddělení tisku a prevence KŘP PK)V naší obci vznikla stálá venkovní expozice archeologických nálezů, které byly objeveny při výkopových pracích na přístavbě ZŠ Vrčeň. Expozice bude průběžně doplněna o další kopie artefaktů, jakmile to bude obci umožněno ze strany výzkumníků. Nyní se pracuje na podrobném vyúčtování dotačního titulu, který byl podpořen Plzeňským krajem.

Název akce: Vrčeň - expozice archeologických nálezů

Dotační titul: Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019

V souvislosti s přístavbou ZŠ Vrčeň byly mezi školou a zdí kostela objeveny a zdokumentovány celkem tři hrobové úrovně, celkem tedy 21 ostatků z pohřbů v anatomické poloze. Jednotlivé hroby byly zahlubovány postupně a velice často narušily ten předchozí hrob, který byl poškozen, antropologický materiál byl možná odebrán, přenesen někam do kostnice, nebo uložen volně do terénu. Tyto ostatky byly nacházeny ve formě takzvaných izolátů. Vysvětlil již dříve archeolog z blovického muzea Mgr. Jiří Bouda. V hrobech bylo nalezeno rovněž několik starých kovových křížků s Kristem, medailonky a mince. Zaznamenány byly také pozůstatky mladšího stavebního objektu. Šlo o nálezy z období baroka. Zajímavé je, že v těsné blízkosti hrobů byly nalezeny zbytky tlusté kamenné zdi, snad pozůstatek nějaké budovy, která musela zaniknout před rokem 1840, neboť se neobjevuje na mapě Stabilního katastru. Mohlo jít o starou faru nebo nějaké jiné sídlo/budovu mnichů cisterciáků. Velkým překvapením byl nález keramiky, která odpovídá období čtrnáctého století. Mohlo se jednat o zbytek nějaké středověkého domu. Závěry budou po zpracování prezentovány a na vyžádání je poskytne Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.

V současné době stále probíhá antropologické analýza ostatků v Západočeském muzeu v Plzni. Izoláty budou po skončení výzkumu vráceny zpět k nám do Vrčeně, kde se pietně uloží na hřbitově.

Přibližně v půlce listopadu 2019 plánuje obec Vrčeň (jako zřizovatel školy) ve spolupráci se ZŠ Vrčeň uskutečnit komentovanou prohlídku nové přístavby školy a ostatních prostor pro širokou veřejnost. Ještě je nutno dodělat několik drobných věcí, které nebyly předmětem dotačního titulu. O přesném termínu budeme včas informovat.

Více...Memoriál Jana Chodory 2019

[sobota, 28. září 2019]

19. ročník Memoriálu Jana Chodory naleznete na stránkách hasičů. Odkaz zde: 

https://sdh.vrcen.cz/novinky/1455-memorial-jana-chodory-2019.html

Více...Od soboty 28. září 2019 do úterý 01. října 2019 se uskuteční sběr nebezpečných odpadů na dvoře obecního úřadu. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků.

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev.

Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky.

Lednice, sporáky, bojlery.

Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní.

Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách.

Brzdové a nemrznoucí kapaliny.

Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie.

Pneumatiky - osobní i nákladní bez disků.

Více...Záchrana koně z řeky Úslavy

[neděle, 22. září 2019]

V neděli 22. září 2019 v 10:52 hod. dostal náš sbor dobrovolných hasičů za úkol podílet se spolu s HZS PK na záchraně koně z řeky Úslavy. Příjezdem na místo bylo zjištěno, že se jedná o starší kobylku, která se chodila napít do řeky, do které spadla a již neměla sílu se dostat sama na břeh. Jak dlouho byla ve vodě netušili pořádně ani majitelé koně. Podle její prokřehlosti tam mohla být i přes noc. Vyhublou kobylku jsme osušili na sluníčku a pomalu krok za krokem odvedli do stodoly, kde byla zafixována do popruhů z hadic, aby neulehala. Majitelům z č.p. 4 bylo uloženo, aby si řádně zajistili doposud volný přístup k řece, aby se situace neopakovala.   

Více.../down/logo.jpg

Projekt Rozšíření kapacity školy - nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008249

Cílem projektu je:

 • Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v ZŠ Vrčeň v podobě přístavby polytechnické učebny, pořízení jejího vybavení a zařízení místnosti pro poradenské pracoviště.

 • Polytechnická učebna je určena pro výuka pracovních činností. V těchto předmětech žáci objeví nové techniky zpracování jednotlivých materiálů včetně práce s konstrukčními a didaktickými stavebnicemi. Přístavba je řešena jako bezbariérová.

 • Součástí projektu je i zajištění bezbariérovosti výstupů projektu. Podpůrnou pomůckou je schodolez, který umožní zdravotně postiženým žákům pohybovat i v 1. patře budovy. Součástí výstupů projektu je rovněž bezbariérový chodník a WC, které je součástí přístavby.

 • V 1. patře vzniklo školní poradenské pracoviště, pro zajištění činností školního preventisty sociálně-patologických jevů, výchovného poradce, asistentů pedagoga.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu je realizace stavebních úprav objektu ZŠ. Aktivita byla zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, přístavbu tohoto objektu a realizaci úprav vnějších prostor.

 • Realizace stavebních úprav byla realizována na základě veřejné zakázky malého rozsahu zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Ve věci výkonu zadavatelských činností spojených se veřejnou zakázkou pověřil městys Žinkovy společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

 • Vítězný dodavatel, společnost STAFIKO stav s.r.o. byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 2.812.103,59 Kč bez DPH, 3.402.645,34 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo bula uzavřena dne 4. 10. 2018.

 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací do 30. 6. 2019 byl následně prodloužen do 23. 8. 2019. Důvodem posunu termínu bylo přerušení stavby z důvodu probíhajícího archeologického výzkumu na staveništi , a to od listopadu 2018 do konce března 2019, během kterého se nemohli stavební práce provádět. Dokončená stavba byla dne 23. 8. 2019 převzata s termínem odstranění drobných vad a nedodělků nebránícím užívání stavby  do 30.8. 2019, který byl rovněž dodržen.

 • Po celou dobu výstavby byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technického dozoru stavby Ing. Václavem Petrášem. Smluvně byla zajištěna také nezbytná činnost koordinátora BOZP panem Petrem Kourou, DiS. Po předání dokončené stavby bylo zahájeno kolaudační řízení a stavba byla řádně zkolaudována.

 • Součástí projektu byla rovněž dodávka vnitřního vybavení nově vybudovaných prostor, zahrnující především vybavení nábytkem, didaktickými pomůckami, technickým vybavením a schodolezem. Také toto zadávací řízení bylo organizováno s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

 • Dodavatelem nábytku se stala společnost SANTAL spol. s r.o., dodavatelem didaktických pomůcek společnost Mgr. Radek Vaníček, dodavatelem technického vybavení společnost ENGEL s.r.o. a dodavatelem schodolezu společnost AVZ servis, s.r.o. Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami a předány na základě předávacích protokolů.

 • Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP.

 • V současné době je projekt ve fázi praktického užití a monitorování dotačních výstupů projektu do školní výuky - provozní fáze po dobu min. 5 let. udržitelnosti.

Výstup projektu:

 • Jedno podpořené vzdělávací zařízení

 • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - počet uživatelů, kteří mohou využít nově inovované vzdělávací zařízení, což představuje renovovanou budovu ZŠ a nové vybavení, dodávané projektem.

Období realizace projektu: 1/2018 – 8/2019

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1. výzvy - „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“

Vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“


Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život


Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %


Fotoreportáže z postupu výstavby akce naleznete zde:

(Pozn.: Řazeno sestupně)

https://zs.vrcen.cz/novinky/1406-fotoreportaz-9-stavba-zari-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1397-fotoreportaz-8-stavba-srpen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1393-fotoreportaz-7-stavba-srpen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1389-fotoreportaz-6-stavba-cervenec-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1386-fotoreportaz-5-stavba-cerven-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1380-fotoreportaz-4-stavba-kveten-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1375-fotoreportaz-3-stavba-duben-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1371-fotoreportaz-2-stavba-brezen-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1368-fotoreportaz-1-stavba-unor-2019.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1334-ukonceni-archeologickych-praci.html

https://zs.vrcen.cz/novinky/1305-pristavba-skoly-v-rozhlase.html

Ve spodní části vidíte fotogalerii z povinného vybavení

Více...OSLAVY 830 LET OBCE

[neděle, 11. srpen 2019]

V sobotu 10. srpna 2019, na Vavřinecké posvícení, proběhly oslavy u příležitosti 830 let od první písemné zmínky o obci Vrčeň, které byly také spojeny se setkáním rodáků a přátel Vrčeně.

Všechny předem avizované body programu proběhly v pořádku, jen některé, např. hned slavnostní zahájení a přivítání hostů mělo lehké zpoždění, neboť nás po celý den provázely občasné dešťové přeháňky.

Děti si mohly chvilku zadovádět na velkém nafukovacím hradu, než byl od deště celý mokrý, do večerních hodin si také zdarma mohly zaskákat bungee jumping na tramoplíně, popřípadě za peníze vyzkoušet své dovednosti v klasické pouťové střelnici.

Malíř Ing. Ladislav Čáslavský ochotně narychlo v pátek přesunul některé své obrazy z výstavy z Nepomuka do kostela sv. Vavřince ve Vrčeni. Svojí bezprostředností si všechny přihlížející diváky získala naše spoluobčanka paní Eva Urbanová, která spolu se skupinou EKG heard rock, kde hraje na bubny její bratr Jirka Urban, zazpívala tři písničky od svého oblíbeného zpěváka Freddie Mercury.

Děkujeme, že jste přišli, a zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací těchto oslav. Všichni účinkující, rodáci, hosté a pořadatelé, byli prostě bezvadní. Já osobně děkuji novému panu starostovi a všem zastupitelům (stávajícím i předchozím), se kterými jsem v posledních 10 letech spolupracoval (myšleno od setkání rodáků v roce 2009), za udělení krásného pamětního listu. O tomto jsem neměl opravdu žádné tušení. Vážím si toho!

Další fotografie naleztete zde: Akce v rámci Mikroregionu Nepomucko


Řada z účastníků oslav, zejména hostů, nebo nově trvale i přechodně bydlících spoluobčanů a také potomků rodáků, byla ve Vrčeni vůbec poprvé. Některé jsme viděli opět po dlouhých 10 letech. Bohužel život s sebou nepřináší vždy jenom to dobré, ale i to horší, proto je nám všem velmi líto, že se dnešního setkání nedožila celá řada našich spoluobčanů, kteří i nadále zůstanou zapsáni nesmazatelnou vzpomínkou v našich srdcích.

Od roku 2010 do roku 2018 postrádáme tyto naše spoluobčany:

2010

Tomáš Chodora

2011

Helena Mašková

Miluše Pásková

Vladimír Strolený

Ing. Vladislav Růžička

Mária Kohoutová

2012

Stanislav Harang

2013

Olga Šroubková

Květuše Burdová (ned. 94 let)

Zdeňka Silovská

Jiří Strolený nejst.

2014

Stanislav Tuháček

František Kohout

Evžen Pečenka

Kristýnka Žigová (16 let)

2015

Marie Fialová

Marie Křišťanová (93 let)

Vratislav Kotěšovec ml.

2016

Eva Urbanová st.

Růžena Chodorová (94 let)

Miluše Šneberková

Josef Beránek

Anna Semerádová

2017

Vratislav Kotěšovec st. (ned. 93 let)

Ing. Frantšek Brudna

Miluše Poslušná

2018

Bohumil Kvarda

Jindřich Zwrtek

Václav Lavrinčík

V letošním roce, tedy v roce 2019, nás navždy opustili:

Blažena Chodorová (96 let)

František Maršalík

Josef Martínek

Bohumil Beránek

a na konci července to byl p. Josef Velíšek st.


Celkem se tedy dnešních dalších oslav nedožilo na 34 našich spoluobčanů. Za uplynulých 10 let jich bylo 35.

Čest jejich památce!

Více...10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ

zahrada pod hostincem Na Faře

(na zahradě se také můžete těšit na grilované prasátko, steaky, langoše, klobásy, hranolky, bramborové spirály, pivo, limo. V hostinci vaří minutky a dělají zmrzlinové poháry, aj.)


PRODEJ NOVÉ ROZSÁHLÉ UNIKÁTNÍ KNIHY O OBCI, NOVÉ PUBLIKACE VRČEŇSKÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY, VÝROČNÍCH TURISTICKÝCH VIZITEK, JEDINEČNĚ VYŠÍVANÝCH OBECNÍCH POLOKOŠIL A MNOHA DALŠÍCH VĚCÍ!


10:30 – 16:00 volná prohlídka objektů:

Základní škola – 10:30 vernisáž obrazů Ing. Ladislava Čáslavského a vrčeňského rodáka Jana Markvarta (jedinečná možnost zakoupení vybraných obrazů od obou skvělých autorů)


Obecní úřad – výstava kronik a fotografií

Hasičská zbrojnice – technika, výzbroj, výstroj

Bývalý hostinec „U Brabců“ - myslivecká výstava

Základní a mateřská škola – výstava dětských prací, kronik a fotografií

Salon hostince „Na Faře“ - promítání videa o obci (poběží ve smyčce)


11:00 Kostel sv. Vavřince – Mše svatá za všechny naše spoluobčany a zemřelé rodáky - celebruje P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D.


11:00 – 13:30

VÝDEJ OBĚDŮ V JÍDELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

KÁVA A ZÁKUSKY V SALONU HOSTINCE „NA FAŘE“ (č.p. 44)

(Pro přihlášené rodáky zdarma, vč. drobné reklamní obecní prezentace)


12:00 Hasičská zbrojnice - předání pamětní stuhy k hasičskému praporu a pamětních medailí obce


12:30 Náves – ukázka útoku se starou stříkačkou (SDH Vrčeň)


13:00 Náves – položení věnce k pomníku padlých


13:20 Hřbitov – položení věnce k centrálnímu kříži


13:30 Hřbitov – začátek komentované prohlídky hřbitova (osobnosti obce) a dále se půjde do kostela sv. Vavřince a pak na náves po 3 barokních sochách – MVDr. Bc. Nicol Boltíková


V úvodu prohlídky hřbitova, tj. ve 13:30 hod. se uskuteční předání „čestného občanství“ in memoriam brigádnímu generálu Josefu Palackému (1888 – 1938).


14:00 – 16:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – skupina EKG Heart rock a tajný host


16:00 Náves – vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň


18:00 Náves – Fireshow a ukázka historického šermu


19:00 – 01:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – posvícenecká zábava k poslechu a tanci – hraje GOLDEN WIND


20:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – moderní kouzelnické vystoupení a mikromagie v podání Štěpána Šmída

Více...


Podrobný oficiální program oslav 830 let obce dne 10.08.2019 Zvětšit obrázek

Polokošile s obecními výšivkami

[neděle, 21. červenec 2019]

Kdo by měl zájem si v předprodeji zakoupit polokošili s krásnými obecními výšivkami, má možnost se ještě před oslavami zastavit na OÚ. Prodejní cena za kus byla stanovena jednotně na 400,-Kč. Na levém rukávu je vyšívaný znak, na pravém vlajka, na levé hrudi je vyšívaný text Obec Vrčeň a pod tím Plzeňský kraj. 

Polokošile pánské 40 ks:
modré M-1, L-2, XL-8, XXL-7, XXXL-1, XXXXL-1 = 20 ks
zelené M-1, L-1, XL-4, XXL-2, XXXL-1, XXXXL-1 = 10 ks
bílé L-1, XL-2, XXL-2= 5 ks
žluté L-1, Xl-2, XXL-2 = 5 ks

Polokošile dámské 22 ks:
červené M-1, L-1, Xl-4, XXL-2, XXXL-1, XXXXL-1 = 10 ks
tyrkys M-1, L-2, XL-2, XXL-1 = 6 ks
bílá M-1, L-2, XL-1, XXL-2 = 6 ks
Více...Program oslav 830 let obce

[pátek, 14. červen 2019]

Program oslav 830 let obce spojený se setkáním rodáků a přátel Vrčeně.

Více...


Program oslav 830 let obce Zvětšit obrázek

Strana 1 z 56
1 2 3 4 5 » »»