Sobota 21. května 2022

- Spolek Vrčeň Vás všechny srdečně zve na soutěž v chytání ryb:     Od 07:00 do 14:00 hod. 

- Obecní hostinec Na Faře Vás všechny srdečně zve na rybí hody:   Od 12:00 hod.VRČEŇ-náves

čtvrtek 9. 6. 2022 od 19:00 hodin

17. Malé folklorní slavnosti „Pod vrčeňskou lípou“


Vystoupí soubory:

Jiskra 58, Plzeň

Tuna Derecho de Valencia, Španělsko

FS Poľana, Slovensko

Sveti Sava, Zvornik, Bosna a Hercegovina


Pod záštitou:

Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň
8. - 12. června 2022

http://www.mffplzen.eu/profily-souboru1. V pátek 1.dubna 2022 Hasičský kroužek – zkoušky mladých preventistů (3)+1

2. V sobotu 2. dubna 2022 Brigáda u hřbitova – betonování základů pro vodojem (6)

3. V pondělí 4. dubna 2022 Technická pomoc – voda pro ZŠ Vrčeň (2)

4. V sobotu 9. dubna 2022 Jarní velitelský den v Čížkově (školení první pomoci, organizační záležitosti) (8)

5. Ve čtvrtek 14. dubna 2022 Brigáda na zásobníku vody u hřbitova (výplň podstavce kamenivem, úprava okolí) a instalace ruční pumpy po její opravě + technický zásah na pokácení stromu v serpentinách (8)+2

6. Ve čtvrtek 21. dubna 2022 Brigáda na zásobníku vody u hřbitova (betonování desky) (3)

7. V pátek 22. dubna 2022 Brigáda (drobná oprava střešní krytiny na HZ, vyčištění sirény na HZ a její zabezpečení proti nežádoucímu hnízdění ptactva (2)+1

8. V neděli 24. dubna 2022 Odvoz PS12 k opravě (v místě obce) (3)

9. V pátek 29. dubna 2022 Schůze výboru SDH (6)+5

10. V sobotu 30. dubna 2022 Stavění máje a kácení smrku u MŠ Vrčeň (8)+2

A dále také:

7. dubna 2022 Účast na krajské odborné radě ochrany obyvatelstva (1)

20. dubna 2022 Účast na krajské odborné radě prevence (1)

24. dubna 2022 Soutěž Plamen v Nebílovech - MH

26. dubna 2022 Úklid vozidla VW Transportér - MH

30. dubna 2022 Soutěž Plamen v Želčanech - MH

Navíc se každý pátek od 15:00 do 17:00 hod. koná kroužek mladých hasičů. (2)+1 a dále se Karolína Strolená poprvé zúčastnila svých prvních závodů na 100 m v kategorii dorostu.

Pozn.: V závorce je vždy uveden počet členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDHO), jejímž zřizovatelem je naše obec.
Stavění máje 2022

[neděle, 1. květen 2022]

V sobotu 30. 4. 2022 jsme stavěli májku na návsi ve Vrčeni, letos měla výšku 23,5 metru. Děti májku krásně nazdobily. Dospělí pak též splnili svůj úkol a uhlídali máj za zpěvu a dobré nálady do ranních hodin.

Více...
Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.

přijímá objednávky na prodej zvěře ze své honitby


Zvěř černá: 35,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici celoročně


Zvěř dančí: 60,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 8. do konce roku (max. do 31. 1.)


Zvěř srnčí: 90,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 5. do konce roku (srnec do 30. 9.)


Kachna divoká: 50,-Kč/kus vč. DPH

k dispozici od 1. 9. do 30. 11.


Prodejní váha u zvěřiny je bez hlavy a běhů. U zvěře černé s hlavou a běhy.

Ceny zvěřiny při prodeji jsou smluvní a mohou se mírně lišit podle jednotlivého kusu (váha, stáří, nástřel).

Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí a na základě úspěšnosti odlovu.


dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.

732 155 886


MVDr. Ladislav Janovec

602 758 314


Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M., DBA

603 721 323

mail: vrcen@seznam.czVíce...


Prodej zvěřiny - nabídka MS Vrčeň-Tojice, z.s. pro rok 2022 Zvětšit obrázek

Spolek Vrčeň v sobotu 23. 4. 2022 vyčistil sedimentační nádrž Opatského rybníku. Převážně se jednalo o naplavený písek, bahno a větve. Částečně jsme vybagrovali i bahno v rybníku za přepadovou hranou. Při současném slabém přítoku bude rybník natékat 5 až 7 dní. 

Více...Velikonoční křístání 2022

[sobota, 16. duben 2022]

Na bílou sobotu 16. dubna 2022 se nám počasí trochu pokazilo. Od rána bylo poměrně pochmurně a zataženo na déšť. Tak se to občas stává, zejména když máme na víkend objednané pouťové atrakce. Tradice však musí být za každého počasí, a tak si 10 mládežníků ráno v 8 hodin vyrazilo po vesnici pro zaslouženou výslužku. Nejmladší dívence v partě koledníků je devět let a nejstaršímu mladému muži 16 let. Veselé Velikonoce!

Více... 

Ve čtvrtek odpoledne 14. dubna 2022 dobrovolní hasiči nejenom opravovali studnu na hřbitově a pracovali dál na rozvodech vody na místním hřbitově, ale udělali si i technický zásah na pokácení stromu v serpentinách ve Vrčeni. Stromu se v nedávné době ulomila jedna silná větev, byl celkově v havarijním stavu a hrozilo, že by mohl časem spadnout na frekventovanou pozemní komunikaci II. třídy, nota bene, v její nepřehledné zatáčce. Při jeho kácení jsme museli na chvilku zastavit silniční provoz a také dávat pozor na blízké dráty elektrického vedení. Akce se zdárně podařila. Dříví spálíme při májce na návsi.


 

 

Více...Pokročili jsme ve výstavbě rozvodu vody po hřbitově. Ve čtvrtek 14. 4. 2022 jsme vyplnili podstavec pod nádrž na vodu 11 tunamy kamene a vyrovnali zeminu kolem podstavce. V areálu hřbitova je již položeno vodovodní vedení a nainstalovány kohouty. Ve čtvrtek jsme toto vedení zahrnuli. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být celý projekt hotový v květnu letošního roku. Už nebude potřeba chodit s kropáči s vodou přes celý hřbitov, voda na zalévání bude každému dostupná na čtyřech místech podél centrální cesty hřbitovem. Nádrž v dolní části hřbitova bude následně zrušena.

Více...Studna na hřbitově je opravena

[pátek, 15. duben 2022]

Studna na hřbitově je opravena, bylo potřeba vyměnit píst u pumpy.

Oprava studny není jednoduchý úkon, neboť studna je 17 metrů hluboká. Sací koš je umístěn v hloubce 16 metrů, přičemž sací vedení jsme spouštěli do studny v celé délce včetně namontované pumpy. Výměnu pístu provádíme téměř každý rok. Důvodem tak častých oprav je vyschnutí pístu v případě poklesu hladiny vody ve studni a následná deformace či roztržení pístu při pohybu "na sucho".

Děkuji za vrčeňským hasičům za pomoc s opravou.

Více...Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Vrčeň, viz odkaz níže:

/download/826-zapis-do-ms-2022

Více...Mnozí z Vás jste si jistě všimli, že se děje něco na hřbitově. Neděláme tam archeologický průzkum, ale snažíme se svépomocí zajistit zásobování vodou. V místě, kde býval kontejner na odvoz odpadu (za studnou), bude umístěna 5ti kubíková nádrž na vodu, ze které bude samospádem rozvedena voda po hřbitově, pro pohodlné napouštění vody ze 4 nových kohoutků pro zalévání. Ruční pumpa bude opravena a zůstane i nadále zachována. V sobotu 2. dubna 2022 nás při dopolední brigádě pěkně potrápil padající sníh a studený vítr.

Více...Strana 1 z 66
1 2 3 4 5 » »»