Programový výhled zastupitelstva obce

[úterý, 11. listopad 2014]

Programový výhled zastupitelstva obce byl projednán a schválen na pracovní poradě zastupitelů dne 10. 11. 2014

Nezbytné věci:

Zajistit odpadové hospodářství pro období 2015 - 2018 (31. 12. 2014 končí stávající smlouvy s firmou Rumpold-P, s.r.o)

Zajistit zimní údržbu místních komunikací pro období 2014 - 2015

Průběžně:

Průběžně pokračovat ve stávající výsadbě a údržbě zeleně

Průběžně se věnovat zařizovacím předmětům – lavičkám a odpadkovým košům

Provádět běžné opravy a údržba budov v majetku obce (ZŠ, MŠ, OÚ, hasičská zbrojnice, stodola)

Oprava zdi mezi MŠ Vrčeň a č.p. 46

Zajištění povinných energetických štítků budov ve vlastnictví obce (PENB)

Podpora JSDHO Vrčeň (výzbroj a výstroj dle kladených požadavků na jednotku)

Podpora kulturně společenských akcí a činností

Aktualizace webových stránek obce

Dokončení digitalizace obce (2015)

Získávat podněty a poznatky k budoucí změně územního plánu obce (do 2020)

V rámci stavebně technických věcí, investičních a neinvestičních dotací:

Krátkodobé až střednědobé:

Oprava místních komunikací (na Tojice, Plaňky, ke hřbitovu, aj.)

Restaurování válečných pomníků (náves, hřbitov), vč. soch

Prodloužení veřejného osvětlení (Vyšehrad, hřbitov)

Revitalizace veřejného prostranství u č.p. 12 (malé hřiště na návsi,- oplocení, zpevnění zdí, úprava plochy, zařizovací předměty)

Oprava stropu v jedné místnosti ZŠ Vrčeň, vč. úpravy prostor družiny (3. učebna)

Revitalizace území prostoru bývalé pískovny (zaměření, vyjmutí ze ZPF)

Střednědobé až dlouhodobé:

Rekonstrukce č.p. 12 (dva nájemní byty, kanceláře OÚ, zasedací místnost, společenský sál se zázemím.... (v první fázi: Aktualizace a doplnění projektové dokumentace, získání stavebního povolení)

Výstavba hřiště (v první a druhé fázi: Výběr lokality, odkup pozemku-ů, projektová příprava, získání stavebního povolení)

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Dále dle možností:

Nákup pozemků k jejich zalesnění (především holin – k zarovnání hranic katastru)


Programový výhled zastupitelstva obce Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 08:21 [Přidat komentář]


Výsledky voleb do ZO - Vrčeň 2014

[neděle, 12. říjen 2014]

Volební účast: 71,09 %

Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 256

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 182

Počet odevzdaných úředních obálek: 182

Počet neplatných hlasů: 3

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 1199

Počet hlasů pro:

č. 1 SNK "Za vzájemné porozumnění": 649

č. 2 PRO VRČEŇ: 550

Zvolení zastupitelé podle stran (celkem 7 zastupitelů)

1. Tomáš Chouň

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

technik, 37 let

108; 16,64 %

2. Ing. Vratislav Chodora

PRO VRČEŇ

úředník samosprávy, 33 let

103; 18,72 %

3. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

státní zaměstnanec, 40 let

98; 15,10 %

4. Jiří Strolený

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

dřevomodelář, 61 let

98; 15,10 %

5. Eva Beránková

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

učitelka, 58 let

97; 14,94 %

6. Mgr. Lenka Roušalová

PRO VRČEŇ

fyzioterapeutka, 38 let

89; 16,18 %

7. Marcela Nováková

PRO VRČEŇ

poštovní úřednice, 44 let

74; 13,45 %

8. Vratislav Chodora (1. náhradník)

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

soukromý podnikatel, 61 let

90; 13,86 %

9. Emílie Harangová

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

důchodkyně, 63 let

69; 10,63 %

10. Ing. Gabriela Křelovcová (1. náhradník)

PRO VRČEŇ

technik, 34 let

68; 12,36 %

11. Markéta Mašková

PRO VRČEŇ

zubní technik, 39 let

65; 11,81

12. Martin Strolený

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

zámečník, 33 let

64; 9,86 %

13. Petr Marek

PRO VRČEŇ

živnostník, 40 let

63; 11,45 %

14. Jakub Novák

PRO VRČEŇ

student, 19 let

49; 8,90 %

15. Pavel Velíšek

PRO VRČEŇ

student, 19 let

27; 4,90 %

16. Luděk Kovářík

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

důchodce, 59 let

17; 2,61 %

17. Lenka Strolená

PRO VRČEŇ

nezaměstnaná, 31 let

12; 2,18 %

18. Josef Eichler

Sdružení nezávislých kandidátů - "Za vzájemné porozumění"

řidič, 62 let

8; 1,23 %


Výsledky voleb do ZO - Vrčeň 2014

vložil: Starosta 10:49 [Přidat komentář]


Komunální volby 2014

[úterý, 30. září 2014]

Tři způsoby hlasování!

Hlasuje se křížkováním, to znamená, že křížkujete v příslušných rámečcích, které se nacházejí vedle strany či kandidáta.

Vybrat si můžete ze tří způsobů hlasování.

1. Zakřížkujete daný kandidátní subjekt.

Všechny vaše hlasy pak připadnou této straně a rozdělí se mezi její kandidáty. V případě, že se rozhodnete zakřížkovat konkrétní stranu, nemůžete již přidělit křížek k jiné politické straně (subjektu, sdružení).

2. Zakřížkujete jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících subjektů (to je také důvod, proč jsou všichni kandidáti na jedné listině). POZOR! Pokud zakřížkujete více kandidátů, než jaký je počet zastupitelů, váš hlasovací lístek bude neplatný! VOLÍ SE 7 KANDIDÁTŮ!

3. Kombinace předchozí dvou způsobů - křížkování strany a současně jednotlivých kandidátů z jakéhokoli politického subjektu. Tento způsob je založen na tom, že rozdáte několik preferenčních hlasů jednotlivým kandidátům a zbytek hlasů, které jste nevyužili, připadne té politické straně (subjektu, sdružení), kterou jste označili. Pokud zakřížkujete více kandidátů, než jaký je počet zastupitelů, váš hlasovací lístek bude neplatný!

V komunálních volbách tedy můžete zakřížkovat jednu politickou stranu (subjekt, sdružení), nikoli však dvě, což vyplývá i z logiky věci, neboť mezi dvě politické strany (subjekty, sdružení) by nešlo spravedlivě rozdělit případný lichý počet hlasů. Zároveň ale můžete zakřížkovat politickou stranu (subjekt, sdružení) a pak jednotlivé kandidáty z libovolné politické strany (subjektu, sdružení). Pokud vás neosloví žádná politická strana (subjekt, sdružení), křížkujete jednotlivé kandidáty, aniž byste museli dávat hlas přímo některé straně (subjektu, sdružení).

Hlasovací lístky dostanete do svých schránek min. 3 dny před termínem voleb, popř. ve dnech voleb přímo v hlasovací místnosti na OÚ.


Komunální volby 2014 Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 08:16 [Přidat komentář]


Doteky řemesel 2014

[neděle, 31. srpen 2014]

V neděli 31. srpna 2014 se v naší obci uskutečnila akce pod názvem "Doteky řemesel". Po dopoledním dešti se počasí nakonec umoudřilo a umožnilo návštěvníkům si bez deštníků vychutnat prohlídku otevřených dvorů, starých řemesel a objektů.

Poděkování patří všem za pomoc a organizaci s touto rozsáhlou a pěknou akcí.

Více...


vložil: Starosta 22:26 [Přidat komentář]


Pozvánka na Doteky řemesel II.

[pátek, 29. srpen 2014]

Prázdniny končí, léto se také pomalu loučí, lidé se vracejí ze svých venkovských chalup zpět do pohlcujících měst. Co takhle se ještě na chvilku zastavit a nadechnout se venkovské atmosféry?
Ve Vrčeni probíhají poslední přípravy na akci DOTEKY ŘEMESEL. Ta nebude pouhým jarmarkem, ani pouťovou atrakcí.
Chceme zde zprostředkovat možnost dotknout se materiálu, vyzkoušet si řemeslo, být u vzniku věci. Tuhle zkušenost návštěvníci mohou nabýt například v kovářské, tesařské, hrnčířské, kamnářské, či řezbářské dílně.
Ano, to vše jste už viděli. Na nádvořích a náměstích, tam všude se tradiční řemesla předvádějí. Ale na hrnčířském kruhu vytočit hrnek, vykovat vlastní rukou hřebík a zadřít si do vlastní ruky třísku, můžete 31. srpna 2014 jen u nás. Řezbářka vám zalepí palec, půjčí do ruky ostré dláto a vy z lipového dřeva stvoříte figurku! Není to splněný sen?
Z pedigu nebo papírových ruliček se naučíte, jak vytvořit dekoraci do bytu. Vyzkoušíte si ruční výrobu papíru, či jak se z koudele na kolovrátku stává nit. Z korálků a drátku vyrobíte milý dárek. Můžete relaxovat nad ovčím rounem a uplstit si krásně barevnou brož, z ptačích pírek si vyrobíte exotický šperk, ze skla a cínu vám pod rukou vznikne vitráž, která pak příští dny probarví váš výhled z okna. Ještě v listopadu budete vzpomínat.
Jiná skupina řemeslných dílen potěší smysly. Chléb a sýr budou vznikat přímo před vašimi zraky a pochopitelně budou k ochutnání. K vidění bude včelí úl, k mání med, medovina, děti si mohou ozdobit medový perníček, vyrobit vlastní svíčku z včelího vosku.
Ondřej Šplíchal postaví dole na návsi nejen pec na chleba, ale názorně předvede celé své kamnářské a kominické řemeslo.
A na školním dvoře vás bude očekávat kadeřník Martin Bršlica – co takhle trochu změnit fazónu?
Myslivci představí své trofeje, hasiči předvedou svoji parádní historickou stříkačku. Sdružení Vrčeň zajistí zvláštní program u rybníka. Pokud bude počasí přát, převozníci převezou zájemce na druhý břeh a po takovém osvěžení přijdou jistě k chuti piva z malých pivovarů. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno v hostinci Na Faře a u stánku Tomáše Pečenky. Děti potěší možnost svézt se na kobylce pana Pečenky.Také si zde mohou vyzkoušet lukostřelecké umění a svou šikovnost prokázat úlovkem zvířátka na udici. Na zahradě školky předvede své sochařské umění pomocí motorové pily pan Michal Sýkora, jehož dřevěné sochy jste mohli vidět i na Zelené Hoře.
Melodičtější zvuky se ale od druhé hodiny odpoledne budou ozývat z terasy Hostince Na Faře, kde zahrají na housle, harmoniku a dudy pánové Miroslav Šimandl, Jan Burian a Vladimír Chaloupka.
Pozor ale! Návštěvník bude muset také něco investovat. Ne nebojte - vstupné je zdarma. Avšak jde o tak trochu jinou návštěvu Vrčeně. Naši hosté budou muset ukázat své umění orientovat se v mapách. Některé expozice budou na veřejných prostorech, jiné však ve dvorech a stodolách místních řemeslníků, na dvoře školy, u rybníka… Hospodu a kostel najde každý, ale kde se plete z toho pedigu? To pomůže objasnit mapka, kterou získáte na každém stanovišti.
Takže … Těšíme se na vás 31. srpna ve Vrčeni!
Za organizátory akce, tj. obec Vrčeň a Mas svatého Jana z Nepomuku srdečně zve Jitka Kahounová. Více...


Pozvánka na Doteky řemesel II. Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 11:23 [Přidat komentář]


Doteky řemesel - orientační mapa stanovišť.

 

+ na prostranství u MŠ bude p. Michal Sýkora - dřevěná socha pomocí motorové pily.

Více...


Doteky řemesel - orientační mapa stanovišť Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 08:12 [Přidat komentář]


Doteky řemesel - stanoviště

[neděle, 24. srpen 2014]

Horní náves

- kováři a tesaři z KRÁLOVSTVÍ DANAR

- jízda na koni

- hasiči - výzbroj, výstroj, staré stříkačky

Spodní náves

- pecař - stavba pece

- zpracování obilí

- pečení chleba

Zahrada u ZŠ Vrčeň

- mléko, výroba sýrů, stloukání másla

- perníkářství

- lazebník, přírodní kosmetika

- WC

Zahrada pod hostincem Na Faře

- řezbářství

- loutkářství

- truhlařina

Hostinec Na Faře

- WC, občerstvení

- harmonikář

Kostel sv. Vavřince

- volná prohlídka po bohoslužbě (cca po 12:15 hod.)

Zahradnictví Arbocom, s.r.o. – č.p. 10

- včelařství,

- výroba svíček

Bývalý hostinec U Brabců – č.p. 13

- myslivost (myslivecké trofeje, zbraně, střelivo)

č.p. 15

- historická a modelová železnice (stálá expozice)

č.p. 19

- keramika

- drátkování

- výroba ručního papíru

č.p. 46

- pletení z pedigu a papíru

č.p. 79

- předení, tkaní,

- výroba vitráží,

- peří

Opatský (obecní) rybník

- převoznictví

- hasiči (možnost stříkání do vody)

- soutěže pro děti

Více...


vložil: Starosta 10:52 [Přidat komentář]


Rozhovor s pořadateli akce Doteky řemesel Jitkou Kahounovou a Karlem Šulcem, která se uskuteční poslední prázdninovou neděli ve Vrčeni. Více...


Rozhovor s pořadateli akce Doteky řemesel Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 20:02 [Přidat komentář]


Posvícenecká zábava 2014

[neděle, 10. srpen 2014]

V sobotu 9. srpna 2014 od 20:00 do neděle 01:00 hodin nám ve Vrčeni zahrála k posvícenecké veselici kapela Bobelin.

Jedlo se, pilo se, hodovalo se až do rána.

Více...


vložil: Starosta 10:47 [Přidat komentář]


Upoutávka na DOTEKY ŘEMESEL

[úterý, 5. srpen 2014]

Poutě, trhy, jarmarky …. máte je rádi? Nebo už jich máte pro letošek dost? Od jara do podzimu se něco děje, každý víkend můžete někde utrácet peníze, že?   A kde na to má jeden brát… Každý řemeslník se předvádí se svým zbožím a bůhví jak k němu přišel, někde velkoobchodně nakoupil a za svůj výrobek to vydává….

Ale, no tak… takový škarohlídský postoj škodí dobrému zažívání.

Přijeďte na tak trochu jinou návštěvu Vrčeně. Uvidíte venkov i řemesla z jiného úhlu pohledu.

Akce Doteky řemesel není pouhým jarmarkem. Chceme zprostředkovat možnost dotknout se materiálu, vyzkoušet si řemeslo, být u vzniku věci. Tuhle zkušenost návštěvníci mohou nabýt například v kovářské, tesařské, truhlářské, hrnčířské, kamnářské, či řezbářské dílně.

Ano, to vše jste už viděli. Na nádvořích a náměstích, tam všude se tradiční řemesla předvádějí. Ale na hrnčířském kruhu vytočit hrnek, vykovat vlastní rukou hřebík a zadřít si do vlastní ruky třísku, můžete 31. srpna 2014 jen u nás. Řezbářka vám zalepí palec, půjčí do ruky ostré dláto a vy z lipového dřeva stvoříte figurku! Není to splněný sen?

Z pedigu nebo papírových ruliček se naučíte, jak vytvořit dekoraci do bytu. Vyzkoušíte si ruční výrobu papíru, či jak se z koudele na kolovrátku stává nit. Z korálků a drátku vyrobíte milý dárek. Můžete relaxovat nad ovčím rounem a uplstit si krásně barevnou brož, z ptačích pírek si vyrobíte exotický šperk, ze skla a cínu vám pod rukou vznikne vitráž, která pak příští dny probarví váš výhled z okna. Ještě v listopadu budete vzpomínat.

Jiná skupina řemeslných dílen potěší smysly. Chléb, sýr, medové perníčky budou vznikat přímo před vašimi zraky a pochopitelně budou k ochutnání. K vidění bude včelí úl, k mání med, medovina, svíčky z včelího vosku, možná i čerstvý mošt.

Ondřej Šplíchal postaví dole na návsi nejen pec na chleba, ale názorně předvede celé své kamnářské a kominické řemeslo.

A na školním dvoře vás bude očekávat kadeřník Martin Bršlica – co takhle trochu změnit fazónu?

Myslivci představí své trofeje, hasiči předvedou svoji parádní historickou stříkačku. Sdružení Vrčeň zajistí zvláštní program u rybníka. Pokud bude počasí přát, převozníci převezou zájemce na druhý břeh a po takovém osvěžení přijdou jistě k chuti piva z malých pivovarů, či zauzené špekáčky.  Občerstvení bude samozřejmě zajištěno v hostinci Na Faře a u stánku Tomáše Pečenky na návsi. Děti potěší možnost svézt se na kobylce pana Pečenky.

Pozor ale! Návštěvník bude muset také něco investovat. Ne nebojte - vstupné je zdarma. Avšak, jak se píše na začátku, jde o tak trochu jinou návštěvu Vrčeně.  Naši hosté budou muset ukázat své umění orientovat se v mapách. Některé expozice budou na veřejných prostorech, jiné však ve dvorech a stodolách místních řemeslníků, na dvoře školy, u rybníka… Hospodu a kostel najde každý, ale kde se plete z toho pedigu?  To pomůže objasnit mapka, kterou získáte na každém stanovišti.

Takže … Těšíme se na vás 31. srpna ve Vrčeni!

Za organizátory akce, tj. obec Vrčeň a Mas svatého Jana z Nepomuku srdečně zve Jitka Kahounová.

Více...


Upoutávka na DOTEKY ŘEMESEL Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 19:33 [Přidat komentář]


Pozvánka - posvícenecká zábava 2014

[pondělí, 28. červenec 2014]

Pozvánka - posvícenecká zábava 2014

Více...


Pozvánka - posvícenecká zábava 2014 Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 16:10 [Přidat komentář]


Pozvánka - Doteky řemesel

[pondělí, 7. červenec 2014]

Vrčeň - Doteky řemesel 2014 Více...


Pozvánka - Doteky řemesel Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 10:27 [Přidat komentář]


«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Strana 13 z 51