Oprava místních komunikací

[pátek, 5. září 2008]

Na konci měsíce srpna 2008 byla provedena v naší obci oprava hlavní a vedlejší cesty v lokalitě zvané „Draha“ spolu s pokládkou silničních obrubníků pro zajištění odvodnění levostranné části začátku této místní komunikace. Došlo také i na výspravu několika míst na návsi.

Ještě před samotnou opravou MK muselo dojít k rychlému ubourání staré původní kamenné zdi u pana Josefa Martínka z Plzně (č.p. 38 u „Vejvodů“) a k výstavbě nové z betonových prefabrikátů, tentokráte již odsunuté cca o 1 metr do pozemku tohoto vlastníka. (Obec na základě ústupku vlastníka uhradila výstavbu této nové zdi). V souvislosti s touto stavbou se pak musel neprodleně přeložit také odsazený sloup VO, aby nepřekážel v provozu. Akce se vydařila a tak velký nákladní popelářský vůz zde již bez větších problému projede a není již nutno pracně svážet všechny popelnice k rybníku. Na vedlejší cestě na Drahách (za čečovickým potokem) se upravila cesta sejmutím ornice, pokládkou odfrézované živice a jejím zaválcováním. Pro snadnější přístup motorových vozidel k nemovitostem za potokem, nechala obec, po cca 14 letech přípravy, během jednoho odpoledne položit betonové panely přes brod tohoto vodního toku.

Celkové náklady stavby i s víceprácemi dosáhly 1.200 000,-Kč.

Poděkování za výbornou spolupráci patří firmě EUROVIA Silba, a.s., SDH Vrčeň a všem, kteří svojí pomocí přispěli k této akci, která se nebude minimálně dalších 20 let opakovat. Zvláštní poděkování patří panu Petru Horenskému, který na celý týden omezil svoji opravárenskou živnost a věnoval se brigádní práci pro obec. (pm)

Video zde...


vložil: Starosta 12:47 [Přidat komentář]


Zahájení školního roku 2008/2009

[pondělí, 1. září 2008]

Zahájení školního roku 2008/2009 vyšlo na pondělí 1. září. Krátce před osmou hodinou ráno přivítal v tělocvičně školy všechny přítomné děti, jejich rodiče a hosty ředitel Základní školy Mgr. Pavel Maršalík. Po úvodním projevu a představení nových prvňáčků se všichni v očekávání odebrali do nově zrekonstruovaných prostor školní družiny, které se všem velmi líbily.

Do ZŠ nastoupilo celkem 50 dětí, z toho 9 prvňáčků.


Poděkování za rychlou, kvalitní a cenově přijatelnou práci patří firmě STAZAP – sdružení, Velké Hydčice 84, zastoupené stavitelem panem Pavlem Kordou. Za poskytnutou spolupráci a sponzorský dar pak firmě ELITEX Nepomuk, a.s. se sídlem Dvorec 119, zastoupenou jednatelem Ing. Vladimírem Kotrbou.

Za celkové náklady na přestavbu školní družiny a další doprovodné práce zaplatila obec 100.00,-Kč.

První školní den také čekal na dětičky a jejich rodiče v Mateřské škole. Přítomné vítala u dveří třídy paní ředitelka Eva Beránková spolu s ostatními třemi učitelkami a třemi kuchařkami.

V Mateřské škole byla přes prázdniny provedena rekonstrukce hlavního vstupního vchodu, dále byla provedena nová výmalba v části prostor tohoto objektu.

Do MŠ bylo přijato celkem 47 dětí, z toho 11 nových.

Za celkové náklady rekonstrukce a doprovodné práce zaplatila obec 80.000,-Kč.

Rekapitulace: Náklady na přestavbu školských zařízení přes prázdniny r. 2008 činily 180.000,-Kč. Provoz na kapitole školských zařízení schválen zastupitelstvem obce pro rok 2008 ve výši 1.089 000,-Kč. Odhadované náklady ke konci roku jsou ve výši 1. 200 000,-Kč.

Pedagogičtí pracovníci – 9 osob (chybí 1 pedagogická síla do MŠ); provozní zaměstnanci 5,5 osob.

Podrobnosti a další fotografie ze zahájení školního roku 2008/2009 budou umístěny na stránkách našich škol.

Video zde...

Za zřizovatele ZŠ a MŠ: Petr Mašek, starosta obce


vložil: Starosta 19:07 [Přidat komentář]


Posvícenecká zábava

[neděle, 10. srpen 2008]

V sobotu 9. srpna 2008 se od 20.00 hodin konala "Posvícenecká zábava" na farní zahradě pod hostincem. K poslechu a tanci až do dvou hodin raních si přišlo poslechnout skupinu Ungrovanka ze Ždírce cca 130 lidí. Letošním zpestřením bylo půlnoční losování vstupních lístků o 3 zajímavé alkoholické ceny. (pm)

Video zde...


vložil: Starosta 10:35 [Přidat komentář]


Pozvánka na posvíceneckou zábavu

[středa, 30. červenec 2008]

Posvícenecká zábava se koná v sobotu 9. srpna 2008 od 20.00 hodin na farní zahradě pod hostincem. K poslechu a tanci hraje skupina Ungrovanka ze Ždírce. Vstupné 70,-Kč. Více...


Pozvánka na posvíceneckou zábavu [2008] Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 09:56 [Přidat komentář]


vložil: Webmaster 20:43 [Přidat komentář]


Ve čtvrtek od 19ti hodin dne 12. června 2008 proběhl již V. ročník "Malých folklorních slavnosti Pod vrčeňskou lípou". Počasí nám i tentokrát přálo dokonale a tak si téměř 300 přihlížejících diváků mohlo vychutnat vystoupení těchto 4 folklorních souborů:

Více...


vložil: Starosta 15:35 [Přidat komentář]


Dětský den

[neděle, 1. červen 2008]

V sobotu 31. května 2008 se od 14-ti hodin konal, tentokrát v Srbech na házenkářském hřišti, „Velký společný dětský den“ obcí Vrčen, Srby, Sedliště. Stejně tak jako před třemi lety vyšlo v Srbech krásné letní počasí.
Více...


vložil: Starosta 11:03 [Přidat komentář]


Plán rozvoje obce 2008

[úterý, 20. květen 2008]

Vážení spoluobčané,

Více...


vložil: Starosta 12:50 [Přidat komentář]


Pozvánka na Malé folklorní slavnosti

[neděle, 18. květen 2008]

Srdečně zveme všechny na V. ročník Malých folklorních slavností „Pod vrčeňskou lípou“, který se uskuteční ve čtvrtek dne 12. 6. 2008 od 19ti hodin na návsi. Více...


vložil: Starosta 19:00 [Přidat komentář]


Pozvánka na Dětský den

[neděle, 18. květen 2008]

vložil: Webmaster 12:46 [Přidat komentář]


Výstava obrazů Jindřicha Krátkého

[pondělí, 5. květen 2008]

Akademický malíř Jindřich Krátký, přechodně bytem Vrčeň 17, pořádá výstavu svých obrazů ve "Výstavní síni 13" v Plzni, Pražská ulice č. 13, Výstava děl potrvá do 1. 6. 2008. Jste srdečně zváni. (V červnu příštího roku, v rámci malých oslav u příležitosti 820 let od založení obce Vrčeň, se můžeme těšit na prodejní výstavu obrazů tohoto autora se zaměřením na krajinu naší obce a okolí). (pm) Více...


vložil: Starosta 18:52 [Přidat komentář]


Stavění máje

[čtvrtek, 1. květen 2008]

Krásného a slunného posledního dubna se na vrčeňské návsi sešlo cca 80 dospělých, dětí a mládeže na oslavy stavění máje. Od 9 hodin od rána se již rožnilo na ohni prasátko (pův. 114 kg ž.v.) a jeho vůně zapavila půl vesnice. O hodinu později byl již připraven stánek s občerstvením, který lákal návštěvníky na dva druhy točeného piva, nealko, hranolky a další pochutiny. Jakmile zahalila obec tma, začalo se hrát na kytary a zpívat, zábava nabrala plný proud a skalní účastníky nemohla odradit ani mírná noční přeháňka. Májka, která byla letos o něco menší, ale opět krásně vyzdobená místními děvčaty, přečkala do rána bez úhony. (pm) Více...


vložil: Starosta 14:40 [Přidat komentář]


Strana 38 z 52
«« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»