Ve středu dne 5. října 2005 oslavili společných 65 let života - kamennou svatbu manželé Marie a František Křišťanovi, Vrčeň 126. S gratulací a dárkovým košem přišel manželům popřát osobně starosta obce Petr Mašek společně s místostarostkou Evou Beránkovou. Manželé vychovali společně dva syny a těší se z pěti vnoučat a jedné pravnučky.

Recept na šťastné manželství vyzvídal doposud svobodný starosta obce od paní Marie Křišťanové, která mu hbitě odpověděla tři základní věci, které považuje za nejdůležitější: láska, věrnost, tolerance. Vdávala se v 18-ti letech a celých 65 let manželství považuje za šťastnou volbu. Dodnes se nebojí vylézt po žebříku na strom a očesávat ovoce, které má velice ráda, stejně tak jako zeleninu. Jako dívka studovala internátně v „Hospodyňské škole“ v Klatovech, kde se vedla studia musela naučit i všem domácím pracím. Zaměstnána byla jako vedoucí školní jídelny postupně v Žinkovech (1956), Nepomuku (1967) a naposledy doma ve Vrčeni až do roku 1989.

František Křišťan (88let) vystudoval „Státní Československý mužský ústav učitelský“ v Plzni, kde maturoval v roce 1934. Vzhledem k nedostatku pracovních míst začínal svoji učitelskou praxi jako hospitující učitel na šumavském Zadově. Poté působil jako výpomocný učitel v Sušici, Nezdicích, Bukovníku, Kadešicích a Žihobcích (r.1939). Po válce nastoupil na čas do školy ve Vrčeni. Poté působil také na škole v Kbelu, tenkráte okres Přeštice a po změně okresu na Blovický působil dlouhých 23 let na II.stupni Základní školy v Žinkovech (do r. 1972), kde vyučoval Český jazyk a dějepis. V ZŠ Žinkovy zastával nejprve funkci zástupce ředitele a posléze také od roku 1964 funkci ředitele. Posledních 5 let své učitelské praxe působil na základní škole v Nepomuku (1972-1977), kde ještě občasně vypomáhal coby penzijní učitel. Pro zajímavost také musím připomenout, že ze Žinkov jezdil společně celých dlouhých 10 let spolu se svojí ženou Marií na motorce do Vrčeně za účelem stavby vlastního domu, na který se celý život těšili a společně šetřili.

Každé ráno a večer si dopřává černou kávu s mlékem, kterou oba mají velice rádi, spolu s různým pečivem nebo domácí dělanou výbornou buchtou.

Zastupitelstvo obce oběma srdečně přeje do dalších dlouhých let společného života hodně zdraví, štěstí a lásky.


vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Životní jubileum 92 let

[pátek, 7. říjen 2005]

Nejstarší vrčeňský občan Václav Vavřík oslavil 21. září své životní jubileum - 92 let. V současné době žije se svou manželkou Vlastou v DKS v Žinkovech. Za obec přijeli popřát starosta a místostarostka, kteří vyřídili pozdrav i od zastupitelů družební obce Choťánek a přivezli dárkový koš.

Při příležitosti návštěvy DKS Žinkovy navštívili představitelé obce i svého opatrovníka Milana Přidala, který zde také žije.


vložil: Webmaster 21:11 [Přidat komentář]


Hon na kachny

[neděle, 11. září 2005]

V sobotu 10. září se konal na biologickém rybníku první letošní hon na kachny, kterým začala myslivecká sezóna. Celkem se sešlo 33 střelců jak z řad Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice, tak jejich hostů. Všichni dohromady střelili 83 kusů kachny divoké.


vložil: Webmaster 09:13 [Přidat komentář]


Odpady za 2. čtvrtletí

[sobota, 27. srpen 2005]

Odpady za 2. čtvrtletí 2005: Více...


vložil: Webmaster 21:07 [Přidat komentář]


Otevřený dopis p. Jiřímu Strolenému ml., veliteli JSDHO: Vyhlášení prověřovacího cvičení: Více...


vložil: Webmaster 21:05 [Přidat komentář]


Dne 15. 8. 2005 bylo na odboru kultury Městského úřadu v Nepomuku předáno naší obci osvědčení o uznání kaple sv. Vojtěcha kulturní památkou. Zároveň byla na kapli umístěna měděná deska. Je zajímavé, že za kulturní památku byla kaple sv. Vojtěcha uznána Ministerstvem kultury zhruba po 40 letech po žádosti od bývalého MNV Vrčeň. Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Posvícení - oznámení

[sobota, 6. srpen 2005]

Posvícení se letos uskuteční v řádném termínu, tj. ve dnech 13.- 14. srpna, bohužel bez zábavních atrakcí. V sobotu večer se koná v místním pohostinství "Na faře" zpívaná při grilovaných specialitách. Více...


vložil: Webmaster 20:59 [Přidat komentář]


Úprava parkoviště

[sobota, 6. srpen 2005]

Začátkem srpna byla dokončena definitivní úprava parkoviště před budovou vrčeňské pošty. Zvětšená a zpevněná plocha bude sloužit pro parkování zákazníků České pošty, Obecního úřadu a pro návštěvy přilehlých nemovitostí. Přípravné práce byly prováděny svépomocí, živičný povrch a dešťovou vpusť provedla fa Strabag a.s. Písek. Více...


vložil: Webmaster 20:57 [Přidat komentář]


Hasičský speciál Avia

[neděle, 26. červen 2005]

Obec Vrčeň zakoupila hasičský speciál Avia 31.1 K od hasičů ČD, a.s. Toto vozidlo určené pro JSDHO Vrčeň stálo 21 420 Kč, ale je ho třeba opravit, zejména karosérie a lak. Vozidlo je zařazeno v IZS. Původní Avia se po opravě nové prodá nejvyšší nabídce. Více...


vložil: Webmaster 20:49 [Přidat komentář]


Ve čtvrtek 16. června od 17-ti hodin byl na vrčeňské návsi zahájen 9. Mezinárodní folklorní festival "Plzeň 2005". Již druhým rokem se v rámci tohoto festivalu konají malé folklorní slavnosti "Pod vrčeňskou lípou". Moderování se ujal člen festivalového výboru a redaktor Českého rozhlasu Plzeň Ing. Miroslav Šimandl. Více...


vložil: Webmaster 20:37 [Přidat komentář]


Delegace z družební obce Choťánky

[sobota, 18. červen 2005]

Na vrčeňské folklorní slavnosti také zavítala delegace z družební obce Choťánky, jejíž jedna část nese název Vrčení. Choťánkovští přijeli ve složení paní Alena Soběslavová - starostka obce, pan Pavel Pastor - předseda kontrolního výboru a pan Jan Liška - předseda komise veřejného pořádku a hlavně zástupce osady Vrčení. Obec Choťánky se nachází 3 km od Libice nad Cidlinou, kde se narodil a údajně zemřel sv. Vojtěch, světec úzce spjatý s naší obcí. Více...


vložil: Webmaster 20:26 [Přidat komentář]


Poutače na webové stránky

[sobota, 18. červen 2005]

Tento týden se v naší obci objevily poutače upozorňující na naše webové stránky. Jeden je umístěn u rybníka a druhý u parkoviště před poštou. Více...


vložil: Webmaster 20:22 [Přidat komentář]


«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
Strana 46 z 51