Den obce

[neděle, 4. prosinec 2005]

V sobotu 3. prosince jsme oslavili historicky první "Den obce", který byl vyhlášen na počest předání dekretu o výsostných znacích obce (znaku a vlajky) zástupcům Vrčeně předsedou Parlamentu ČR. Slavnostní akt zahájil starosta obce Petr Mašek a připomněl historii návrhu a výběru těchto symbolů. Pak se slova ujal p. Vladimír Popp, klášterský historik a badatel. Poté k poslechu i tanci zahrál p. Jaroslav Sládek. Každý vrčeňák dostal zdarma guláš s chlebem, nápoj dle vlastního výběru a drobné upomínkové předměty. Pro zájemce byla uspořádána tombola. Za rok se těšíme opět na setkání u příležitosti "Dne obce". Plakátek zde ...


vložil: Webmaster 21:35 [Přidat komentář]


Vánoční strom

[neděle, 4. prosinec 2005]

Vánoce se blíží a i ve Vrčeni byl letos na návsi ozdoben a rozsvícen vánoční strom. Byla zprovozněna také další světelná výzdoba - stejně jako loni. Stalo se tak první prosincovou sobotu.


vložil: Webmaster 21:30 [Přidat komentář]


Poděkování Evě Urbanové

[sobota, 26. listopad 2005]

Vedení obce Vrčeň touto cestou děkuje své spoluobčance paní Evě Urbanové za plnou finanční úhradu spojenou s výukou anglického jazyka v Mateřské škole v roce 2005 a osobního příslibu v pokračování finančních úhrad výuky pro rok 2006. (Opět ve stejném rozsahu, tj. 2 x po vyučovací hodině v týdnu). Vřelé díky!


vložil: Webmaster 21:25 [Přidat komentář]


Setkání důchodců

[neděle, 6. listopad 2005]

Sobotní odpoledne 5. listopadu patřilo našim seniorům. V sedlišťském hostinci se konalo setkání důchodců, kterých se sešlo na 70 ze třech sousedních obcí Vrčeň, Sedliště a Srby. K poslechu i tanci hrál na tahací harmoniku vrčeňský rodák pan Jaroslav Sládek. Své vystoupení předvedly i dvě skupiny mažoretek z Nepomuka. Každý účastník dostal přáníčka od dětí ze Základní školy. Zdarma byl k mání guláš s chlebem, káva a zákusek. Dle ohlasů byli všichni spokojeni, popovídali si se starými známými a dobře se pobavili. Plakátek zde ... Více...


vložil: Webmaster 21:22 [Přidat komentář]


Návštěva Choťánek

[neděle, 23. říjen 2005]

Ve dnech 21 - 22.10. 2005 podnikla čtyřčlenná vrčeňská delegace návštěvu družební obce. V Choťánkách nás srdečně přivítali v čele s paní starostkou Alenou Soběslavovou. Prohlédli jsme si celou obec, ale nejvíce jsme byli zvědavi na osadu Vrčení, kde se do budoucna uvažuje o rozsáhlé bytové výstavbě, která bude čítat na třista nových domů. Podnikli jsme i řadu výletů, např. do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod Slavníkovců. V sobotu jsme ještě všichni společně navštívili cca 3 km vzdálené lázeňské město Poděbrady a odpoledne se vydali zpět do Vrčeně. Více...


vložil: Webmaster 18:25 [Přidat komentář]


Ve středu dne 5. října 2005 oslavili společných 65 let života - kamennou svatbu manželé Marie a František Křišťanovi, Vrčeň 126. S gratulací a dárkovým košem přišel manželům popřát osobně starosta obce Petr Mašek společně s místostarostkou Evou Beránkovou. Manželé vychovali společně dva syny a těší se z pěti vnoučat a jedné pravnučky. Více...


vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Životní jubileum 92 let

[pátek, 7. říjen 2005]

Nejstarší vrčeňský občan Václav Vavřík oslavil 21. září své životní jubileum - 92 let. V současné době žije se svou manželkou Vlastou v DKS v Žinkovech. Za obec přijeli popřát starosta a místostarostka, kteří vyřídili pozdrav i od zastupitelů družební obce Choťánek a přivezli dárkový koš. Více...


vložil: Webmaster 21:11 [Přidat komentář]


Hon na kachny

[neděle, 11. září 2005]

V sobotu 10. září se konal na biologickém rybníku první letošní hon na kachny, kterým začala myslivecká sezóna. Celkem se sešlo 33 střelců jak z řad Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice, tak jejich hostů. Všichni dohromady střelili 83 kusů kachny divoké. Více...


vložil: Webmaster 09:13 [Přidat komentář]


Odpady za 2. čtvrtletí

[sobota, 27. srpen 2005]

Odpady za 2. čtvrtletí 2005: Více...


vložil: Webmaster 21:07 [Přidat komentář]


Otevřený dopis p. Jiřímu Strolenému ml., veliteli JSDHO: Vyhlášení prověřovacího cvičení: Více...


vložil: Webmaster 21:05 [Přidat komentář]


Dne 15. 8. 2005 bylo na odboru kultury Městského úřadu v Nepomuku předáno naší obci osvědčení o uznání kaple sv. Vojtěcha kulturní památkou. Zároveň byla na kapli umístěna měděná deska. Je zajímavé, že za kulturní památku byla kaple sv. Vojtěcha uznána Ministerstvem kultury zhruba po 40 letech po žádosti od bývalého MNV Vrčeň. Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Posvícení - oznámení

[sobota, 6. srpen 2005]

Posvícení se letos uskuteční v řádném termínu, tj. ve dnech 13.- 14. srpna, bohužel bez zábavních atrakcí. V sobotu večer se koná v místním pohostinství "Na faře" zpívaná při grilovaných specialitách. Více...


vložil: Webmaster 20:59 [Přidat komentář]


«« « 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » »»
Strana 46 z 52