Policie ČR Vám radí (2. díl)

[sobota, 10. leden 2009]

Pozor - děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu!


Na kole, na přechodu pro chodce i ve vozidle je dobré dodržovat následující rady:

Bezpečná jízda na kole

• Před jízdou zkontroluj technický stav kola a povinnou výbavu!

• Vždy si před jízdou nasaď cyklistickou přilbu!

• Za snížené viditelnosti nezapomeň včas rozsvítit světla!

• Před jízdou ani během jízdy nepožívej alkoholické nápoje!

• Jezdi co nejvíce u pravého okraje silnice a neustále sleduj dopravní provoz okolo sebe, abys mohl včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím!

• Při změně směru jízdy dej včas a viditelně znamení paží!

• Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Na kole nikdy nevoz předměty, které by mohly ohrozit tebe nebo jiné osoby !

• Chovej se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu!

• Tam, kde je hustý provoz, s kola raději sesedni a veď kolo po chodníku !

• Na přechodu pro chodce a při odbočování vpravo i vlevo dej vždy přednost přecházejícím chodcům !

• Vždy respektuj pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky !

Při dodržování všech těchto zásad bezpečné jízdy, snížíš velké nebezpečí možnosti úrazu či poranění nejen sobě, ale i u ostatních účastníků silničního provozu !


Chodci

• chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně

• každý chodec je účastníkem silničního provozu

• jako chodec můžete chodit po chodníku a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce

• kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.


Chodec má ze zákona povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný.


• dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost a noste vrchní část oblečení s reflexními doplňky - řidič Vás tak dříve uvidí

• vozovku přecházejte na přehledném místě

• pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho

• na přechodech se světelnou signalizací, se touto řiďte

• přecházejte pouze na zelenou a jste- li přesvědčeni že skutečně nic nejede

• pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost

• nikdy nepřecházejte v zatáčce, mezi stojícími automobily

• ani na přechodu však nemá chodec absolutní přednost

• pozor na přednost v jízdě tramvaje a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, PČR, záchranka atd.)

• žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky.


Řidiči

Řidič má:

• použít k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a vždy dodržovat pravidla silničního provozu

• technický stav svého vozidla kontrolovat průběžně

• být vždy připoután bezpečnostním pásem

• přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem silničního provozu

• dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro chodce


Rady pro případ dopravní nehody:

• zastavit vozidlo a vypnout motor

• zachovat klid, nejednat zbrkle

• zabezpečit místo dopravní nehody – označit místo trojúhelníkem

• zjistit následky dopravní nehody, stav zraněných, poskytnout první pomoc a přivolat záchrannou službu linkou 155

• pokud se jedná o nehodu, která se musí ohlásit Policii ČR, oznamte tuto skutečnost na linku 158 a vyčkejte do jejího příjezdu (do té doby nepřemisťujte vozidlo z místa nehody (v nutnosti obnovení provozu vyznačte postavení vozidel)

• nepít alkohol

• zajistit svědky nehody

• vzájemně si prokázat totožnost s účastníky nehody

• po skončení vyšetřování nehody, odstranit vozidlo z vozovky

• Policii ČR nemusíte k nehodě volat pokud nebyl nikdo zraněn, škoda na jednom z vozidel nepřesáhne 100 000 Kč, nevznikne škoda třetí osobě a shodnete-li se na viníkovi nehody.


Před jízdou do zahraničí:

• jedete-li cizím vozem, nezapomeňte si pořídit plnou moc oprávněného majitele o zapůjčení vozu

• zjistěte si odlišnosti v pravidlech silničního provozu dané země, zejména pak rychlostní limity a osvětlení vozidla, ověřte si nutnost dálniční známky

• doporučujeme uzavřít pojištění – cestujících, zavazadel, léčebných výloh

• informujte se o adresách konzulátů a linek tísňového volání pro případ nehody, nemoci nebo zranění

• zkontrolujte technický stav vozidla.


Cestování městskou hromadnou dopravou (MHD):

- kapesní krádeže se převážně odehrávají na místech s větší koncentrací lidí, kam právě patří i jízda městskou hromadnou dopravou. Kapsáři často pracují ve skupinách a krádež bývá většinou blesková a nepozorovatelná. POZOR: při jízdě městskou hromadnou dopravou Vám doporučujeme dodržovat několik následujících rad:

• nenoste u sebe větší finanční hotovost

• tašky s penězi a cennostmi neponechávejte při jízdě na zádech

• kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou

• pokud nosíte peníze a kreditní kartu mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoliv do zadních kapes kalhot.


Cyklisté

Cyklista musí:

• dodržovat pravidla silničního provozu

• mít povinnou výbavu jízdního kola

• dítě mladší 10 let, smí jet na silnici jen s osobou starší 15 let

• osoba mladší 18 let musí při jízdě použít ochrannou cyklistickou přilbu

• od soumraku do svítání svítit za jízdy předepsaným osvětlením

• při změně směru jízdy dát včas znamení o změně upažením paže.


Vlak a železnice

Při cestování vlakem dodržujte následující rady:

• na nádraží se pohybujte pouze ve vyhrazených prostorech pro cestující

• při přecházení kolejiště použijte podchod, nebo nadchod

• v žádném případě se neprocházejte po kolejišti, nebo v bezprostřední blízkosti

• nevstupujte do kolejiště pokud vlak ještě nezastavil

• nikdy nenaskakujte do rozjíždějícího se vlaku

• nevyskakujte z jedoucího vlaku

• nestoupejte na schůdky lokomotiv ani nákladních vagonů, v trolejovém vedení nad vámi číhá smrt ve formě 25 000 voltů, které je 114x vyšší než máte doma v zásuvce

• za jízdy ve vlaku se nepohybujte v bezprostřední blízkosti dveří

• nenechávejte pobíhat děti ve vlaku bez dozoru

• při jízdě ve vlaku mějte své zavazadlo vždy pod kontrolou

• nevozte s sebou větší finanční obnos

• své finance a platební karty mějte uložené v zavazadle se zapínáním

• ve svém odloženém svrchním ošacení neponechávejte nikdy žádné cennosti

• opouštíte-li kupé, vezměte si peníze, doklady a cenné věci s sebou.


Zdroj: Policie ČR


vložil: Starosta 11:28 [Přidat komentář]


Policie ČR Vám radí (1. díl)

[pátek, 9. leden 2009]

Podvody na seniorech


Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové dveře.

Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti.

Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás může připravit o peníze a cennosti. Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení. Vynalézavost podvodníků je opravdu velká. Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.


Násilí na seniorech


Násilí na seniorech páchané v rodině

Někteří staří lidé jsou bohužel vystaveni násilnému chování ze strany členů vlastní rodiny. Takové jednání začíná většinou mírnějšími projevy, jako je okřikování, ponižování, omezování a přikazování. Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí. V žádném případě nepřipusťte, aby vám vaši rodinný příbuzní říkali:

„To Ti stačí, to je pro tebe dobré, lepší už to nepotřebuješ, stejně nechodíš nikam mezi lidi.“

Bohužel takovéto chování se pomalu ale jistě může proměnit ve větší násilí, které pak již nebude ve vašich silách zastavit. Toto jednání je třeba zastavit v samém počátku i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Mějte na paměti, pokud se vám zdá, danou situaci nezvládáte, hledejte rychle pomoc u odborníků. Například u lékaře , nebo na linkách důvěry, které fungují obvykle v nepřetržitém provozu.

Násilí páchané na seniorech mimo rodinu

Násilí páchané na seniorech někdy bohužel probíhá i mimo rodinu jako forma nedostatečné přiměřené aktivity vyskytující se tam, kde je očekávána s důvěrou, což způsobuje bezpráví, poškození, zranění, bolest či strach starších lidí.

Jedná se o domovy důchodců, seniorské domy nebo penziony či lůžková zařízení se zdravotní péčí. Personál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele.

Formy násilí mimo rodinu:

• nedostatek poskytovaných pečovatelských služeb,

• neinformovanost o právech,

• nesrozumitelná nabídka péče,

• nepřiznání práva na kvalitu života a společenské kontakty.


Děti a šikana


Co je šikana?

• jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,

• zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování,

• většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě

do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště.

Druhy šikany:

Fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí,

popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová

pálka, batoh apod.).

Slovní agrese a zastrašování – agresor oběti vyhrožuje fyzickým

útokem, zastrašuje, nadává ji, vysmívá se nebo ji zesměšňuje.

Krádeže, ničení a manipulace s věcmi – agresor oběti ničí

a odcizuje věci, nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména

tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).

Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým

nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za něho domácí úkoly, nosit mu svačiny, posluhovat mu).

Lidská (dětská) práva a právní následky:

Státem ratifikovaná Úmluva o právech dítěte zaručuje všem dětem v pedagogických zařízeních bezpečný pobyt bez poškozování zdraví a ohrožení života. Šikanování je v řadě případech trestnou činností.

• Šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů (omezování osobní svobody, krádeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, vydírání, loupeže, rasově motivované skutky, znásilnění, pohlavní zneužívání).

• Osoba mladší 15ti let není trestně odpovědná, ale soud pro mládež ji může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., (o soudnictví ve věcech mládeže) některá z následujících opatření: dohled probačního úředníka zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve střediscích výchovné péče ochranná výchova

• Trestní odpovědnost mladistvých (15-18 let) je posuzována soudy pro mládež podle zákona č. 218/2003 Sb. s ohledem na jejich rozumovou a mravní vyspělost osoby, proti níž se vede trestní řízení.

• Po dovršení 18ti let věku jsou osoby plně trestně odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení.

Nikdo nemá právo jakkoliv ubližovat ostatním a každý má právo se proti agresorovi bránit!


Rady rodičům


Na co preventivně upozornit začíjícího školáka:

Při nástupu do školy své dítě informujte o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu. Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit. Naslouchejte svému dítěti, všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.

Dítě seznamte s širším okruhem osob, na které se může v případě potřeby obrátit. Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj).

Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit někomu dospělému. Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.

Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Zeptejte se učitele, jestli se problémem šikany ve škole zabývají.

Rady při podezření na šikanování vašeho dítěte:

Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny.

V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem.

Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a bránily se sami. Nemusí na to sílu. Jednejte bez prodlení.

Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě důvodného podezření na páchaní trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.


Zdroj: Policie ČR


vložil: Starosta 10:59 [Přidat komentář]


V době od 6. srpna do 21. srpna došlo v jednom objektu v obci Vrčeň ke krádeži dvou kovových kol výtahu na obilí, hřídele a řetězu k výtahu, kdy vznikla poškozené společnosti hmotná škoda v přibližné výši 27 000 korun. Policisté zahájili ve věci úkony trestního řízení, kdy podezření ze spáchání trestného činu krádeže čelí tři muži z jižního Plzeňska.

Zdroj:

http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-or-plzen-jih.aspx

nprap. Mgr. Pavla Soukupová - 22.8.2008


vložil: Starosta 07:58 [Přidat komentář]


Pokus vloupání do prodejny konzumu

[pátek, 18. červenec 2008]

Prodejny na jižním Plzeňsku navštívil nevítaný host
Více...


vložil: Starosta 09:24 [Přidat komentář]


Požár rodinného domu

[sobota, 15. březen 2008]

V sobotu dne 15. 3. 2008 ve 3 hodiny 15 minut byla povolána Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň ke spolupráci na zdolání požárního nebezpečí rodinného domu čp. 76, který slouží k rekreačnímu bydlení. Za cca 15 minut od nahlášení se na místo požáru dostavilo s vozidlem Avia na 10 místních hasičů v čele se starostou obce. O chvíli dříve již na místě zasahoval profesionální výjezd HSZ Plzeňského kraje – požární stanice Nepomuk spolu s dobrovolnými hasiči z Nepomuka. Na pomoc dorazila také požární jednotka z 15 km vzdálených Žinkov. Při požáru vzniklého pravděpodobně v přístavku rodinného domu došlo k popáleninám II. stupně syna majitele tohoto objektu, který musel byl převezen leteckou záchrannou službou na popáleninové centrum do Prahy Vinohrad. Příčiny vzniku požáru jsou předmětem dalšího prováděného šetření. Více...


vložil: Webmaster 14:00 [Přidat komentář]


Odcizený osobní automobil

[středa, 5. březen 2008]

V nočních hodinách z pondělí 3. 3. 2008 na úterý 4. 3. 2008 odcizil zatím neznámý pachatel v obci Vrčeň osobní motorové vozidlo značky Peugeot 205 černé barvy, které bylo zaparkované na volně přístupném dvoře před rodinným domem. Pachatel trestného činu krádeže způsobil svým protiprávním jednáním poškozenému hmotnou škodu ve výši 20.000,-Kč. Případem se zabývají policisté z OOP Nepomuk. Pokud by kdokoliv z občanů mohl přispět jakoukoliv informací k objasnění tohoto případu, ať kontaktuje PČR na tel. čísle 158. Předem děkujeme za Vaši spolupráci. Více...


vložil: Webmaster 20:27 [Přidat komentář]


Chlapci na útěku

[pátek, 7. září 2007]

Dne 22. 8. 2007 ve 21:15 hodin oznámila zdejší obyvatelka, že u jednoho místního domu ve Vrčeni stojící čtyři chlapci, kteří sdělili, že utekli z ústavního zařízení v Opařanech. Policisté přijeli na místo a chlapce předali příslušnému orgánu. Více...


vložil: Webmaster 10:06 [Přidat komentář]


V úterý 21. srpna 2007 v brzkých ranních hodinách došlo na místní komunikaci v obci Vrčeň, směrem na Dvorec, k dopravní nehodě. Více...


vložil: Webmaster 10:04 [Přidat komentář]


Ukradená Babeta

[sobota, 9. září 2006]

Dne 5. 9. 2006 byl policisty zjištěn 25letý nepomučan z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci, motocyklu Babeta, ke kterému došlo v podvečerních hodinách dne 31. 8. 2006 před hostincem „Na Faře“. Majiteli tímto způsobil škodu za cca 4.000,-Kč. Více...


vložil: Webmaster 10:00 [Přidat komentář]


Nárůst případů vloupání

[pátek, 14. červenec 2006]

Policisté okresního ředitelství Plzeň-jih zaznamenali poslední dobou nárůst případů vloupání do rodinných domů, bytů a sklepů. Více...


vložil: Webmaster 09:59 [Přidat komentář]


Nehoda - studna

[čtvrtek, 1. červen 2006]

V úterý dne 30. května 2006 v 07:00 hod nepřizpůsobil 35letý řidič při předjížděcím manévru před sebou jedoucího pomalého vozidla ve směru od Čečovic na Nepomuk rychlost svého vozidla Citroën Berlingo, se kterým na mokré vozovce dostal smyk, při kterém strhl řízení do levostranné křižovatky s místní komunikací, kde následně došlo přední částí vozidla ke střetu s pevnou překážkou - studnou, u které tímto nárazem praskla silná boční kamenná stěna. Škoda na vozidle byla odhadnuta na více než 100.000,-Kč. Alkohol byl na místě vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou. Nehoda si vyžádala lehké zranění 38letého spolujezdce, který byl po ošetření na Poliklinice Nepomuk ještě téhož dopoledne propuštěn. Více...


vložil: Webmaster 09:56 [Přidat komentář]


Požár v ZOD Vrčeň

[sobota, 6. květen 2006]

Dne 4. května 2006 ve 14:45 hodin došlo v areálu podniku ZOD Vrčeň k požáru několika desítek metrů čtverečních travního porostu za opravárenskou dílnou. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byl zkrat na vzdušném elektrickém vedení, kdy na zem spadlý drát tohoto vedení svými elektrickými výboji za vydatné pomoci silnějšího větru způsobil zapálení suché trávy a další rychlé šíření ohně. Více...


vložil: Webmaster 09:51 [Přidat komentář]


Strana 2 z 3
«« « 1 2 3 » »»