Půlnoční mše svatá 2021

[sobota, 25. prosinec 2021]

Na Štědrý večer roku 2021 se od 20:00 hodin uskutečnila "Půlnoční mše svatá" v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni. Bohoslužba byla o to povedenější, že proběhla v komornějším provedení, bez předchozích mediálních upozornění, na vystoupení naší milé spoluobčanky, paní Evy Urbanové.

Bohoslužbu vedl P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. z arciděkanství nepomuckého, farního úřadu ve Vrčeni. Krásný zpěv nám opět obstarala operní hvězda, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v N.Y., paní EVA URBANOVÁ, kterou při zpěvu doprovodila část Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň. Na varhany hrála paní Kristýna Večeřová, roz. Němcová (původem ze sousedního Dvorce), která kvůli této příležitosti přijela až Německa.PF 2022

[pátek, 24. prosinec 2021]

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ

A DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.Oznamujeme všem smutnou zprávu, že dnes, 17. prosince 2021, nás náhle ve věku 73 let navždy opustila vrčeňská spoluobčanka, paní Jana Bělochová st., Vrčeň č.p. 127. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a všem blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEJÍ PAMÁTCE!


Smuteční oznámení – Jana Bělochová st.

Smuteční oznámení – Martin Krátký

[pondělí, 13. prosinec 2021]

Oznamujeme všem smutnou zprávu, že v dosud přesně nezjištěnou dobu, během víkendu 11.-12. prosince 2021, nás náhle ve věku 61 let navždy opustil vrčeňský spoluobčan, pan Martin Krátký, Vrčeň č.p. 17. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a všem blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení – Martin Krátký

Počasí nám nedovolilo připravit na pondělí 13. 12. vánoční stromky. Leží na nich vrstva sněhu a není poznat, které jsou "nejkrásnější". Hajný je bude řezat, až z nich sleze sníh.

Obec Vrčeň nabízí občanům prodej vánočních stromků, a to na obvyklém místě - dvoře obecního úřadu. Prodej bude probíhat od pátku 17. 12., v pondělí 20. 12. a středu 22. 12., vždy od 14 do 16 hodin. Na výběr budou jedličky a smrčky 1 až 3 metry vysoké, cena od 100 do 300 Kč.

Více...


vložil: Chodora 14:51 [Přidat komentář]


MŠ Vrčeň bude z organizačních důvodů uzavřena do 17. 12. 2021. Školní jídelna zůstává v provozu bez omezení. Bližší informace neleznete na stránkách mateřské školy.

Více...


vložil: Chodora 11:52 [Přidat komentář]


Prodej vánočních stromků

[pondělí, 6. prosinec 2021]

Obec Vrčeň nabízí občanům prodej vánočních stromků, a to na obvyklém místě - dvoře obecního úřadu. Prodej bude probíhat od 13. 12. vždy v pondělí a středu od 14 do 16 hodin. Na výběr budou jedličky a smrčky 1 až 3 metry vysoké, cena od 100 do 300 Kč.

Více...


Prodej vánočních stromků

vložil: Chodora 18:51 [Přidat komentář]


Obcí prošel Mikuláš se svou družinou

[pondělí, 6. prosinec 2021]

I v letošním roce navštívil naši obec Mikuláš s andělem a dvěmi čerty. Hodné děti dostali od Mikuláše dárek, čerti nezapomněli každému nadělit též kousek uhlí, aby zlobičům připomněli, že pekelníci nejsou nikdy daleko...

Více...


vložil: Chodora 09:43 [Přidat komentář]


1. Ve středu nad ránem dne 3. listopadu 2021 uhašení černé skládky v „Loužku“ - zapálené hromady igelitových pytlů s domovním odpadem /plechovky od piva, konzervy, pečivo.../ (1).

2. V sobotu 6. listopadu 2021 proběhla technická pomoc při prořezávce vrby a smrku u mateřské školy, čištění okapů na základní škole, úklid černé skládky, úklid v HZ. (7).

3. V pátek 12. listopadu 2021 proběhla technická pomoc při úklidu nepořádku v č.p. 12 (hrad), dále také na návsi okolo zvonů na tříděný odpad. (7).

4. V sobotu 13. listopadu technická pomoc při dopravě rybí obsádky na Opatský rybník (2).

5. V neděli 14. listopadu 2021 pomoc při brigádě na výsadbě jabloňové aleje v lokaltě „Jamky“ (3).

6a. V neděli 2. listopadu 2021 zajištění každoročního vánočního stromku a jeho nazdobení. (7).

6b. A dále čištění okapů u hasičské zbrojnice, výměna 1 ks střešní tašky, zateplení okénka v HZ.

7. V neděli 28. listopadu 2021 neoficiální rozsvícení vánočního stromku, bez účasti veřejnosti. (4).

Pozn.: V závorce je vždy uveden počet členů JSDHO

Více...Uzavření MŠ Vrčeň 2. - 10. 12. 2021

[středa, 1. prosinec 2021]

V termínu 2. - 10. 12. 2021 bude z organizačních důvodů uzavřena MŠ Vrčeň. Školní jídelna zůstává v provozu bez omezení. Bližší informace neleznete na stránkách mateřské školy.

Více...


vložil: Chodora 11:59 [Přidat komentář]


Rozsvícení vánočního stromku 2021

[pondělí, 29. listopad 2021]

První adventní neděli jsme tradičně na návsi rozsvítili vánoční stromek, buhužel tentokrát bez kulturního programu...

Více...


Rozsvícení vánočního stromku 2021 Zvětšit obrázek

vložil: Chodora 22:27 [Přidat komentář]


Blahopřání

[pondělí, 29. listopad 2021]

V měsíci listopadu 2021 oslavila své životní jubileum naše spoluobčanka: Paní Anna Brudnová, Vrčeň č.p. 134. Zastupitelstvo obce přeje oslavenkyni k jejím narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání Zvětšit obrázek

vložil: Chodora 20:37 [Přidat komentář]


Strana 10 z 150
«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»