Z Mikroregionu Nepomucko

[neděle, 5. únor 2006]

319 trvale žijících obyvatel, průměrný věk 39,2 roku. Další údaje na www.vrcen.cz. Zajímavosti: kostel sv. Vavřince, kaple sv. Vojtěcha, modelová a historická železnice. Na otázky odpovídali starosta obce Vrčeň Petr Mašek a místostarostka Eva Beránková.

* Co se Vám v tomto volebním období ve Vaší obci podařilo?

"Z investičních akcí se podařilo dokončit plošnou plynofikaci obce, včetně zdárného závěrečného vyhodnocení akce u SFŽP. Dále jsme dokončili plynofikaci kotelen v objektech základní a mateřské školy. V naší obci proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. Došlo k navýšení kapacity MŠ, díky rekonstrukci sociálního zařízení. Též v objektu základní školy byla opravena kanalizace a sociální zařízení. Opravili jsme místní komunikace a obměnili dopravní značení. Součástí byla i úprava parkoviště před objektem České pošty. Byly opraveny půdní prostory objektu hasičské zbrojnice a pořízeno vozidlo Avia - požární speciál.

Z dalších akcí došlo ke schválení výsostných znaků obce (znak a vlajka) předsedou PS PČR v roce 2004 a jejich vysvěcení, u rybníka jsme umístili novou sochu patrona obce sv. Vojtěcha. Došlo i na úpravu turistického a poutního místa studánka "Dobrá voda" v leseˇ"Štědrý" a okolí kaple sv Vojtěcha v lese "Chlumec". A v neposlední řadě jsme navázali kontakty s družební obcí Choťánky, okr. Nymburk, jejíž součástí je osada Vrčení."

* Co ještě plánujete během roku realizovat?

"Letos máme v plánu úpravu prostor školní kuchyně a jídelny dle norem EU a drobné opravy místních komunikací s obměnou některých dopravních značek.

Připravujeme velký společný dětský den ve spolupráci s obcemi Srby a Sedliště, poznávací a naučný zájezd pro naše spoluobčany a již III. ročník folklorních slavností "Pod vrčeňskou lípou.""

* Je něco, co se nepodařilo uskutečnit a proč?

" Zastupitelstvo obce hospodařilo s vyrovnanými finančními prostředky a podařilo se mu vytčené cíle uskutečňovat."

* Co plánujete v případě zvolení na další volební období? Chcete využít prostředky EU?

"V případě možnosti čerpání peněz z EU i pro malé obce, bychom chtěli rekonstruovat obecní rybník a řešit odkanalizování obce."

* Jaký největší problém vidíte ve Vaší obci?

"Pociťujeme jako mnoho dalších obcí nedostatek finančních prostředků pro stavebně technicky velmi rozsáhlé akce typu odkanalizování a rekonstrukce obecního rybníka a všech budov ve správě obce."

Pro Nepomucké noviny se ptal Ing. Jiří Holec


vložil: Webmaster 22:03 [Přidat komentář]


Koncert Evy Urbanové

[neděle, 5. únor 2006]

Sopranistka Eva Urbanová představí na 26. ročníku festivalu Smetanovské dny premiéru svého nového koncertního programu. Ve večeru pod názvem Smetana versus Wagner vystoupí 11. února spolu s plzeňskými pěvci Janem Adamcem a Daliborem Tolašem a pod taktovkou dirigenta Františka Drse. (pd)


vložil: Webmaster 20:22 [Přidat komentář]


Železnice zprovozněna

[neděle, 5. únor 2006]

Na trati Blatná - Vrčeň (bylo uvedeno vloni) se po dlouhých přípravách a zkušebních jízdách konečně rozběhl pravidelný provoz. Zájem vrčeňských občanů o tuto službu byl velmi vysoký, proto se Zastupitelstvo obce Vrčeň rozhodlo zprivatizovat tuto trať a koupilo od ČD za výhodné ceny moderní vlakovou soupravu vyrobenou v Itálii. Bohužel byla tato souprava určena pro provoz na závislé trakci, tj. na elektřinu. Ale to nevadí, na naší trati bude tuto soupravu táhnout lety vyzkoušený typ dieselové lokomotivy zvané "Bardotka", která byla zakoupena z Kovošrotu Plzeň.


vložil: Webmaster 00:02 [Přidat komentář]


Starosta a výbor Honebního společenstva Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na zasedání valné hromady společenstva vlastníků honebních pozemků na k.ú. obcí Vrčeň a Tojice, které se koná v pátek dne 10. února 2006 od 17:00 hod. v hostinci "Na Faře" ve Vrčeni. Více...


vložil: Webmaster 21:59 [Přidat komentář]


Nabídka zájezdu

[sobota, 21. leden 2006]

Zastupitelstvo obce Vrčeň nabízí svým spoluobčanům možnost jednodenního výpravně poznávacího zájezdu do lázeňského města Poděbrady a družební obce Choťánky se svojí osadou Vrčení. Více...


vložil: Webmaster 20:16 [Přidat komentář]


Svoz plastů - rekapitulace

[neděle, 15. leden 2006]

V rámci posledního svozu plastů v obci bylo těchto shromážděno na 360 pytlů různých velikostí o celkové váze 850kg. Vývoz přišel obecní pokladnu na 8.100,-Kč. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 20:11 [Přidat komentář]


Tři Králové

[neděle, 8. leden 2006]

6. ledna chodili po Vrčeni Tři Králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Jedná se o svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů". K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. O něco málo později dorazí i králové-mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd vyčtou, že se narodí velký král. Více...


vložil: Webmaster 20:11 [Přidat komentář]


116. výroční valná hromada SDH

[neděle, 8. leden 2006]

V sobotu 7.1.2006 se od 17 hodin konala 116. výroční valná hromada SDH v prostorách hostince Na faře. Po přednesu Zprávy o činnosti SDH ve Vrčeni se konala volná zábava a byla losována bohatá tombola. Více...


vložil: Webmaster 18:43 [Přidat komentář]


Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelá devětatřicetiletá řidička z Bruntálu. Policejní hlídka ženu začátkem loňského roku kontrolovala, když řídila automobil Honda Civic. Při kontrole vyšlo najevo, že ženě byl vysloven Městským úřadem v Nepomuku zákaz řízení všech motorových vozidel. Řidička toto rozhodnutí neuposlechla, a za volant automobilu usedla. Více...


vložil: Webmaster 09:47 [Přidat komentář]


Krádež Škody Octavia

[úterý, 3. leden 2006]

V srpnu loňského roku zmizelo v obci Vrčeň osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, červenocihlové metalízy. Majitel z Holandska tak přišel o automobil v hodnotě šestset tisíc korun. Policisté po neznámém pachateli nadále pátrají. Více...


vložil: Webmaster 09:42 [Přidat komentář]


Dopravní nehody

[úterý, 3. leden 2006]

Za loňský rok došlo v obci Vrčeň celkem k 5-ti dopravním nehodám. Jako příčiny dopravních nehod jsou ve statistice uvedeny: 2 x nesprávný způsob jízdy, 2 x nepřiměřená rychlost a 1 x nedání přednosti v jízdě. Ve dvou případech z těchto pěti dopravních nehod byl u jejich účastníků zaznamenán alkohol za volantem. Více...


vložil: Webmaster 09:40 [Přidat komentář]


Novoroční výstup na vrch Štědrý

[pondělí, 2. leden 2006]

První den v roce 2006 se konal tradiční novoroční výstup na vrch Štědrý (668m). Účastníci se sešli před autobusovou zastávkou v počtu 10 dospělých, dvě děti a jeden pes. (rch ) Více...


vložil: Webmaster 20:01 [Přidat komentář]


«« « 97 98 99 100 101 102 103 104 105 » »»
Strana 101 z 113