Memoriál Slávy Horníka

[úterý, 16. květen 2006]

V sobotu dne 13. května se v Sedlišti uskutečnil již 12. ročník hasičské soutěže „Memoriál Slávy Horníka“. Ve dvoukolovém útoku se utkalo celkem 10 družstev mužů a 3 družstva žen.

Vrčeňští muži skončili na nepopulární bramborové pozici. Ženy svojí kategorii vyhrály s časem 2:44 a směle by mohly konkurovat i lecjakému družstvu drsných chlapů. 2. Nepomuk-ženy (3:57); 3. Dvorec-ženy (4:08). Úspěch u diváků i soutěžících sklidili naši nejmenší hasiči, kteří v Sedlišti předvedli ukázkový útok hned na úvod Memoriálu.

Na prvním místě skončili domácí ze Sedliště (1:56), druhé místo obsadil Přešín (2:01), třetí pak Kramolín (2:04), za ním o tři vteřiny naši borci z Vrčeně (2:07) a následují postupně Čížkov (2:32), Nepomuk (2:43), Tojice (2:43), Zahradka (2:46), Dvorec (2:48), Srby (3:13). (pm )


vložil: Webmaster 19:14 [Přidat komentář]


Leden = 6,3 % (11 osob)

Únor = 6,3 % (11 osob)

Březen = 5,0 % (9 osob)

Duben = 3,1 % (6 osob)


vložil: Webmaster 22:25 [Přidat komentář]


OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb., (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Starosta obce Vrčeň podle § 15 odstavce 1 zákona

z v e ř e j ň u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 v obci Vrčeň je volební místnost v budově Obecního úřadu pro voliče bydlící v obci Vrčeň.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Vrčeň, 12.5.2006

Petr Mašek, starosta obce


vložil: Webmaster 22:23 [Přidat komentář]


Pod vrčeňskou lípou - info

[sobota, 13. květen 2006]

III. ročník Malých folklorních slavností "Pod vrčeňskou lípou" se bude konat ve čtvrtek 15. 6. 2006 od 19:00 hodin. Více...


vložil: Webmaster 21:28 [Přidat komentář]


Zájezd do Choťánek a Poděbrad

[pondělí, 8. květen 2006]

V 7 hodin ráno v sobotu 6. května 2006 se vypravilo 37 vrčeňáků objednaným autobusem na návštěvu do družební obce Choťánky se svojí osadou Vrčení. V půl desáté dopoledne na návsi v Choťánkách přivítala účastníky zájezdu starostka obce paní Soběslavová. Po slavnostním přivítání jsme se všichni vydali s paní starostkou na prohlídku obce. Po krátké procházce jsme se šli všichni občerstvit do místního hostince U Ámose, který je zbudován v přízemí bývalé základní školy. Po společné fotografii před obecním úřadem jsme nasedli do autobusu a vydali se podniknout exkurzi do 2 km vzdálené Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod Slavníkovců. Při zpáteční cestě z Libice jsme projeli maličkou osadou Vrčení, seznámili se s projektem plánované výstavby I. fáze o 150 rodinných domcích a dále pak pokračovali do 3 km vzdálených Poděbrad. Více...


vložil: Webmaster 18:36 [Přidat komentář]


Požár v ZOD Vrčeň

[sobota, 6. květen 2006]

Dne 4. května 2006 ve 14:45 hodin došlo v areálu podniku ZOD Vrčeň k požáru několika desítek metrů čtverečních travního porostu za opravárenskou dílnou. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byl zkrat na vzdušném elektrickém vedení, kdy na zem spadlý drát tohoto vedení svými elektrickými výboji za vydatné pomoci silnějšího větru způsobil zapálení suché trávy a další rychlé šíření ohně. Více...


vložil: Webmaster 09:51 [Přidat komentář]


Vojtěšská pouť

[pondělí, 1. květen 2006]

O týden později než je termín vojtěšské pouti nakonec přijeli provozovatelé atrakcí se svými houpačkami, řetízkovým kolotočem, twisterem, střelnicí a několika stánky, aby udělali radost zejména dětem a mládeži. Letos se povedlo, že na ten samý víkend vyšly i prvomájové oslavy. Co se v sobotu moc nevyvedlo, bylo počasí, které se nakonec v neděli trochu umoudřilo a i přes studený vítr bylo polojasno, což mělo příznivý vliv na několik desítek lidí, kteří nakonec během odpoledne přicházeli a dobře se bavili zejména u stánku s občerstvením, kde byla široká nabídka alkoholických a nealkoholických nápojů, ale i široký výběr jídla (vrčeňský špíz, čína z vepřového masa, grilovaná kotleta, papriková klobása, ale i dršková polévka), vše za velmi lidové ceny pod záštitou hasičů a obce. Kdo si ani tak nevybral, mohl ochutnat z výborného, na ohni opékaného prasátka. Více...


vložil: Webmaster 21:28 [Přidat komentář]


Páter Mgr. Ing. Vítězslav Holý z Nepomuckého arciděkanství, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni Více...


Na slovíčko, sousede s Páterem Mgr. Ing. Vítězslavem Holým

vložil: Webmaster 11:37 [Přidat komentář]


Šikmá věž ve Vrčeni

[pondělí, 1. květen 2006]

Jakmile se do světa rozkřiklo, že naše kaple je ještě více šikmá než světoznámá věž v Pise, okamžitě se k ní začali sjíždět turisté z blízkého i širokého okolí, aby se na vlastní oči přesvědčili, zda je to pravda. Ano je to pravda, posuďte sami. Více...


vložil: Webmaster 00:14 [Přidat komentář]


Poutní bohoslužba

[středa, 26. duben 2006]

Při příležitosti termínu vrčeňské poutě se v neděli 23. dubna na svátek Vojtěcha konala od 11:30 hodin mše svatá v kapli sv. Vojtěcha, které se zúčastnilo několik desítek lidí. Mši vedl farář Páter Vítězslav Holý. Z bible předčítala paní učitelka Mgr. Anna Šimánková /foto 1/. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 21:22 [Přidat komentář]


V sobotu 22. dubna se od 15 hodin uskutečnilo žehnání pramene u studánky "Dobrá voda" v lese Štědrý. Úvodem vystoupili žáci z místní základní školy se svým kulturním pásmem básniček a za doprovodu kytary paní vychovatelky Evy Šlajerové zazpívali stylovou písničku o vodě. Žehnání vedl farář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni. Na závěr si všichni přítomní mohli opéci vuřty, na které se nejvíce těšily samozřejmě přítomné děti. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 21:19 [Přidat komentář]


Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku se konala na velikonoční pondělí v hostinci Na Faře. Z celkem deseti donesených vzorků nejvíce bodů, a to 87 ze sta možných, získala od deseti porotců nádivka manželů Semerádových. Paní Marcela Semerádová se přítomným při přebírání ceny za první místo přiznala, že se jí při její přípravě vysypalo trochu více pepře než sama původně plánovala. Jak patrno porotě, která veskrze zapíjela vzorky vychlazeným pivem to ale vůbec nevadilo, ba naopak. (pm) Více...


vložil: Webmaster 21:14 [Přidat komentář]


Strana 101 z 116
«« « 97 98 99 100 101 102 103 104 105 » »»