Manželé Hana (H) a Justin (J) Čiefovi, Vrčeň 27 - Majitelé Keramiky Slunovrat

[:img:]

Jaká je náplň Vašeho podnikání?

H: Obchodujeme s keramickými výrobky za účelem jejich nákupu a dalšího prodeje. Distribuci máme po celé ČR, ale i na Slovensku, např. v Bratislavě a Košicích, odkud je původem můj manžel Justin.

J: Na přání zákazníků také zajišťujeme dodávku speciálních keramických výtvorů s různými motivy, např. zvony, korbele, hrnečky s motivy místních hradů, zámků nebo erbů. V poslední době jsme zajišťovali motivy do keramiky Trenčínského hradu, zámku Buchlovice, ale také erbu a vlajky naší obce. Abychom byli seriózními dodavateli, bereme zpět od obchodníků věci, které se jim na krámech neprodají a samozřejmě za ně vyplácíme peníze zpět. Naštěstí se to tak často nestává.

Co Vás přivedlo k podnikání?

H: Dříve jsem pracovala jako vedoucí pobočky České pošty ve Vrčeni a pořád snila sen o tom, že jednou budu pracovat s keramikou. Již na škole jsem měla přezdívku „Hrneček“.

Ve kterém roce jste začali podnikat?

J: Nejprve v roce 1996 při našich hlavních zaměstnáních, posléze od roku 1997 na plný úvazek, kdy jsem kvůli manželce a našemu podnikání odešel od Českých drah.

Co bylo ve vašem podnikání nejdůležitější?

H: Od prvovýrobců nakupujeme jejich keramické produkty, pro které pak musíme sehnat odbyt. Čili nejdůležitější bylo ze začátku našeho podnikání vytvořit si vlastní síť odbytu a také vybudovat zázemí v podobě domácího velkoskladu u rodinného domu.

Jaké máte přání?

J: Jen měsíčně najedeme okolo 5-6 tisíc kilometrů, takže moje přání je, aby všechny budoucí kilometry byly ve zdraví a bez nehod.

H: Samozřejmě kromě zdraví si přeji, aby se nám v podnikání dařilo a aby koupené keramické věci, které jsou určeny jako dárky dělali všem lidem jenom samou radost. V neposlední řadě si také přeji, aby dál přetrvávali a nezanikali ty malé České obchůdky.

Doslov starosty obce, aneb o čem se ve své skromnosti manželé Čiefovi nezmínili:

Keramické desky s výsostnými znaky obce, které je možno spatřit na budově OÚ, ZŠ a MŠ byli dány manželi Čiefovými obci jako sponzorský dar. Každým rokem dostává obec nebo Mateřská škola řadu drobných výrobků z keramiky, které slouží jako další prezentace nebo dekorace. Za posledních několik let dostala obec od manželů Čiefových nejen spousty keramiky, ale i několik darů v podobě finanční hotovosti.

S přáním hodně zdaru v podnikání jménem celého OÚ přeje Petr Mašek.


Na slovíčko, sousede s manželi Čiefovými

vložil: Webmaster 11:30 [Přidat komentář]


Jako prvního "na slovíčko" jsem požádal o rozhovor pana Ing. Petra Navrátila, předsedu představenstva podniku Vrčeňská zemědělská, a.s.

[:img:]

Jaká je náplň činnosti vašeho podniku?

Vrčeňská zemědělská, a.s. je společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je komplexní zemědělská výroba. Ve Vrčeni působí od jara roku 2005. ZOD Vrčeň, které se dostalo do značných finančních potíží, nebylo již v té době schopno vlastními silami obhospodařit jak ornou půdu tak ani pastvy a travní porosty na pozemcích, které mělo ve vlastnictví nebo najaté od jednotlivých vlastníků půdy.

Jaké jsou vazby mezi Vrčeňskou zemědělskou, a.s. a ZOD Vrčeň?

Zadlužení ZOD dosáhlo takové výše, že družstvo nebylo schopno plnit své splatné závazky a v květnu roku 2005 nastaly problémy i s výplatou mezd zaměstnancům. Vrčeňská zemědělská, a.s. převzala po dohodě se ZOD všechny jeho zaměstnance a k 1. 6. 2005 s nimi začala obhospodařovat na základě podnájemní smlouvy pozemky, na kterých do té doby působilo ZOD. Vrčeňská zemědělsk,á a.s. převzala také část dluhů ZOD. Zejména se to týkalo pohledávek vzniklých z obchodních styků s jinými soukromými subjekty a společnostmi. Tyto pohledávky jsou k dnešnímu dni z více než devadesáti procent uhrazeny. Druhá část dluhů ZOD se týká závazků vůči OSSZ, VZP a finančnímu úřadu. Na tyto dlužné částky byly sjednány splátkové kalendáře a peníze, které platí Vrčeňská zemědělská, a.s. za nájem užívaných nemovitostí jsou používány výhradně k úhradě sjednaných splátkových kalendářů.

Kolik má akciová společnost zaměstnanců a na kolika ha půdy hospodaří?

V současné době Vrčeňská zemědělská a.s hospodaří se 45 zaměstnanci na cca 2000 ha půdy. S vlastníky pozemků jsou uzavírány nové nájemní smlouvy a nájemné je hrazeno včas a v dohodnuté výši.

Jaké je rozdělení plodin?

Na 1400 ha orné půdy máme zaseto cca 900 ha ozimých plodin řepky, pšenice, ječmene a tritikále. Na jarní setí je připravena kukuřice, ječmen, hrách, oves a jetel pro krmné účely.

Jaké máte plány v živočišné výrobě?

Chov krav určených k produkci mléka jsme soustředili do jednoho kravína ve Dvorci a v letošním roce plánujeme jeho rozšíření. Také je před námi rekonstrukce výkrmny býků Klášter. Pokud se nám podaří zajistit financování obou akcí, chtěli bychom obnovit provoz výkrmny ještě letošní rok.

V těchto dnech jsou také dokončovány zimní opravy techniky a tak věříme, že nám již v krátké době popřeje i počasí, abychom mohli naplno vyjet do polí a dohnat tak čas, který nám, jako ostatně všem zemědělcům, letošní dlouhá zima ubrala.

S přáním dalšího růstu ekonomiky a rozvoje zemědělské výroby děkuje za rozhovor Petr Mašek, starosta obce.


Na slovíčko, sousede s Ing. Petrem Navrátilem

vložil: Webmaster 11:22 [Přidat komentář]


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

konané na území České republiky

ve dnech – 2. a 3. června 2006

JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb., (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Starosta obce Vrčeň podle § 14e, odst. 7, zákona

j m e n u j e

zapisovatelkou okrskové volební komise

Zdeňka SLUKOVÁ, byt. Na Vinici 552, Nepomuk

Vrčeň, 15. 4. 2006

Petr M a š e k, starosta obce


vložil: Webmaster 22:19 [Přidat komentář]


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Více...


vložil: Webmaster 22:16 [Přidat komentář]


Velikonoce

[sobota, 15. duben 2006]

Tak nám rok zase uběhl jako voda a jsou tu svátky jara Velikonoce. 17 mladých chlapců se na Zelený čtvrtek o páté hodině odpolední, za mírného deště, vydává na procházku po obci se svými "křístačkami". A až do soboty budou třikrát denně obcházet vesnici, aby si na Bílou sobotu mohli vykoledovat nejen vajíčka bílá i malovaná, ale i nějakou tu korunu. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR Více...


vložil: Webmaster 22:11 [Přidat komentář]


Vepřové hody

[sobota, 1. duben 2006]

Na apríla v sobotu 1. dubna 2006 uspořádali místní hasiči vepřové hody. Akce se tradičně konala na farní zahradě a v hospodě "Na Faře". Přípravné práce začali již v pátek odpoledne, a akce naplno propukla v sobotu po šesté hodině ranní. Jako první mohli návštěvníci ochutnat ovar, dále byly připraveny všechny druhy vepřových produktů od masa, přes polévku, jaterničky a jelítka. Připraveno bylo i další občerstvení v hostinci "Na Faře", který byl kvůli této akci též otevřen už od časných ranních hodin. Celkem necelá stovka příchozích si koupila či na místě ochutnala na 200 kg masa z toho 15 kg ovaru, dále 400 jaternic, 200 jelítek a bylo uvařeno na 150l polévky. Technicky akci zajišťovalo cca 10 vrčeňských hasičů v čele s mistrem řeznickým panem Zdeňkem Špetou ze Sedliště. Ceny byli lidové a počasí jarní, takže se příjemně sedělo i pod širým nebem. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 21:00 [Přidat komentář]


Termín zájezdu

[sobota, 1. duben 2006]

Termín na zájezd do družební obce Choťánky se svojí osadou Vrčení a dále do lázeňského města Poděbrady se uskuteční o týden dříve než bylo původně uvedeno! Více...


vložil: Webmaster 20:55 [Přidat komentář]


Vítáni občánků do života

[sobota, 25. březen 2006]

V sobotu 25. března byli přivítáni v obřadní síni Obecního úřadu Vrčeň dva ze tří nových občánků Vrčeně. Uvítáni do života byli Jaroušek Žiga, který se narodil 3.6.2005 rodičům Jaroslavu Žigovi a Jiřině Pavelkové a Pavlík Vaněček narozený 3.9.2005 Pavlu Pešlovi a Květoslavě Vaněčkové. Nejmenším vrčeňským občánkům přišly zarecitovat děti z místní mateřské školy, dostaly drobné dárky od OÚ a byla jim pořízena fotografie pro vzpomínku na tento slavnostní okamžik. (pm ) Více...


vložil: Webmaster 20:50 [Přidat komentář]


Ptačí bojovník

[sobota, 25. březen 2006]

S blížící se hrozbou výskytu ptačí chřipky byla kuřata z našeho JZD vyzbrojena na obecní náklady proti šiřitelům této nebezpečné nákazy. Tato vycvičená kuřata hlídkují na hranicích katastru a mají za úkol zkontrolovat každého podezřelého opeřence a v případě podezření mají povolení zabíjet. "To je ale nápad, předsedo!" Více...


vložil: Webmaster 00:14 [Přidat komentář]


Cena Thálie pro Evu Urbanovou

[čtvrtek, 23. březen 2006]

Obec Vrčeň gratuluje své občance paní Evě Urbanové k zisku prestižní ceny Thálie za rok 2005 v oboru opera – ženy. Více zde ... Více...


vložil: Webmaster 20:52 [Přidat komentář]


Odpady

[neděle, 19. březen 2006]

OÚ informuje občany, že dochází ke změně svozových týdnů u směsného odpadu, a to z lichých na sudé. Pravidelný svoz TKO se uskuteční ve čtvrtek dne 30. 3. 2006, další následný svoz již za týden, ve čtvrtek dne 6. 4. 2006. Dále se bude svážet odpad opět v pravidelných 14-ti denních intervalech. Více...


vložil: Webmaster 22:11 [Přidat komentář]


Strana 101 z 115
«« « 97 98 99 100 101 102 103 104 105 » »»