Změny ve zdravotní péči na Nepomucku od 1.11.2005

Oznamujeme všem občanům, že k 31.10.2005 je ukončen smluvní vztah s Poliklinikou s.r.o. Nepomuk jako poskytovatele lékařské služby první pomoci (LSPP). Od 1. listopadu zřizuje Plzeňský kraj v Nepomuku v rámci zajištění záchranné zdravotní služby (ZZS) výjezdové místo na hasičské stanici jako součást ZZS pro Plzeň-jih ve Vlčicích. ZZS Vlčice bude vykonávat v čase přítomnosti lékaře též LSPP v odpovídající míře vyjma návštěvní služby. Návštěvní službu v neakutních případech lze přivolat na tel.č.: 377 330 131 (dispečink návštěvní služby v Plzni). V akutních případech volat vždy 155.

Zrušení LSPP v Nepomuku bylo vyvoláno definitivním ukončením finanční spoluúčasti Plzeňského kraje k 30.9.2005. Zástupci zainteresovaných obcí odmítli z důvodu neúnosnosti nadále plně financovat LSPP z obecních rozpočtů v doposud realizované tzv. nonstop podobě a nabídli smluvnímu partnerovi financování LSSP ve zkrácené době 5 hodin denně. Tato varianta byla ze strany poskytovatele neprůchodná, jelikož takové služby by byli ochotni sloužit pouze tři lékaři z osmi, a to i při navrženém navýšení hodinového mzdového tarifu. Ze strany poskytovatele byl dán sice návrh na zajištění LSPP o víkendech od 7:00 do 19:00 hodin, ten však nebyl přijat ze strany města a naprosté většiny ostatních obcí a proto bylo rozhodnuto pro variantu garantovanou ředitelem ZZS Plzeňského kraje s tím, že do konce roku se budou obce spolupodílet na poskytované službě cca 10,- Kč na občana za oba kalendářní měsíce z důvodu pro tento účel nezajištěných finančních prostředků v letošním rozpočtu Plzeňského kraje.

Město Nepomuk uvolnilo investiční prostředky do přístavby a nástavby na části objektu místní hasičské stanice pro výjezdové stanoviště ZZS, kde nově účelově zřízené prostory budou pronajaty přímo ZZS Plzeňského kraje. Dojde tak ke zdokonalení integrovaného záchranného systému.

Výše popsaným řešením by v každém případě mělo dojít ke zkvalitnění lékařské péče mimo ordinační hodiny místních zdravotnických zařízení. Je ovšem nutné současně brát na zřetel, že každý pacient má svého praktického lékaře, se kterým by měl řešit své zdravotní potíže včas a především v jeho ordinačních hodinách.


vložil: Webmaster 21:57 [Přidat komentář]


Míra nezaměstnanosti v obci Vrčeň

[čtvrtek, 27. říjen 2005]

- ke konci července 5,7% (9 osob)

- ke konci srpna 6,3 % (10 osob)

- ke konci září 5,0 % (8 osob)


porovnání - ke konci září:

- okres Plzeň-jih 5,0 %

- Plzeňský kraj 6,3 %

- Česká republika 8,8 %


vložil: Webmaster 21:55 [Přidat komentář]


Oznámení o smrti nejstaršího občana

[čtvrtek, 27. říjen 2005]

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu dne 22. října 2005 zesnul tiše v požehnaném věku 92 let nejstarší vrčeňský spoluobčan pan Václav Vavřík. Jeho přáním bylo věnovat mu tichou vzpomínku bez smutečního obřadu. Rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodinném.

Čest jeho památce.


vložil: Webmaster 21:53 [Přidat komentář]


Návštěva Choťánek

[neděle, 23. říjen 2005]

Ve dnech 21 - 22.10. 2005 podnikla čtyřčlenná vrčeňská delegace návštěvu družební obce. V Choťánkách nás srdečně přivítali v čele s paní starostkou Alenou Soběslavovou. Prohlédli jsme si celou obec, ale nejvíce jsme byli zvědavi na osadu Vrčení, kde se do budoucna uvažuje o rozsáhlé bytové výstavbě, která bude čítat na třista nových domů. Podnikli jsme i řadu výletů, např. do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod Slavníkovců. V sobotu jsme ještě všichni společně navštívili cca 3 km vzdálené lázeňské město Poděbrady a odpoledne se vydali zpět do Vrčeně. Více...


vložil: Webmaster 18:25 [Přidat komentář]


Cyklista

[neděle, 23. říjen 2005]

Tak se k nám na chvíli vrátilo babí léto a mně to nedalo a vyrazil jsem na asi poslední letošní cyklistickou projížďku. V jednom nejmenovaném městečku jsem neodolal nabídky místní hospůdky, "zabezpečil" kolo a zašel na "jedno". To se mi stalo osudným. Z kola mi zbylo jen torzo a já musel jet domů vlakem. "Ještě košíček, kolo moje!" Více...


vložil: Webmaster 00:00 [Přidat komentář]


Memoriál Jana Chodory

[neděle, 9. říjen 2005]

V sobotu 8. října se od 13 hodin uskutečnila hasičská soutěž "Memoriál Jana Chodory" na louce u Barochova mlýna. Celkem se zúčastnilo 7 družstev, z toho jedno žen. Vlastní soutěž se skládala z hasičské štafety a útoku. Časy se sečetly a výsledky jsou následující: Více...


vložil: Webmaster 18:37 [Přidat komentář]


Ve středu dne 5. října 2005 oslavili společných 65 let života - kamennou svatbu manželé Marie a František Křišťanovi, Vrčeň 126. S gratulací a dárkovým košem přišel manželům popřát osobně starosta obce Petr Mašek společně s místostarostkou Evou Beránkovou. Manželé vychovali společně dva syny a těší se z pěti vnoučat a jedné pravnučky. Více...


vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Životní jubileum 92 let

[pátek, 7. říjen 2005]

Nejstarší vrčeňský občan Václav Vavřík oslavil 21. září své životní jubileum - 92 let. V současné době žije se svou manželkou Vlastou v DKS v Žinkovech. Za obec přijeli popřát starosta a místostarostka, kteří vyřídili pozdrav i od zastupitelů družební obce Choťánek a přivezli dárkový koš. Více...


vložil: Webmaster 21:11 [Přidat komentář]


Okresní kolo v hasičské soutěži

[neděle, 25. září 2005]

V sobotu 24. září se v Dolcích u Přeštic uskutečnilo okresní kolo v klasické hasičské soutěži, která se skládá ze štafety a požárního útoku. Soutěže se zúčastnilo 17 mužstev - vítězů jednotlivých okrskových kol v rámci okresu Plzeň-jih a 6 družstev žen. Vrčeňští muži skončili na celkovém 11. místě. Soutěž žen skončila takto: 1. Čižice, 2. Štěnovický Borek, 3. Hradčany, 4. Budislavice, 5. Šlovice a 6. Nepomuk Více...


vložil: Webmaster 18:31 [Přidat komentář]


Pes na houby

[neděle, 11. září 2005]

I náš předseda si jako správnej myslivec pořídil "loveckýho" psa. Při první návštěvě lesa šel Lump (tak se pes jmenuje) po stopě a svýmu pánovi se ztratil z dohledu. "Slyšíte to taky?", "To jsou vsi ze psi, tedy psi ze vsi". Místo očekávaného zajíce, lišky či medvěda nanosil Lump plný košík hub, čímž zrovna mysliveckou ješitnost nepotěšil. Více...


vložil: Webmaster 23:57 [Přidat komentář]


Hon na kachny

[neděle, 11. září 2005]

V sobotu 10. září se konal na biologickém rybníku první letošní hon na kachny, kterým začala myslivecká sezóna. Celkem se sešlo 33 střelců jak z řad Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice, tak jejich hostů. Všichni dohromady střelili 83 kusů kachny divoké. Více...


vložil: Webmaster 09:13 [Přidat komentář]


Den vyhlášení: 3. září 2005 Více...


vložil: Webmaster 11:42 [Přidat komentář]


«« « 99 100 101 102 103 104 105 106 107 » »»
Strana 103 z 113