Zaslání výpisů rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně poplachu obcím z operativní dokumentace k Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2003.

Vážený pane starosto,

ke dni 1. července 2005 byla provedena průběžná aktualizace operativní dokumentace k Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2003.

V souladu s čl. 13, odst. 2 a 3 tohoto nařízení Plzeňského kraje a § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., je naší povinností zaslat Vám výpisy z operativní dokumentace I.c. - Poplachového plánu Plzeňského kraje - rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně poplachu (dále jen „výpis“) v takovém rozsahu, který potřebujete pro činnost všech vašich ohlašoven požárů a případnou činnost krizového štábu. Požadované výpisy Vám tedy posíláme v příloze tohoto dopisu. Zajistěte distribuci příslušné části výpisu do všech ohlašoven požárů vaší obce.

Aktuální a úplné znění operativní dokumentace Poplachového plánu Plzeňského kraje je trvale uloženo na Odboru krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a všech operačních a informačních střediscích (dále jen „OPIS“) Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Územně příslušné operační středisko HZS se pro vaši obec nemění.

S pozdravem

ředitel ÚO Plzeň

HZS Plzeňského kraje

mjr.ing.Novák Michal


vložil: Webmaster 21:51 [Přidat komentář]


Odpady za 2. čtvrtletí

[sobota, 27. srpen 2005]

Odpady za 2. čtvrtletí 2005:

papír: 0,240 t

sklo: 0,340 t

plast: 0,360 t

železo: 1,430 t


vložil: Webmaster 21:07 [Přidat komentář]


Otevřený dopis p. Jiřímu Strolenému ml., veliteli JSDHO: Vyhlášení prověřovacího cvičení:

Vážený pane veliteli,

jako starosta obce, zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň, jsem se na základě vlastního uvážení a pravomoci, rozhodl vyhlásit takticko–prověřovací cvičení JSDHO Vrčeň.

Prověření se uskuteční v dosud nezveřejněný přesný čas v rámci některého ze dnů 3. – 4. září, 35-tého týdne roku 2005.

Předmětem prověření bude operativnost, vybavenost, zkušenost a profesionalita provedeného nespecifikovaného zásahu v neupřesněném čase do neupřesněného teritoria na katastrálním území obce Vrčeň.

Pevně věřím, že v daném takticko-prověřovacím cvičením se ctí uspějete.

S pozdravem

Petr M a š e k

starosta obce

Na vědomí:

Jiří Strolený st. – starosta SDH Vrčeň

HZS PK, PS Nepomuk – v době vyhlášení


vložil: Webmaster 21:05 [Přidat komentář]


OÚ Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na své XIII. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na: pondělí, dne 29. 8. 2005 se začátkem jednání od 19.00 hod. - v zasedací místnosti OÚ Více...


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Dne 15. 8. 2005 bylo na odboru kultury Městského úřadu v Nepomuku předáno naší obci osvědčení o uznání kaple sv. Vojtěcha kulturní památkou. Zároveň byla na kapli umístěna měděná deska. Je zajímavé, že za kulturní památku byla kaple sv. Vojtěcha uznána Ministerstvem kultury zhruba po 40 letech po žádosti od bývalého MNV Vrčeň. Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Měření radonu

[neděle, 14. srpen 2005]

Možnost bezplatného měření obsahu radonu v budovách na katastrálním území obce s následnou možností udělení finanční dotace na snížení obsahu radonu v objektu přesahující 1000 Bq/m3 a více. Více...


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Posvícení - oznámení

[sobota, 6. srpen 2005]

Posvícení se letos uskuteční v řádném termínu, tj. ve dnech 13.- 14. srpna, bohužel bez zábavních atrakcí. V sobotu večer se koná v místním pohostinství "Na faře" zpívaná při grilovaných specialitách. Více...


vložil: Webmaster 20:59 [Přidat komentář]


Úprava parkoviště

[sobota, 6. srpen 2005]

Začátkem srpna byla dokončena definitivní úprava parkoviště před budovou vrčeňské pošty. Zvětšená a zpevněná plocha bude sloužit pro parkování zákazníků České pošty, Obecního úřadu a pro návštěvy přilehlých nemovitostí. Přípravné práce byly prováděny svépomocí, živičný povrch a dešťovou vpusť provedla fa Strabag a.s. Písek. Více...


vložil: Webmaster 20:57 [Přidat komentář]


Kontrola z Afriky

[středa, 20. červenec 2005]

Vrčeňský hostinec "Na faře" navštívil zástupce nadnárodního koncernu SABMiller, pod který patří i Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Plzeň, kde se vaří i pivo, které se točí u nás, Gambrinus 10. Africký kontrolor byl spokojen s kvalitou tohoto moku, i když vlajkovou lodí z Česka je Pilsner Urquell. Pan Rubwe z Jihoafrické republiky vyjádřil spokojenost s expanzí velkého G do celé republiky. Je ale škoda, že pivo unifikované chuti vytlačuje tradiční regionální české pivo. Více...


vložil: Webmaster 23:54 [Přidat komentář]


Svoz plastů

[neděle, 26. červen 2005]

Plastové obaly, řádně sešlapané, odkládejte v libovolných pytlích od pátku 8.7.2005 do neděle 10.7.2005 k farní zdi - vedle hasičské zbrojnice. Odvoz bude proveden následující den v pondělí 11. 7. 2005. Více...


vložil: Webmaster 20:53 [Přidat komentář]


V pondělí 4. 7. 2005 se od 19:00 hod. uskuteční XII. Veřejné zasedání ZO v hostinci "Na Faře". Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny spoluobčany k účasti. Více...


vložil: Webmaster 20:51 [Přidat komentář]


Hasičský speciál Avia

[neděle, 26. červen 2005]

Obec Vrčeň zakoupila hasičský speciál Avia 31.1 K od hasičů ČD, a.s. Toto vozidlo určené pro JSDHO Vrčeň stálo 21 420 Kč, ale je ho třeba opravit, zejména karosérie a lak. Vozidlo je zařazeno v IZS. Původní Avia se po opravě nové prodá nejvyšší nabídce. Více...


vložil: Webmaster 20:49 [Přidat komentář]


«« « 100 101 102 103 104 105 106 107 108 » »»
Strana 104 z 113