Otevřený dopis p. Jiřímu Strolenému ml., veliteli JSDHO: Vyhlášení prověřovacího cvičení:

Vážený pane veliteli,

jako starosta obce, zřizovatele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vrčeň, jsem se na základě vlastního uvážení a pravomoci, rozhodl vyhlásit takticko–prověřovací cvičení JSDHO Vrčeň.

Prověření se uskuteční v dosud nezveřejněný přesný čas v rámci některého ze dnů 3. – 4. září, 35-tého týdne roku 2005.

Předmětem prověření bude operativnost, vybavenost, zkušenost a profesionalita provedeného nespecifikovaného zásahu v neupřesněném čase do neupřesněného teritoria na katastrálním území obce Vrčeň.

Pevně věřím, že v daném takticko-prověřovacím cvičením se ctí uspějete.

S pozdravem

Petr M a š e k

starosta obce

Na vědomí:

Jiří Strolený st. – starosta SDH Vrčeň

HZS PK, PS Nepomuk – v době vyhlášení


vložil: Webmaster 21:05 [Přidat komentář]


OÚ Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na své XIII. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na: pondělí, dne 29. 8. 2005 se začátkem jednání od 19.00 hod. - v zasedací místnosti OÚ

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. OZV č. 1/2005 (kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro II. stupeň)

4. Smlouva s městem Nepomuk o vytvoření společného školského obvodu pro II.stupeň

5. Zpráva o činnosti ZO (za uplynulé období od XII. veřejného zasedání)

6. Zpráva starosty obce

7. Různé

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

Pozn.: Body č. 3 a 4 s účinností od 1. 9. 2005

Zastupitelstvo obce zve tímto srdečně všechny občany k účasti na svém 13-tém veřejném zasedání.


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Dne 15. 8. 2005 bylo na odboru kultury Městského úřadu v Nepomuku předáno naší obci osvědčení o uznání kaple sv. Vojtěcha kulturní památkou. Zároveň byla na kapli umístěna měděná deska. Je zajímavé, že za kulturní památku byla kaple sv. Vojtěcha uznána Ministerstvem kultury zhruba po 40 letech po žádosti od bývalého MNV Vrčeň.

Pozn: Uznání kulturní památky po tolika letech bylo příjemným překvapením pro celé Zastupitelstvo obce. Do budoucna to usnadní projednání žádosti o případné dotace na opravy této kaple. Poškození kulturní památky se považuje již za trestný čin. Petr Mašek, starosta obce.


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Měření radonu

[neděle, 14. srpen 2005]

Možnost bezplatného měření obsahu radonu v budovách na katastrálním území obce s následnou možností udělení finanční dotace na snížení obsahu radonu v objektu přesahující 1000 Bq/m3 a více. Více...


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Posvícení - oznámení

[sobota, 6. srpen 2005]

Posvícení se letos uskuteční v řádném termínu, tj. ve dnech 13.- 14. srpna, bohužel bez zábavních atrakcí. V sobotu večer se koná v místním pohostinství "Na faře" zpívaná při grilovaných specialitách. Více...


vložil: Webmaster 20:59 [Přidat komentář]


Úprava parkoviště

[sobota, 6. srpen 2005]

Začátkem srpna byla dokončena definitivní úprava parkoviště před budovou vrčeňské pošty. Zvětšená a zpevněná plocha bude sloužit pro parkování zákazníků České pošty, Obecního úřadu a pro návštěvy přilehlých nemovitostí. Přípravné práce byly prováděny svépomocí, živičný povrch a dešťovou vpusť provedla fa Strabag a.s. Písek. Více...


vložil: Webmaster 20:57 [Přidat komentář]


Kontrola z Afriky

[středa, 20. červenec 2005]

Vrčeňský hostinec "Na faře" navštívil zástupce nadnárodního koncernu SABMiller, pod který patří i Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Plzeň, kde se vaří i pivo, které se točí u nás, Gambrinus 10. Africký kontrolor byl spokojen s kvalitou tohoto moku, i když vlajkovou lodí z Česka je Pilsner Urquell. Pan Rubwe z Jihoafrické republiky vyjádřil spokojenost s expanzí velkého G do celé republiky. Je ale škoda, že pivo unifikované chuti vytlačuje tradiční regionální české pivo. Více...


vložil: Webmaster 23:54 [Přidat komentář]


Svoz plastů

[neděle, 26. červen 2005]

Plastové obaly, řádně sešlapané, odkládejte v libovolných pytlích od pátku 8.7.2005 do neděle 10.7.2005 k farní zdi - vedle hasičské zbrojnice. Odvoz bude proveden následující den v pondělí 11. 7. 2005. Více...


vložil: Webmaster 20:53 [Přidat komentář]


V pondělí 4. 7. 2005 se od 19:00 hod. uskuteční XII. Veřejné zasedání ZO v hostinci "Na Faře". Zastupitelstvo obce zve srdečně všechny spoluobčany k účasti. Více...


vložil: Webmaster 20:51 [Přidat komentář]


Hasičský speciál Avia

[neděle, 26. červen 2005]

Obec Vrčeň zakoupila hasičský speciál Avia 31.1 K od hasičů ČD, a.s. Toto vozidlo určené pro JSDHO Vrčeň stálo 21 420 Kč, ale je ho třeba opravit, zejména karosérie a lak. Vozidlo je zařazeno v IZS. Původní Avia se po opravě nové prodá nejvyšší nabídce. Více...


vložil: Webmaster 20:49 [Přidat komentář]


Vyúčtování vodného

[sobota, 18. červen 2005]

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v příloze zveřejňujeme pro obec Vrčeň informace o celkovém vyúčtování všech položek, které společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. do vodného kalkulovala, včetně porovnání s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného pro rok 2004. Více...


vložil: Webmaster 21:39 [Přidat komentář]


Ve čtvrtek 16. června od 17-ti hodin byl na vrčeňské návsi zahájen 9. Mezinárodní folklorní festival "Plzeň 2005". Již druhým rokem se v rámci tohoto festivalu konají malé folklorní slavnosti "Pod vrčeňskou lípou". Moderování se ujal člen festivalového výboru a redaktor Českého rozhlasu Plzeň Ing. Miroslav Šimandl. Více...


vložil: Webmaster 20:37 [Přidat komentář]


«« « 101 102 103 104 105 106 107 108 109 » »»
Strana 105 z 114