Odvoz železného šrotu

[neděle, 15. květen 2005]

Sdružení dobrovolných hasičů Vrčeň informují spoluobčany, že v sobotu dopoledne dne 21.5.2005 proběhne po obci odvoz železného šrotu. Každý z Vás, kdo má doma jakýkoliv železný šrot a chce se ho zdarma zbavit, nechť ho připraví na sobotní ráno před své nemovitosti. Získané peníze budou použity pro další rozvoj hasičské činnosti. Předem všem děkujeme!


vložil: Webmaster 21:17 [Přidat komentář]


Svoz nebezpečného odpadu pro občany

[neděle, 15. květen 2005]

Místo: Dvůr OÚ Vrčeň

Do kdy: 17.5.2005

Odvoz: 18.5.2005

Co:

- znečištěné obaly od barev, olejů apod.

- barvy, lepidla, chemikálie

- zářivky, výbojky

- AKU – baterie

- suché galvanické články - monočlánky

- pneumatiky u OA

- televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad

- vyřazené léky

- oleje, olejové filtry

- lednice, mrazáky

Odpad ukládejte pouze do určeného data a ukládejte jej odděleně na určená místa. Všem občanům děkujeme za spolupráci.


vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Memoriál Slávy Horníka

[neděle, 15. květen 2005]

14. května proběhl v Sedlišti Memoriál Slávy Horníka v hasičském útoku. Účastnilo se celkem 11 mužstev, z nichž se Vrčeňští umístili na druhém místě. Celkové umístění: 1. Sedliště, 2. Vrčeň, 3. Přešín.


vložil: Webmaster 21:14 [Přidat komentář]


60. výročí osvobození

[neděle, 8. květen 2005]

V sobotu 7. května se konala pietní akce k 60. výročí osvobození naší obce Americkou, potažmo Rudou armádou Československa. Pietní akce začala v 10 hodin kulturním pásmem dětí ze zdejší základní školy, následoval projev starosty obce. Dále byla vysazena nová památeční lípa, byl položen věnec k hrobu padlých rudoarmějců a otevřena ZŠ, kde byly k nahlédnutí připraveny všechny kroniky obce. Více...


vložil: Webmaster 21:11 [Přidat komentář]


Májka

[neděle, 1. květen 2005]

Jako každý rok i letos se poslední dubnový den konalo stavění máje, tzv. májka. Už od dopoledne probíhala příprava - dřevo na topení, lavičky k sezení. Úderem 17-té hodiny byla májka pomocí autojeřábu postavena a rozdělán oheň. Májka ční do výšky 25,5m. Ozdobení fáborkama si vzala na starost místní děvčata. K občerstvení je připraveno 6 sudů piva, opékají se buřty a griluje se salám. Celkem se sešlo na padesátku lidí. Více...


vložil: Webmaster 21:06 [Přidat komentář]


Oprava studánky Dobrá voda

[neděle, 1. květen 2005]

V sobotu 30. dubna se uskutečnila oprava studánky Dobrá voda. Sešlo se na 13 členů MS Vrčeň-Tojice. Rozebrala se celá pravá strana, vč. hořejšku a všechny kameny se přeskládali. Pořídili se celkem čtyři lavičky pro poutníky k odpočinku a upravilo se okolí, vč. odtoku potůčku. Akci financovali Lesy ČR. Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Při příležitosti vrčeňské poutě se v neděli 24. dubna konala mše svatá u kaple Svatého Vojtěcha. Začátek byl od 11:30 hodin. Více...


vložil: Webmaster 20:57 [Přidat komentář]


V sobotu 23. dubna se uskutečnilo od 15 hodin žehnání pramene u studánky "Dobrá voda" ve Štědrém. Slavnostní akt začal chvilku po třetí hodině odpolední a ujal se ho nepomucký farář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni. Dále vystoupily s básněmi děvčata z místní základní školy. Po samotném požehnání dobré vody si ještě na místě přítomní opekli buřty. Více...


vložil: Webmaster 20:53 [Přidat komentář]


Humanitární sbírka

[neděle, 24. duben 2005]

Obec Vrčeň ve spolupráci s místní skupinou Českého červeného kříže Vrčeň vyhlašují na základě výzvy neziskové humanitární organizace Diakonie Broumov humanitární sbírku letního a zimního oblečení /pánské, dámské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Sběr výše uvedeného se uskuteční v sobotu dne 30. dubna 2OO5 v čase od 08:00 do 10:00 hod. v Mateřské škole Vrčeň - obecní knihovna. Více...


vložil: Webmaster 20:49 [Přidat komentář]


Výsledky Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2005. Byla požadována dotace na výměnu vniřních vodovodních rozvodů, úpravu sociálnách zařízení, atd. v Základní škole. Celkové náklady 200 000 Kč, požadovaná dotace 120 000 Kč, schválená dotace 120 000 Kč. Více...


vložil: Webmaster 20:42 [Přidat komentář]


Pouťové atrakce

[neděle, 17. duben 2005]

O víkendu 16 a 17. dubna zavítaly na vrčeňskou náves pouťové atrakce. I když řádný termín pouti je až o týden déle, na sv. Vojtěcha, dětem to jistě nevadilo a užily si, stejně jako dospělí, nejenom řetízkový kolotoč, houpačky a twister, ale mohli něco vystřelit ve střelnici, či koupit nějaký suvenýr. V neděli snad jen trochu zlobilo počasí. Více...


vložil: Webmaster 20:42 [Přidat komentář]


Vepřové hody

[neděle, 10. duben 2005]

V neděli 10. 4. 2005 proběhly na návsi pod farou a v hospodě "Na Faře" Vepřové hody. Začalo se již po sedmé hodině ráno. Postupně byly připraveny všechny druhy vepřových produktů od masa, přes polévku, jaterničky, jelítka, tlačenku, až po klasický ovárek. Připraveno bylo i další občerstvení v hostinci "Na Faře", který byl kvůli této akci otevřen už od devíti hodin ráno. Celkem se prodalo či na místě snědlo na 300 kg masa a necelých 200 m jaternic a jelítek. Akci pořádalo SDH ve spolupráci s obcí. Více...


vložil: Webmaster 20:37 [Přidat komentář]


«« « 103 104 105 106 107 108 109 110 111 » »»
Strana 107 z 114