POČASÍ - statistika za rok 2003

[úterý, 12. říjen 2004]

Leden – průměrná měsíční teplota -1,6 °C, nejtepleji bylo 2. 1. 8,6 °C, nejchladněji bylo 9. 1. -8,6 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – celkem 25 dnů, nejnižší teplota byla 12. 1. -15,8 °C.

Únor – průměrná měsíční teplota -5,5 °C, nejtepleji bylo 28. 2. 12,4 °C, nejchladněji bylo 2.2. 4,8 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 28 dní, nejnižší teplota byla 13.2. -21,5 °C.

Březen – průměrná měsíční teplota 3,6 °c, nejtepleji bylo 27. 3. 19 °C, nejchladněji bylo 4. 3. 11,4 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 26 dní.

Duben – průměrná měsíční teplota 6,7 °C, nejtepleji bylo 30. 4. 25,4 °C, nejchladněji bylo 7. 4. -1,6 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 23, nejnižší teplota byla 9. 4. -11,5 °C.

Květen – průměrná měsíční teplota 14,6 °C, nejtepleji bylo 6. 5. 32 °C, nejchladněji bylo 21. 5. 11,8 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 3 dni, nejnižší teplota byla 4. 5. -2,3 °C, počet dnů se srážkami – 15, počet bouřek v měsíci – 7.

Červen – průměrná teplota měsíční 19,1 °C, nejtepleji bylo 12. 6. 33,1 °C, nejchladněji bylo 18.6. °C, nejnižší teplota byla 28. 6. 4 °C, počet dnů se srážkami 10, počet bouřek v měsíci 10.

Červenec – průměrná měsíční teplota 18 °C, nejtepleji bylo 21. 7. 33,6 °C, nejchladněji bylo 1. 7. 13,6 °C, nejnižší teplota byla 14. 7. 1,8 °C, počet dnů se srážkami – 14, počet bouřek – 6.

Srpen – průměrná měsíční teplota 19,3 °C, nejtepleji bylo 13. 8. 36,4 °C, nejchladněji bylo 31. 8. 15,6 °C, nejnižší teplota byla 25.8. 1,2 °C, počet dnů se srážkami 7, počet bouřek v měsíci 5.

Září – průměrná měsíční teplota 11,9 °C, nejtepleji bylo 20. 9. 30,7 °C, nejchladněji bylo 2. 9. 10,4 °C, nejnižší teplota byla 25. 9. -4,5 °C, počet dnů se srážkami 7.

Říjen – průměrná měsíční teplota 5 °C, nejtepleji bylo 1. 10. 15,8 °C, nejchladněji bylo 24. 10. 0,7 °C, nejnižší teplota byla 25.10. -11,3 °C, počet dnů se srážkami 10.

Listopad – průměrná měsíční teplota 4,2 °C, nejtepleji bylo 20. 11. 12,6 °C, nejchladněji bylo 30. 11. 1,1 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 14, nejnižší teplota byla 13. 11. -8,2 °C, počet dnů se srážkami 7.

Prosinec – průměrná měsíční teplota 4,2 °C, nejtepleji bylo 20. 11. 12,6 °C, nejchladněji bylo 30. 11. 1,1 °C, počet dnů s teplotami pod 0 °C – 14, nejnižší teplota byla 13. 11. -8,2 °C, počet dnů se srážkami 7.


vložil: Webmaster 14:51 [Přidat komentář]


Výtah ze zprávy o provedení zakázky "Zabezpečení sběru a svozu nebezpečných a ostatních odpadů z členských obcí Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství" firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Svoz odpadů ve Vrčeni probíhal od 9.11.2004 do 16.11.2004. Byla vedena písemná evidence odebraných odpadů v jednotlivých obcích. Svoz odpadů byl proveden technikou, která splňuje veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy. Množství odebraného odpadu v kg je uveden v následující tabulce:

Sbírané odpady kg Sbírané odpady kg
oleje 15 zářivky 1,48
filtry, čistící tkaniny 5 výbojky 0
obaly znečištěné 70 barvy, lepidla 10
brzdové kapaliny 0 ostatní emulze 0
nemrznoucí kapaliny 0 léky 3
ostatní chemikálie 0 suché články 0
AKU malé 252 elektro 170
AKU velké 37,405 pneu osobní 115,27
rozpouštědla 0 pneu lehké AVIA 0
kyseliny 0 pneu velké návěs 0
zásady 0 pneu traktor 0
fotochemikálie 0 TV 107,65
pesticidy 0 lednice RRA 600
Ostatní odpady kg Ostatní odpady kg
směsný odpad 5 pneu osobní disk 50


vložil: Webmaster 20:55 [Přidat komentář]


V neděli 19. září 2004 byla v obci Vrčeň, na levé straně hráze vrčeňského rybníka, slavnostně odhalena a posvěcena socha sv. Vojtěcha. Sochu vytvořil na letošním VII. ročníku sochařského a řezbářského sympozia v Nepomuku pražský sochař Pavel Boťa. Tento krok učinila obec v rámci oslav 815 let od první písemné zmínky o obci. Akce se zúčastnil velký počet místních i přespolních. Byli pozváni významní hosté, kteří popřáli mnoho úspěchů při dalším rozvoji obce. Byli to: MVDr. Václav Červený - první náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Mgr. Ivana Levá - poslankyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Pavel Jiran - starosta města Nepomuk. Regionální historik Vladimír Popp z Kláštera seznámil přítomné s historií obce i s putováním svatého Vojtěcha Vrčení. Sochu posvětil Páter Vítězslav Holý z Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk. Na závěr zazpívala první dáma české operní scény, vrčeňská občanka, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v New Yorku Eva Urbanová. (jb )


vložil: Webmaster 14:49 [Přidat komentář]


POZVÁNKA

[neděle, 12. září 2004]

OBEC VRČEŇ si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na Více...


vložil: Webmaster 14:43 [Přidat komentář]


OZNÁMENÍ o záměrech obce Vrčeně

[čtvrtek, 9. září 2004]

Obec Vrčeň dle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn oznamuje: Více...


vložil: Webmaster 20:52 [Přidat komentář]


Obci Vrčeň přibude socha sv. Vojtěcha

[pátek, 16. červenec 2004]

Socha svatého Vojtěcha, která bude umístěna ve skalním výklenku u hráze vrčeňského rybníka, vzniká rukou sochaře Pavla Boťi na VII. Sochařskéma řezbářském sympoziu v Nepomuku. Více...


vložil: Webmaster 14:41 [Přidat komentář]


Do naší obce zavítala dne 11. 6. 2004 od 14:00 hod. na zahájení Eurovoleb Anglická a Švédská hudební tělesa, která chtěla poznat a ukázat své vystoupení v některé starobylé obci na plzeňsku. (Skupiny se zúčastnili 8. ročníku Folklorních slavností pořádaných městem Plzeň). Přijetí ve Vrčeni bylo srdečné. Vystoupení sklidilo velký potlesk, účinkující byli velmi spokojeni a počítá se s další spoluprácí v příštím roce v rámci dalšího ročníku. Více...


vložil: Webmaster 14:34 [Přidat komentář]


Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2004 Více...


vložil: Webmaster 20:49 [Přidat komentář]


Volební účast v Eurovolbách

[středa, 9. červen 2004]

Volební účast v Eurovolbách ve Vrčeni 36,5% Více...


vložil: Webmaster 20:45 [Přidat komentář]


Oslava konce roku

[středa, 28. duben 2004]

Tradiční vánoční posezení Zastupitelstva obce v Mateřské škole se změnilo v bujarou pijatiku trvající do pozdních ranních hodin. Židle byli zapůjčeny na faře. "A vrátili nám je poblitý, to tam taky napište" Více...


vložil: Webmaster 23:18 [Přidat komentář]


Výlov obecního rybníka

[sobota, 17. duben 2004]

Dne 17.4.2004 od 07.00 hod. se konal výlov obecního rybníka. Více...


vložil: Webmaster 14:27 [Přidat komentář]


TOTO PRÁVO OBECNÍM ÚŘADŮM BYLO ODŇATO NOVOU VYHLÁŠKOU Mze ČR č. 197/2004 Sb., ze dne 13.4.2004 s účinností ke dni 1.5.2004, kterou se provádí zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství (Vydávají pouze již obce s rozšířenou působností – čili MěÚ Nepomuk) Více...


vložil: Webmaster 20:15 [Přidat komentář]


Strana 117 z 119
«« « 113 114 115 116 117 118 119 » »»