Úspěchy v letech 2000-2001

[pondělí, 31. prosinec 2001]

Úspěchy v roce 2001

Okrsková soutěž v Tojicích - 3. místo

Okresní soutěž v Čižicích - 10. místo z 18 mužstev

Úspěchy v roce 2000

Okrsková soutěž v Sedlišti - 1. místo

Okresní soutěž v Sedlišti - 3. místo z 15 mužstev


vložil: Webmaster 13:57 [Přidat komentář]


Úřední deska 2001

[středa, 12. prosinec 2001]

Z investičních akcí:

- Na jaře II. etapa plošné plynofikace obce o 62 středotlakých přípojkách na cca 2, 8 km plynovodního řadu. Celkem tedy bylo provedeno na takřka 100 přípojek na bezmála 4 km rozvodů plynu.

- Plynofikace kotelny Základní školy.

- Plynofikace kotelny Mateřské školy.

Z neinvestičních akcí:

- Výměna otopných těles v objektu Mateřské školy.

- Výměna části poškozených podlahových krytin vč. doplnění senzorických umyvadel v Mateřské škole.

- Rekonstrukce objektu čp. 44 na stravovací zařízení.

- Doplnění a úprava počítačového vybavení v Základní a Mateřské škole.

- Vyčištění dna Čečovického potoka, vč. odstranění náletových křovin.

Z kulturních a společenských akcí:

- Setkání se seniory.

- Zajištění konání poutě.

- Zajištění konání posvícení.

- Pořádání turnaje v malé kopané.

Z akcí pořádaných společenskými organizacemi pod záštitou obce. (SDH a ČSŽ):

- Pořádání "Masopustu".

- "Memoriál J. Chodory".

- Posvícenecká zábava.

- Dětský den.

Z brigádních činností pod záštitou obce:

- Bourací práce v objektu čp. 44 "Fara" - hasiči.

- Úklidové práce na zahradě čp. 44 "Fara" - myslivci.

- Dále obec po dobu 3 měsíců zaměstnávala jednu osobu na veřejně prospěšných pracech.

Jak jste sami slyšeli jednalo se o velmi rozsáhlé množství investic, které si zpětně také vyžádalo finančně náročné plnění ze strany obce, které se neobešlo bez zajištění úvěru u České spořitelny a.s. . Některé kapitoly plateb nejsou zcela uzavřeny a přechází plynule z roku na rok. Jedná se především o dokončení definitivních úprav povrchu a veřejného prostranství po II. etapě plynofikace, ale i reklamačních řízení vad, nedodělků a drobného poškození u nemovitostí z II., ba i z I. etapy této plošné plynofikace.

Tyto věci pak čekají Zastupitelstvo obce k řešení v úvodu nového roku. Dále je to také záměr zprovoznění nového stravovacího zařízení v čp. 44. Otevřeným faktorem pro rok 2002 zůstávají v závislosti na přidělení státních dotací např.: Výměna otopných těles v objektu Základní školy, rekonstrukce veřejného osvětlení, ale i revitalizace rybníka. Další rozsáhlou věcí k řešení je projekt a využití pozemku čp. 10.

Za stručným výčtem akcí konaných v roce 2001 je schována spousta osobní obětavosti jednotlivců z řad společenských organizací i členů Zastupitelstva obce, kterým tímto patří moje úcta a poděkování.

Dále také tímto děkuji zaměstnancům obecního úřadu, Základní a Mateřské školy, Zemědělského družstva, stavebním firmám, ale i všem občanům trvale nebo přechodně bydlícím v naší obci za jejich pomoc, účast i morální podpoře při nikdy nekončícím zvelebovaní rozvoje této naší společné obce Vrčeně.

Petr Mašek - starosta obce


vložil: Webmaster 00:00 [Přidat komentář]


Strana 119 z 119
«« « 115 116 117 118 119