Mateřská škola Vrčeň Vás všechny srdečně zve na zápis dětí pro školní rok 2019/2020. Zápis se koná ve čtvrtek dne 9. května 2019 v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. V tento den a uvedené hodiny bude také současně probíhat "Den otevřených dveří". Dále viz.plakátek. Nabídka palivového dřeva

[pondělí, 15. duben 2019]

Ceník palivového dřeva platný pro rok 2019

(ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)


Cena paliva (délka 2 m) na odvozním místě v lese 400,- Kč / prostorový metr.


 Zbytky po těžbě: cena dohodou dle charakteru 0 – 50,- Kč / běžný metr, součástí úklid klestu.


Ceník samovýroby (ceny za m3)

 

dřevina

Průměrná hmotnatost

do 0,09

do 0,19

do 0,29

do 0,49

do 0,69

do 0,99

nad 1,00

souše SM, BO

 

50

50

100

150

200

250

jehličnaté

50

100

200

250

350

400

450

listnaté měkké

50

100

150

200

250

300

350

listnaté tvrdé

50

100

200

300

350

400

500


Dopravu dřeva si zákazník zajistí sám ve vlastní režii.


Objednávky prosím podávejte v úředních hodinách na OÚ. Vaše požadavky pak bude po dohodě průběžně vyřizovat obecní hajný Ing. Milan Kotlan.

  

Vysvětlivky:

jeden prostorový metr = 0,64 m3

SM – smrk

BO – borovice

souše  - souše, kůrovcové dřevo

 

 

Ing. Vratislav Chodora

      starosta obceZ provozních důvodů dojde v tomto a příštím týdnu k úpravě provozních hodin pošty:

pondělí 8.4. - pošta zavřena,

úterý 9. 4. - pošta otevřena,

středa 10. 4. - pošta otevřena,

čtvrtek 11. 4. - pošta otevřena,

pátek 12. 4. - pošta zavřena,

pondělí 15. 4. - pošta otevřena,

uterý 16.4. - změna provozních hodin, pošta otevřena dopoledne, 

středa 17. 4. - pošta zavřena,

čtvrtek 18. 4. - změna provozních hodin, pošta otevřena dopoledne, 

pátek 19. 4. - státní svátek,  pošta zavřena.

Děkuji za pochopení.Od 10. dubna 2019 po dobu úprav nádraží  (do 30. října 2019) ve Dvorci (a jeho okolí) bude, bohužel, parkování problematické.

Po schůzce dotčených firem a orgánů došlo k dohodám o úpravách takto: autobusové zastávky budou přesunuty po dobu výstavby do prostoru před COOP /konzum/.
Okraj prostoru této parkovací plochy směrem do kolejiště bude osazen na hraně tzv citybloky, čímž vznikne jasně viditelná hrana a ta umožní motoristům zde parkujícím využít i prostor vpředu, který dnes zbývá volný /zhruba 2 metry/. Při rozumném parkování pod úhlem 45 stupňů lze dle norem tato šířka použít pro dvě řady vozidel a středovou výjezdovou část.

Parkovací místa, která ubydou v této lokalitě a v lokalitě u manipulace, budou nahrazena plochou v zadní části manipulace /dnes u firmy SPOLTEX/ s možností příjezdu z ulice Lesnické, kde bude vytvořena prozatimní komunikace do tohoto prostoru.

Firma Berdych na základě dohody vytvoří na staveništi koridor pro pěší směrem k nádražní budově, pro nástup do vlaků.

Více...Prodej slepiček

[pondělí, 8. duben 2019]

Prodej slepiček v pátek 12. 4. 2019 od 15:45 u pošty.

/down/letak.docx

Více...Blahopřání

[pondělí, 1. duben 2019]

V měsíci březnu 2019 oslavily své narozeniny a svá životní jubilea naše spoluobčanky: paní Josefína Barochová, paní Kateřina Štroblová a paní Vlasta Matasová.
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání Zvětšit obrázek

Smuteční oznámení

[úterý, 19. březen 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 12. března 2019 nás navždy opustil náš občan, pan Josef Martínek, Vrčeň čp. 135, ve věku 65 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení Zvětšit obrázek

Smuteční oznámení

[úterý, 19. březen 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 8. března 2019 nás navždy opustil náš občan, pan František Maršalík, Vrčeň čp. 140, ve věku 76 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení Zvětšit obrázek

Hasičský bál okrsku Čížkov 2019

[neděle, 17. březen 2019]

Hasičský bál okrsku Čížkov se uskuteční v hostinci Pod rozhlednou v Železném Újezdu v sobotu 23. března 2019 se začátkem od 20:00 hodin. Vstupenky budou k dostání i na místě. Odjezd autobusu z Vrčeně v 19:00 hodin. 

Více...Informace o plánovaných akcích

[úterý, 5. březen 2019]

  1. Pouťové atrakce k nám přijedou na Velikonoce, tj. víkend 20. - 21. 4. 2019.

  2. Dětský den obci Vrčeň, Srby, Sedliště se uskuteční ve Vrčeni na návsi v sobotu 1. 6. 2019.

  3. Folklorní slavnosti budou 6. 6. 2019, je to opět ve čtvrtek, od 19:00 hodin. (Předběžně se můžeme těšit na soubory ze Slovenska, Mexika, Rumunska, Lužického Srbska - SRN, možná z Číny).

  4. Sraz rodáků a přátel Vrčeně se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019 (na posvícení).

  5. Různé: K oslavám 830 let chystáme vydání velké knihy o obci (snad se to podaří), tištěných prospektů (např. brožury o sakrálních památkách v obci, apod.), drobných reklamních předmětů a samozřejmě celého doprovodného programu na tento den. Do oslav chceme zapojit co nejvíce spolků, sdruženích a dalších fyzických osob. Každý je srdečně vítán. Přístavba ZŠ se nám trochu opozdí, a to díky poměrně rozsáhlým archeologickým nálezům, které začínají proslavovat naši obec. V této souvislosti také chystáme malou stálou expozici (žádost o dotaci již byla podána). Na konci května uděláme sběr plastů a někdy v průběhu května také sběr nebezpečných odpadů (přesný termín ještě nevíme, nezáleží na nás, probíhá jednotně po celém okrese PJ, na základě vypsané soutěže). Dále plánujeme opravu havarijního stavu části MK Na Drahách (žádost o dotaci podána, nyní se finišuje na projektové dokumentaci). Pracujeme na dokončení nového územního plánu obce (jeho veřejné projednání se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 od 16:00 v salónu hostince Na Faře, Vrčeň č.p. 44 – Farní úřad). Dále budeme pořizovat profesionální konvektomat do MŠ (do max. ceny 240.000,-Kč, což je opravdu nezanedbatelná položka), také chceme dovybavit jednotku SDH obce o nové PS II a kompatibilní radiostanice (z dotace). Další věci dle finančních možností naší obce.

Více...Blahopřání

[pátek, 1. březen 2019]

V měsíci únoru 2019 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Eva Hubková.
Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Oznámení se nachází na elektronické úřední desce OÚ.

ODKAZ

Více...Strana 12 z 128
«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»