Novoroční výstup

[neděle, 2. leden 2005]

Novoroční výstup na vrch Štědrý (668m) se konal tradičně 1.1.2005. Sraz účastníků byl ve 13 hodin před kostelem sv. Vavřince.


vložil: Webmaster 19:05 [Přidat komentář]


Daň z polí

[sobota, 1. leden 2005]

Daň z polí


vložil: Webmaster 21:07 [Přidat komentář]


Posvěcení obecního znaku a vlajky

[pátek, 31. prosinec 2004]

Téhož dne (30.12) následovalo "Slavnostní posvěcení obecního znaku a vlajky" V 17:00 hod. akce v plném hostinci "Na Faře" vypukla.

Po přivítání starostou obce se ujal slova heraldik pan Václav Kulle z Prahy, který byl navrhovatelem variant obecního znaku a vlajky. Zastupitelstvu se sešlo celkem 5 návrhů, ze kterých vyřadila dvě téměř shodné varianty a zbylé tři různé varianty dala k dispozici občanům formou referenda k vyjádření. Z došlých vyplněných anket našimi spoluobčany se ze 64% potvrdil názor nejen heraldika, ale i Zastupitelstva obce, že varianta erbu a s ní i vlajky označená pod č. 1, se jeví jako nejhezčí, nejvýstižnější, nejsrozumitelnější a tudíž i nejvíce vhodná k předložení v dalším procesu schvalování.

Poté pohovořil pan Vladimíra Poppa z Kláštera, známý historik a badatel, který zpestřil program svým krátkým a zajímavým povídáním o historii naší obce, zejména ve vztahu ke sv. Vojtěchovi.

Vlastního slavnostního aktu posvěcení se ujal nepomucký farář Páter Vítězslav Holý z arciděkanství nepomuckého, správce Římskokatolické farnosti ve Vrčeni.

Po oficiální části se podařilo přemluvit vzácného hosta, vrčeňsku občanku, slavnou operní pěvkyni, paní Eva Urbanovou, aby zazpívala.

Poděkování bylo vysloveno také nepřítomné paní Mgr. Ivaně Levé, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedkyni podvýboru pro heraldiku a vexilologii, díky jejímuž přispění se složitá procedura odborného schvalování ve zmíněném podvýboru stala o mnoho jednodušší a z časového hlediska také velmi rychlejší, jelikož neskromným přáním Zastupitelstva obce bylo mít znak a vlajku odsouhlasené ještě v letošním roce, kdy naše obec slaví 815-leté výročí od své první písemné zmínky, což se podařilo.

Slavnostním aktu předání dekretu o udělení znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Lubomírem Zaorálkem, se uskutečnilo 3. prosince letošního roku na půdě Parlamentu ČR.

U příležitosti této slavné události bylo zdarma podáváno i drobné občerstvení.

Poděkování dále patří všem lidem, kteří se podíleli na této významné události, na tom, že se naše obec tímto závěrečným aktem - posvěcením znaku a vlajky, zařadila mezi významná Česká a Evropská města, obce, spolky, úřady a instituce mající své výsostné insignie.


vložil: Webmaster 15:23 [Přidat komentář]


Dne 30. 12. 2004 od 10:00 hod. se v budově MŠ uskutečnilo otevření 2.patra Mateřské školy. S tím byl spojený i "Den otevřených dveří" pro širokou veřejnost. Byl zde též předán jmenovací dekret staronové ředitelce paní Evě Beránkové. Více...


vložil: Webmaster 15:18 [Přidat komentář]


Vrčeňská padesátka vybírá peníze

[úterý, 28. prosinec 2004]

Pozor, světelné padesátky a třicítka nejsou v obci instalovány jen tak. Je v nich integrován digitální fotoaparát s radarem. Každé překročení rychlosti je vyfotografováno, e-mailem posláno do počítače obecního úřadu (CMV) a pokuta za vyšší než maximálně dovolenou rychlost (od 31 km/hod, resp. od 51 km/hod.) bude právně vymáhána! Více...


vložil: Webmaster 23:24 [Přidat komentář]


Ve Vrčeni jsou pojmenovány ulice

[úterý, 28. prosinec 2004]

Vrčeň se zařadila mezi obce, kde mají pojmenovány ulice. Jednou z prvních je ulice hlavního tahu na Prahu (II/191), která je pojmenována po slavné občance Vrčeně Evě Urbanové ulicí "U Rytířky". I když s tím někteří občané ulice (já) nesouhlasí, bylo již označení realizováno! "To je hnus, velebnosti" Občané napříště si zjistěte název své ulice, aby bylo umožněno doručování Vaší pošty. Obecní úřad upozorňuje všechny občany na jejich povinnost provést s tím spojenou změnu dat v osobních dokladech. Více...


vložil: Webmaster 23:21 [Přidat komentář]


Ve Vrčeni jsou pojmenovány ulice

[úterý, 28. prosinec 2004]

Vrčeň se zařadila mezi obce, kde mají pojmenovány ulice. Jednou z prvních je ulice hlavního tahu na Prahu (II/191), která je pojmenována po slavné občance Vrčeně Evě Urbanové ulicí "U Rytířky". I když s tím někteří občané ulice (já) nesouhlasí, bylo již označení realizováno! "To je hnus, velebnosti" Občané napříště si zjistěte název své ulice, aby bylo umožněno doručování Vaší pošty. Obecní úřad upozorňuje všechny občany na jejich povinnost provést s tím spojenou změnu dat v osobních dokladech. Více...


Ve Vrčeni jsou pojmenovány ulice Zvětšit obrázek

vložil: Webmaster 23:18 [Přidat komentář]


Vánoční turnaj ve stolním tenise

[neděle, 26. prosinec 2004]

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro rok 2004 se uskutečnil v sobotu dne 25.12.2004 od 14 hodin v tělocvičně Základní školy. Bylo zajištěno drobné občerstvení a vítězům byly rozdány poháry, medaile a diplomy. Pořádala obec ve spolupráci se společenskými organizacemi. Více...


vložil: Webmaster 15:12 [Přidat komentář]


Sváteční bohoslužba

[sobota, 25. prosinec 2004]

Na první svátek vánoční 25.12. se ve vrčeňském kostele od 11:15 hodin uskutečnila sváteční bohoslužba, na které zazpívala Eva Urbanová. Více...


vložil: Webmaster 15:09 [Přidat komentář]


Prodej stromků

[pondělí, 20. prosinec 2004]

Prodej vánočních stromků byl zajištěn tradičně na OÚ od pondělí 20.12.2004 a následující úřední den, tj. ve středu 22.12.2004 v době 08:00-15:00 hod. Cena za kus byla 50-150,- Kč v závislosti na druhu a velikosti stromku. Celkem se prodalo 34 ks stromků Více...


vložil: Webmaster 15:04 [Přidat komentář]


Svoz plastů

[pondělí, 13. prosinec 2004]

Svoz plastových obalů se uskutečnil v pondělí (dopoledne) dne 13.12.2004. Plastové obaly řádně sešlapané se odkládaly v libovolných pytlích od pátku 10.12.2004 do neděle 12.12.2004 k farní zdi - vedle hasičské zbrojnice. Celkově bylo sebráno 275 kg čistých plastů. Více...


vložil: Webmaster 15:04 [Přidat komentář]


Západočeská plynárenská, a.s. Více...


vložil: Webmaster 15:01 [Přidat komentář]


Strana 120 z 123
«« « 116 117 118 119 120 121 122 123 » »»