Poděkování Evě Urbanové

[sobota, 26. listopad 2005]

Vedení obce Vrčeň touto cestou děkuje své spoluobčance paní Evě Urbanové za plnou finanční úhradu spojenou s výukou anglického jazyka v Mateřské škole v roce 2005 a osobního příslibu v pokračování finančních úhrad výuky pro rok 2006. (Opět ve stejném rozsahu, tj. 2 x po vyučovací hodině v týdnu). Vřelé díky!


vložil: Webmaster 21:25 [Přidat komentář]


OÚ Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na své XIV. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na pondělí, dne 12. 12. 2005 od 19.00 hod. - v zasedací místnosti OÚ

Program jednání:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) OZV č. 2/2005 (kterou se stanoví školský obvod ZŠ Vrčeň )

4) Změny v obecním rozpočtu za rok 2005

5) Rozpočtové provizorium na rok 2006

6) Smlouva s firmou RUMPOLD-P, s.r.o. Plzeň (vývoz TKO pro rok 2006)

7) Smlouva + dodatek č. 1 se společností EKO-KOM Praha, a.s. (zpětný odběr obalů a využití odpadů pro rok 2006)

8) Ukončení nájemní smlouvy s P. Sedláčkovou, Bruntál a záměr obce o pronájmu nebytových prostor č.p. 44 (Od 1. 1. 2006. Hostinec Na Faře)

9) Záměr obce o pronájem poz. č. kat. 562/1 o výměře 5.215 m² předem určenému zájemci.

10) Zpráva o činnosti ZO (za uplynulé období od XIII. veřejného zasedání)

11) Zpráva starosty obce

12) Různé

13) Diskuse

14) Usnesení

15) Závěr

Zastupitelstvo obce zve tímto srdečně všechny občany k účasti na svém 14-tém veřejném zasedání.


vložil: Webmaster 21:59 [Přidat komentář]


Sběr plastů

[sobota, 19. listopad 2005]

O víkendu 3. - 4. 12. 2005 se uskuteční sběr plastů. Plastové obaly, řádně sešlapané, odkládejte do neděle k farní zdi - vedle hasičské zbrojnice. Odvoz bude proveden následující den v pondělí 5. 12. 2005.


vložil: Webmaster 21:57 [Přidat komentář]


Sběr plastů

[sobota, 19. listopad 2005]

Sběr plastů se uskuteční o víkendu 3. - 4. 12. 2005. Plastové obaly, řádně sešlapané, odkládejte do neděle k farní zdi - vedle hasičské zbrojnice. Odvoz bude proveden následující den v pondělí 5. 12. 2005. Více...


vložil: Webmaster 21:25 [Přidat komentář]


Setkání důchodců

[neděle, 6. listopad 2005]

Sobotní odpoledne 5. listopadu patřilo našim seniorům. V sedlišťském hostinci se konalo setkání důchodců, kterých se sešlo na 70 ze třech sousedních obcí Vrčeň, Sedliště a Srby. K poslechu i tanci hrál na tahací harmoniku vrčeňský rodák pan Jaroslav Sládek. Své vystoupení předvedly i dvě skupiny mažoretek z Nepomuka. Každý účastník dostal přáníčka od dětí ze Základní školy. Zdarma byl k mání guláš s chlebem, káva a zákusek. Dle ohlasů byli všichni spokojeni, popovídali si se starými známými a dobře se pobavili. Plakátek zde ... Více...


vložil: Webmaster 21:22 [Přidat komentář]


Sběr nebezpečných odpadů

[sobota, 5. listopad 2005]

Obecní úřad Vrčeň ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce se uskuteční v úterý 8.11.2005. Během dne budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Více...


vložil: Webmaster 21:57 [Přidat komentář]


Změny ve zdravotní péči na Nepomucku od 1.11.2005 Více...


vložil: Webmaster 21:57 [Přidat komentář]


Míra nezaměstnanosti v obci Vrčeň

[čtvrtek, 27. říjen 2005]

- ke konci července 5,7% (9 osob) Více...


vložil: Webmaster 21:55 [Přidat komentář]


Oznámení o smrti nejstaršího občana

[čtvrtek, 27. říjen 2005]

Více...


vložil: Webmaster 21:53 [Přidat komentář]


Návštěva Choťánek

[neděle, 23. říjen 2005]

Ve dnech 21 - 22.10. 2005 podnikla čtyřčlenná vrčeňská delegace návštěvu družební obce. V Choťánkách nás srdečně přivítali v čele s paní starostkou Alenou Soběslavovou. Prohlédli jsme si celou obec, ale nejvíce jsme byli zvědavi na osadu Vrčení, kde se do budoucna uvažuje o rozsáhlé bytové výstavbě, která bude čítat na třista nových domů. Podnikli jsme i řadu výletů, např. do Libice nad Cidlinou, kde jsme navštívili Síň Slavníkovců a Hradiště, na kterém vládl a byl vyvražděn rod Slavníkovců. V sobotu jsme ještě všichni společně navštívili cca 3 km vzdálené lázeňské město Poděbrady a odpoledne se vydali zpět do Vrčeně. Více...


vložil: Webmaster 18:25 [Přidat komentář]


Cyklista

[neděle, 23. říjen 2005]

Tak se k nám na chvíli vrátilo babí léto a mně to nedalo a vyrazil jsem na asi poslední letošní cyklistickou projížďku. V jednom nejmenovaném městečku jsem neodolal nabídky místní hospůdky, "zabezpečil" kolo a zašel na "jedno". To se mi stalo osudným. Z kola mi zbylo jen torzo a já musel jet domů vlakem. "Ještě košíček, kolo moje!" Více...


vložil: Webmaster 00:00 [Přidat komentář]


Memoriál Jana Chodory

[neděle, 9. říjen 2005]

V sobotu 8. října se od 13 hodin uskutečnila hasičská soutěž "Memoriál Jana Chodory" na louce u Barochova mlýna. Celkem se zúčastnilo 7 družstev, z toho jedno žen. Vlastní soutěž se skládala z hasičské štafety a útoku. Časy se sečetly a výsledky jsou následující: Více...


vložil: Webmaster 18:37 [Přidat komentář]


Strana 138 z 148
«« « 134 135 136 137 138 139 140 141 142 » »»
<< >>
PoÚtStČt SoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


eGovernment QRZákladní škola Vrčeň
Mateřská škola Vrčeň
SDH Vrčeň